Innbyggermøte så å si uten innbyggere

INNBYGGERMØTE: Men hvor er innbyggerne? Totalt hadde 11 møtt opp, inkludert møteledelse, representanter for nærdemokrati-utvalget, kommuneledelse og folkevalgte. Og en ReAvisa-journalist. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: «Vi vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil vi ha dine innspill!», inviterte Re- og Tønsberg-politikere. Uten å få et rungende svar.

Les mer om kommunesammenslåing.

Engasjementet rundt kommunesammenslåing er på langt nær som det var da det ble samla fulle hus på folkemøter for fire år siden.

Siden den gang har et nei i folkeavstemning til sammenslåing i en retning blitt til et ja til sammenslåing i en helt annen retning – og det uten en ny folkeavstemning først.

FOLK ER VEL FORNØYD? Utvalgsleder Bent Moldvær (FrP) antar at folk er fornøyd, siden oppmøte var heller labert på innbyggermøte på Våle samfunnshus. Foto: Stian Ormestad.

Har folk flest ramla av lasset?

Det var langt ifra fullt hus på Våle samfunnshus tirsdag kveld – det ble heller en bunnrekord i antall oppmøtte til et folkemøte i Re:

Ti stykker var på plass, inkludert møteledelse, representanter for nærdemokrati-utvalget, kommuneledelse og folkevalgte. Regner vi med ReAvisa-journalisten, kommer vi opp i 11 frammøtte.

Det er enda færre enn da det ble invitert til folkemøte etter at retningsvalget var tatt. Da skreiv ReAvisa:

Ja eller nei til sammenslåing engasjerte folket. Retningsvalget engasjerte folket. Sammenslåingen av Re og Tønsberg engasjerer ikke?

Men leder av nærdemokrati-utvalget, Bent Moldvær (FrP), er fornøyd. – Det er kaldt og ufyselig, med snø og vanskelige kjøreforhold. Likevel kom det da tross alt noen!

– Og det er mange måter å påvirke på, utover det å møte opp på et folkemøte som dette, sier utvalgslederen og viser til høringsfristen for nærdemokrati-rapporten 10. februar.

– Kanskje det betyr at folk er fornøyd?

IKKE AKKURAT KØ: Mens både ja eller nei til sammenslåing og retningsvalget engasjerte stort, engasjerer sammenslåingen med Tønsberg lite. Innbyggermøte gikk likevel som normalt, i et glissent samfunnshus. Foto: Stian Ormestad.

– Det blir flere innbyggere og færre politikere i nye Tønsberg, enn det er i dagens to kommuner. Da må vi passe på at ikke avstanden mellom politikere og innbyggere øker, og at politikerne blir mindre tilgjengelige, sier utvalgslederen:

GOD PLASS: Ikke noe problem å finne seg en ledig stol. Folk samla seg rundt ett bord i det store samfunnshuset. Foto: Stian Ormestad.

– Målet er at demokratiet skal styrkes, sjøl om kommunen blir større.

Han tolker et heller labert oppmøte slik: – Kanskje det betyr at folk er fornøyd?

Møtet gikk uansett som planlagt: Det ble understreket at nærdemokratiet må fornyes i en ny kommune. Man finner store forskjeller rundt om i kommune-Norge på hvordan dette løses fra sted til sted.

Og det er et aktivt valg som må tas nå for den nye kommunen: Hvordan vil vi sørge for nærdemokrati i nye Tønsberg?

«En pådriver for innbyggermedvirkning»

DEN GANG DA… Slik var oppmøte på folkemøte på Våle samfunnshus da retningsvalget var tema for tre år siden. Og det var enda trangere på folkemøtene enda ett år før, da tema var ja eller nei til sammenslåing. Foto: Stian Ormestad.

En tendens er at ganske mange ikke bruker stemmeretten sin. Undersøkelser viser at det er ofte de samme som heller ikke engasjerer seg i annen medvirkning. Det kan være et problem, og skape et skille.

PÅ FRIERFØTTER: Tønsberg-ordfører Petter Berg vant reingenes gunst. Hvert fall det største mindretallet. Her fotografert på et godt besøkt folkemøte om retningsvalget for Re for tre år siden. Foto: Stian Ormestad.

En annen tendens er at flere heller engasjerer seg i sak for sak. Det kan det blir enda mer av i en større kommune.

For det er ønskelig med lokalt engasjement i den nye kommunen, fikk de få tilhørerne som hadde møtt opp vite.

Og for å få til det har utvalget framheva at det blant annet trengs «dedikerte ressurser økonomisk og administrativt i kommunen for å være en pådriver for innbyggermedvirkning».

Innbyggermedvirkning må gi synlige resultater

«Kommunen må vise åpenhet og ha en lav terskel for initiativ og dialog». Og ikke minst:

«Innbyggermedvirkning må gi synlige resultater», heter det i fine ordlag i høringsutkastet.

Les hele høringsutkastet (ekstern lenke).

Ja, Re er stort i areal. Men veit du hva? Kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.