– Jeg angrer ikke. Og jeg hadde gjerne gjort det igjen.

RE-ORDFØRER: Thorvald Hillestad (SP) mener en av de viktigste oppgavene en ordfører har, er å sørve det lokale næringslivet. Og det mener han at han gjorde på et folkemøte mot avfallsdeponi i Porsgrunn. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Men du visste at du stakk nesa di inn i et vepsebol?, spør kontrollutvalgslederen. – Joa, men såpass må du tåle når du har en sånn jobb som jeg har, svarer ordfører Thorvald Hillestad. – Og noe av det viktigste en ordfører gjør, er å sørve det lokale næringslivet. 

Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) møtte i kveld for Kontrollutvalget, for å svare på anklager fra deponi-aksjonister.

I brevs form stilles det spørsmålstegn ved habilitet og manglende objektivitet ovenfor NOAH, som driver på Langøya i Re.

– Er dette en ordførers oppgave?

KONTROLLUTVALGET: Re-ordfører Thorvald Hillestad redegjorde for sin deltakelse i et folkemøte i Porsgrunn i våres. Foto: Stian Ormestad.

Aksjonistene mener båndene er blitt for tette mellom Bjørn Rune Gjelsten som NOAH-eier, og Re kommune som reguleringsmyndighet. I et leserinnlegg i ReAvisa står det blant annet:

«Hvorfor mente Thorvald Hillestad at det var på sin plass å reise, ikke bare fra sin egen kommune, men til et annet fylke, for å drive lobbyvirksomhet for et privat selskap som allerede har fått nei fra Porsgrunn kommune? Er dette en ordførers oppgave, og er det innenfor en god etisk ramme?»

«ReAvisa skreiv om da Thorvald Hillestad dro inn til Gjelstens hovedkontor på Aker brygge. Der fikk han stadfestet at Gjelsten vil bidra med 7 millioner kroner til bygging av et nytt ungdomshus i Re».

«Nå står Hillestad som en helt i Re kommune. Re kommune meler kun sin egen kake, uten tanke for hvilke uheldig innvirkning det har på andre».

– Gode erfaringer med NOAH her i Re

GODE ERFARINGER: Re-ordfører Thorvald Hillestad forteller om gode erfaringer med NOAH og eieren Bjørn Rune Gjelsten. Foto: Stian Ormestad.

Klageren til Kontrollutvalget reagerer spesielt på at Re-ordføreren reiste til Porsgrunn for å rose NOAH på et folkemøtet der, ifølge Kommunal Rapport som først omtalte saken.

På møtet fortalte Re-ordføreren om Re kommunes erfaringer med NOAH. Det vil si gode erfaringer. Til Kontrollutvalget utdyper Thorvald: De gjør som de lover, og enda mere til. Han ramsa opp flere eksempler på det.

– Det er vel egentlig det de ikke liker, sier Thorvald om aksjonistene. I Porsgrunn vil NOAH opprette et deponi for farlig avfall, til store protester.

– Og akkurat det sa jeg ingenting om. Jeg fortalte bare om våre erfaringer med NOAH her i Re. Jeg var helt klar på at jeg ikke skulle si eller mene noe om hva som skjer der nede.

– En ordfører må sørve det lokale næringslivet

GOD TONE: Bjørn Rune Gjelsten inviterte Re-ordfører og kultursjef i kommunen til sitt hovedkontor på Aker brygge i sommer for å skrive under på avtalen om penger til ungdomshus. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordføreren synes det er for gæli at NOAH og Bjørn Rune Gjelsten bare skal få tyn. Derfor reiste han til Porsgrunn i håp om å balansere bildet litt. Og det var etter spørsmål fra NOAH.

– Men jeg merka kjapt at jeg gikk inn i løvens hule. At her var det «død over NOAH». Derfor ble det jeg hadde å si enda viktigere å få fram, som litt motvekt.

Re-ordføreren forteller at han ikke hadde noen betenkeligheter med å reise på møtet. – Det er i mine øyne helt naturlig at en ordfører tar en sånn henvendelse (fra NOAH, red. anm.) alvorlig. At jeg gjør jobben min.

– Og det er – etter mitt hue – en av de viktigste oppgavene en ordfører har: Å stille opp og sørve det lokale næringslivet. Det er tross alt de som skaper arbeidsplasser og verdier som vi kan bruke i neste omgang, som for eksempel i kommunestyret til tjenester til innbyggerne våre.

– Det å sørve næringslivet er viktig for meg, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg er ordfører!

– Det er vel ikke noen visumplikt for å reise til Telemark?

KRITISKE SPØRSMÅL: Kontrollutvalget spurte, og fikk svar. De mener ordføreren ikke har brutt etiske retningslinjer. Foto: Stian Ormestad.

– Men dette er ikke snakk om et bittelite foretak som trenger drahjelp for å komme i gang, eller Grøstad gris som trenger noen nye områder til dyra sine?, spør Kontrollutvalg-leder Magnus Theiste Østlie (SV).

