Leserinnlegg: – Villfyllinger skal bort i Re!

LESERINNLEGG: Det nytter å være et lite parti i Re når du har gode ideer og forslag, skriver Heming Olaussen (SV): Det er veldig tilfredsstillende å se at et konkret initiativ fra SV i Re kommunestyre ser ut til å gi resultater.

Les også: Re kommune inviterer til dugnad mot villfyllinger.

SØPPEL I NATUREN: Ikke et pent syn. Og helt unødvendig, for vi har kort vei til gratis levering av det meste av sortert avfall på mottak. Denne fryseboksen ble dumpa fra veien og ned mot elva i Askjerdalen forrige vinter. Foto: Privat.

I 2018 reiste SV saken om fjerning av villfyllinger i kommunen gjennom en interpellasjon. Den ble besvart positivt.

Etter hvert kom rådmannen opp med et opplegg for registrering av slike ulovlige fyllinger i kommunen.

Nå har vi fått resultatet, i form av innmelding fra en rekke innbyggere som har brukt øyne og lokalkunnskap, og tatt bilder av et stort antall bortsatte, rustne landbruksmaskiner, biler, bildekk, oljefat, plast og annen søppel som forurenser naturen vår.

Rådmannen karakteriserer omfanget som «svært stort».

I en sak til hovedutvalget for drift, eiendom og næring i Re foreslår rådmannen å sette av 100.000 kroner til innsamling og bortkjøring av avfallet innen utgangen av året.

Han foreslår også at innsatsen i første omgang skal konsentreres til to områder – langs Storelva mellom Linnestad og Revetal, og i området rundt Ramnes.

SV forutsetter at dette vil bli utvidet til hele kommunen, basert på erfaringene fra denne første oppryddingsaksjonen.

Det foreslås å sende brev til grunneiere med påpekning av ansvaret, samt en frist for fjerning. Blir ikke dette overholdt, vil kommunen pålegge opprydding i medhold av forurensingsloven.

Samtidig vil kommunen koordinere kostnadsfritt mottak av «reint» avfall på bestemte steder i en avgrenset periode.

I tillegg vil kommunen oppfordre grunneiere til å fjerne plast fra gamle rundballer. Planlegging av fjerning av landbruksavfall skal skje i samarbeid med bondelag og grunneierlag.

Fjerning av søppel av ulik slag langs veikanter og bekkefar vil bli søkt rydda opp som dugnad i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

SV er veldig fornøyd med det initiativet som her tas. Vi er også positive til at man i utgangspunktet tenker frivillighet og samarbeid. Vi mener samtidig at kommunen ikke må være naiv:

Det vil kunne koste bønder og andre grunneiere å samle inn og få fjernet villfyllingene på egen eiendom. Derfor bør frivilligheten suppleres av en klar melding om at lovverket vil bli brukt til å sikre at fjerning faktisk skjer. Slik rådmannen til dels foreslår.

Dette må imidlertid gjelde over hele fjøla – vil du ikke så skal du. Av hensyn til miljø og natur.

Så ligger det igjen en utfordring og oppfordring til Tønsberg kommune om å følge Re sitt eksempel. Det er garantert de samme utfordringene der også, sjøl om de kanskje er mindre omfattende.

Vi skal jo snart bli en, felles kommune. Desto enklere å få gjort noe med det!

Heming Olaussen, kommunestyremedlem (SV) i Re, medlem av Fellesnemnda Re/Tønsberg

Les også: Re kommune inviterer til dugnad mot villfyllinger.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.