Gjett hvor mye bibliotek-besøket har økt?

SPENNENDE MED BØKER! Eivind Wold-Hansen (5) og mamma Brita Wold-Hansen fant seg kjapt en veldig fin lesekrok på det nye biblioteket. De er ikke aleine om det! Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Alt er blitt sånn cirka dobbelt så bra med nytt bibliotek. Også besøkstallet!

Les også: Straks tar bamsene over biblioteket!

Både besøkstall og utlånsstatistikken har skutt i været med nytt folkebibliotek på Revetal. Det kan vi trygt slå fast, en snau måned etter offisiell åpning.

BILBIOTEKSSJEF: Rita Cicconi. Foto: Stian Ormestad.

Helt siden Revetal bibliotek åpna dørene den første onsdagen i februar, har folk strømma på.

Dobbelt så mange bibliotek-besøk

Tross ei uke mindre åpent i årets februar-måned, har alt så å si dobla seg i forhold til februar i fjor:

Det er registrert 3.893 besøk i februar i år (fra 6. februar og ut måneden). Besøkstallet for februar i fjor var til sammenlikning 2006 (fra 1. februar og ut måneden).

Det tilsvarer en oppgang på 94 prosent, tross ei uke kortere åpent i årets ferbruar-måned. Første ordinære åpningsdag på det nye biblioteket var 7. februar.

Utlånsstatistikken har økt med godt over tusen titler. Fra 2.844 i februar i fjor, til 3.936 i februar i år. Også her må vi ha i bakhue at biblioteket har holdt åpent tre og ikke fire uker i årets februar-måned.

En drøm som går i oppfyllelse

Først etter at mars-måned er ferdig får vi en helt sammenliknbar statistikk med fjoråret, men tendens er jo klar: Nesten dobbelt så mange besøk, og langt flere utlån:

– Dette må jo være en drøm som går i oppfyllelse for en lokal bibliotekssjef?

– Ja! Vi ville flytte biblioteket til Revetal blant annet for å gjøre det mer synlig og tilgjengelig for folk. Tallene for februar, og tilbakemeldinger fra nye og gamle lånere, bekrefter at beliggenhet er avgjørende for hvorvidt et folkebibliotek brukes.

– Som mange andre bibliotek som har gjort dette før oss, opplever vi økning i bruk og en heldig «drop-in»-effekt. Dette er fantastisk!, sier bibliotekssjef Rita Cicconi til ReAvisa.

Her blir Revetal bibliotek åpnet – se bildene!

SNORKLIPP: Revetal bibliotek ble offisielt åpnet onsdag 6. februar, og første ordinære åpningsdag var torsdag 7. februar 2019. Foto: Stian Ormestad.

Bibliotekhistorie: Fra Re til Revetal bibliotek

Sjekk flere saker om Revetal bibliotek i ReAvisa-arkivet.

, ,