– Det er det samme om de heter Grøstad gris eller NOAH eller noe helt annet. Det utgjør ingen forskjell for meg. Det ville vært en unnlatelseskyld å ikke stille opp for lokalt næringsliv, enten det er snakk om små eller store aktører.

– Og skulle jeg sagt nei, ville det vært rart å ikke kunne si noe om hvorfor jeg ikke kunne stille opp. Jeg hadde sliti med å finne et fornuftig svar.

– Var det naturlig for ordføreren å reise til utenfor sitt område og snakke på et folkemøte i Porsgrunn?, lurer Kontrollutvalg-medlem Lars Sollie (H):

– Ja, så lenge det gavner næringslivet i mitt område, så reiser jeg gjerne land og strand rundt. Det er vel ikke noe visumplikt for å reise til Telemark? Jeg får i grunn ganske så ofte slike henvendelser, fra flere aktører. Og jeg stiller gjerne opp.

– Som sagt, det er en av ordførerens viktigste oppgaver.

– Bjørn Rune Gjelsten takker for seg her i Re

BEGEISTRA FOR RE: Bjørn Rune Gjelsten la ikke skjul på at han har satt pris på samarbeidet med Re kommune. Men nå er samarbeidet snart over: Langøya grensejusteres fra Re til Holmestrand i 2020. Foto: Stian Ormestad.

– Men ser ordføreren noen fare for at han kan bli brukt av Gjelsten, for å fronte dette er belønningen støtte til – for eksempel – et nytt ungdomshus?, spør Kontrollutvalg-medlem Lars Sollie (H):

– Det går sikkert an å dra det den veien, for de som absolutt vil dra det den veien. Men jeg mener nei. Dette med ungdomshus kom på banen for så lenge siden – for fem år siden, for å være eksakt – at det har ikke noe med hva jeg sa på folkemøtet i Porsgrunn å gjøre.

– Jeg oppfatter at Bjørn Rune Gjelsten – som investerer med hode, men også noen ganger med hjertet – takker for seg i Re. Snart er NOAH ferdig på Langøya, snart er Langøya grensejustert fra Re til Holmestrand, og snart er Re historie så vi er en del av Tønsberg.

– Og ser du litt tilbake i tid, har NOAH vært inne med penger til ladestasjoner på Revetal, de har støtta Re middelalderdager, og nå kunne de tenke seg å gi en veldig generøs gave til et nytt ungdomshus. Dette er en investering med hjertet.

– Skjønner godt det er stas å spytte inn penger

LOKALE SPONSORER: Det er ikke vanskelig å skjønne hvem som har vært med på å realisere for eksempel idrettsarenaer rundt om i Re – som for eksempel Meny arena i Bergsåsen, viser Re-ordføreren til. Foto: Stian Ormestad.

– Og det er aldeles ikke uvanlig at næringslivet legger igjen noen kroner i nærmiljøet, sier en engasjert ordfører:

– Meny arena, det er ikke vanskelig å skjønne hvem som har spytta inn viktige kroner der, for at det skulle bli noe av? Jeg skjønner godt at det er stas – for de med mer penger enn oss andre – å gi på den måten, det er vel bare menneskelig?

HAR TRUA: Bjørn Rune Gjelsten vil spytte inn et millionbeløp i nytt ungdomshus på Revetal, som en tredjedel av et spleiselag der kommune og tippemidler dekker inn resten. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordføreren oppsummerer med at han ikke angrer, og at han ville gjort det igjen. – Jeg har vært redelig og røddig, og sagt det akkurat som vi oppfatter det her i Re.

– Men du visste at du stakk nesa di inn i et vepsebol?, spør Kontrollutvalg-lederen.

– Joa, jeg visste vel at det ikke var noen søndagsskole, men såpass må du tåle når du har en sånn jobb som jeg har, svarer ordfører Thorvald Hillestad.

– Kan du forstå engasjementet deres?

– Ja. Men de må tåle å høre andre sine meninger, også. Vi kjenner disse folka gjennom mange år på Langøya, og veit åssen de er å ha med å gjørra.

Ordføreren har ikke brutt etiske retningslinjer

Kontrollutvalget skulle vurdere om ordføreren hadde brutt noen etiske retningslinjer. Det kom Kontrollutvalget til at ikke ordføreren ikke har gjort.

Vedtaket lyder så enkelt og greit som at ordførerens redegjørelse for Kontrollutvalget «tas til orientering».

ANGRER IKKE: – Tvert i mot, jeg gjorde bare jobben min. Og det å sørve næringslivet, er en av de viktigste oppgavene en ordfører har, etter mitt hue, sier en krystallklar Re-ordfører Thorvald Hillestad til Kontrollutvalget torsdag 8. november 2018. Foto: Stian Ormestad.

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Les også: Klager på «Re-ordførerens tette bånd til Gjelsten og NOAH» – saken kommer opp for kontrollutvalget.

Les også: Setter spørsmålstegn ved «det gode samarbeidet» mellom Re og NOAH.