Kulturhuset Elverhøy fikk Re kommunes kulturpris

KULTURPRISEN FOR 2018: Kulturhuset Elverhøy ble tildelt Re kommunes kulturpris, her ved leder Knut Høydal. Ordfører Thorvald Hillestad og leder i HOV Tove Øygarden overrakte blomster og et stort, synlig bevis på utmerkelsen, verdt 10.000 kroner. Foto: Håkon Westby.

ELVERHØY: Foreningen Kulturhuset Elverhøy oppsto da det gamle forsamlingslokalet i Ramnes lå nede for telling. En stor dugnadsgjeng gikk sammen for å redde Elverhøy, og har fyllt det med kultur for små og store, hele uka lang.

Les også: Skapte god julestemning på Kulturhuset Elverhøy.

Mandag 10. desember arrangerte Kulturhuset Elverhøy julebord for alle sine gode hjelpere. Det var rett etter ei intens teaterhelg, med oppsetningen av «Reisen til julestjernen» for fulle hus.

På gjestelista sto også ordfører Thorvald Hillestad og leder for HOV Tove Øygarden. Etter en allsang fikk ordføreren ordet.

FYLLES MED KULTUR: Her skal teppe gå opp for den aller første nyttårskonserten på Elverhøy. Det er blitt en årevis tradisjon, så også på nyåret 2019. Foto: Stian Ormestad.

Lang teatertradisjon

Ordføreren oppsummerte Kulturhuset Elverhøys omfattende kulturarbeid:

– Ungdomsklubben Young Zone, som ble starta for to og et halvt år siden – på initiativ av de unge sjøl, og i nært samarbeid med de voksne. Ungdomsklubben er godt besøkt av ungdom fra 7. til 10. klasse.

– Elverhøy huser også eget teater, som i år satte opp ”Reisen til julestjernen”. Tidligere år har dere satt opp andre teaterstykker med barn og unge i rollene, som har fått veldig gode kritikker. Dere har en lang teatertradisjon med både barn, ungdom og voksne.

– Det er veldig spennende at denne tradisjonen holdes i hevd, talte ordføreren.

Har langt ned utallige dugnadstimer

– Dere setter også opp ”Nyttårskonserten” hvert år, hvor dere er veldig flinke til å finne fram flotte og gode artister fra Re. Veldig gjerne ungdom. Dere fokuserer veldig godt på barn og unge, og har klart å lage et tilbud som favner mange.

Ordføreren berømmet styret for å ha gjort en fantastisk jobb med huset. Det er blitt brukt mye tid og energi – og penger – på å sette det godt over 100 år gamle huset i stand.

FYLLES MED KULTUR: Teaterspirer får prøve seg på Elverhøy-scenen, akkurat som tidligere generasjoner i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Det er en prisverdig gjeng som har lagt inn utallige timer i dugnad for å ta vare på huset og å gi det innhold til barn og unge.

Kroken på døra?

Det er ikke mer enn fire år siden ReAvisa skreiv om «kroken på døra for Ramnes ungdomslag» – og Elverhøy som forsamlingslokale.

Da var det så å si ingen aktivitet på huset, og ikke penger til å skifte ei lyspære engang. 

ReAvisa-forsida i mars 2014 fikk bygdefolket til å brette opp ermene og legge en plan – som er blitt realisert til det fulle, og enda litt til.

Allerede året etter, i mars 2015, kunne ReAvisa komme med en helt annen forside: Full fart på Elverhøy igjen!

Nå er det mer liv på huset enn  noen gang før.

FYLLES MED KULTUR: Ungdomsklubben Young Zone ble starta opp av ungdom for ungdom. Foto: Stian Ormestad.

– Vi skylder dere en hjertelig takk!

Vedtektene for foreningen ”Kulturhuset Elverhøy” ble vedtatt i februar 2015. Der står det at formålet er å lage kulturtilbud for alle aldersklasser. Flere av medlemmene i styret har vært engasjert i Elverhøy i flere tiår.

– Det er beundringsverdig. Vi skylder dere en hjertelig takk, sa ordføreren.

– Re kommune vil vise at vi setter stor pris på det engasjementet og viktige arbeidet som har blitt nedlagt på Elverhøy opp gjennom årene, ved å tildele foreningen Kulturhuset Elverhøy Re kommunes kulturpris for 2018.

Prisen ble tatt i mot av styreleder Knut Høydal i form av diplom og sjekk på 10.000 kroner. Høydal fikk også vel fortjente blomster fra utvalgsleder i HOV, Tove Øygarden.

Feira med deilig julemiddag og musikalsk underholding

FYLLES MED KULTUR: Styreleder Knut Høydal der han trives aller best; ved pianoet, og med syngende folk overalt rundt seg. Foto: Stian Ormestad.

Styrelederen takket for prisen, – fra hele huset her!

– For fire år siden skulle hele huset selges eller rives, fortalte Knut Høydal. – Men styrets ni medlemmer har gjort en fantastisk jobb. Folk sier hele tiden at «det kan jeg gjøre». For ett år siden fikk vi en stor pengegave som har gitt oss nytt tak.

Etter prisutdelingen kunne de tilstedeværende kose seg med deilig julemiddag. En trio på banjo: Kaia, Nora og Kristina underholdt.

De skal også spille på nyttårskonserten i januar.

REAVISA-FORSIDE – ETT ÅR ETTER: På ett eneste år var skjebnen til forsamlingslokalet Elverhøy snudd, fra nedleggelse, salg eller riving – til full fart, hele uka lang. Faksimile: ReAvisa, mars 2015.

Les også: Nå blir det ungdomsklubb på Elverhøy hver uke!

Les også: Nyttårskonserter på Elverhøy – for tredje året på rad.

Les også: Sjekk denne glade gjengen fra Re!

Les mer om kultur i Re.

, ,