Leserinnlegg: Setter spørsmålstegn ved «det gode samarbeidet» mellom Re og NOAH

LESERINNLEGG: Re kommune meler kun sin egen kake, uten tanke for hvilke uheldig innvirkning det har på andre, skriver aksjonister mot NOAHs giftdeponi.

Samtlige ordførere i Telemark har sagt klart nei til deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik. NOAH står bak planene og tar i bruk alle tilgjengelige midler for å nå sitt mål.

Dette så vi blant annet under deponidebatten som ble avholdt i Porsgrunn den 9. mai. Der satt adm. dir. i NOAH, Carl Hartmann, i panelet sammen med telemarkinger for å debattere. Ordfører Thorvald Hillestad fra Re satt blant publikum, og etter hvert gikk han fram og ba om å få ordet.

Istedenfor å stille spørsmål ble det en lovtale om Gjelstens fortreffelighet, hvilken tillit Hillestad har til NOAH og det «gode samarbeidet» de har hatt siden Gjelsten overtok selskapet i 2004. Flere blant publikum reagerte på Hillestads tilstedeværelse og «preken».

Han prøvde å påvirke opinionen blant publikum og panelet.

Hvorfor mente Thorvald Hillestad at det var på sin plass å reise, ikke bare fra sin egen kommune, men til et annet fylke for å drive lobbyvirksomhet for et privat selskap som allerede har fått nei fra Porsgrunn kommune? Er dette en ordførers oppgave, og er det innenfor en god etisk ramme?

ReAvisa skreiv om da Thorvald Hillestad dro inn til Gjelstens hovedkontor på Aker brygge. Der fikk han stadfestet at Gjelsten vil bidra med 7 millioner kroner til bygging av et nytt ungdomshus i Re.

Samtaler med Gjelsten angående prosjektet har foregått over tid, og Thorvald Hillestad har bedt om økonomisk drahjelp.

Thorvald Hillestads gode forhold til NOAH og Gjelsten har virkelig båret frukter! Nå står Hillestad som en helt i Re kommune. Andre har vært sterkt kritisk til Langøya, men jubler nå over det store beløpet, og synes Hillestad har gjort en fantastisk jobb.

Holmestrand og Sande, som ligger nærmest Langøya, har ikke hatt noen fordeler med dette naboskapet, Holmestrand by har hatt belastningen med transporten av farlig avfall gjennom bolig- og bygatene.

Kommunene har heller ikke hatt noe de skulle ha sagt når det gjelder utvidelser etc. ute på Langøya.

Holmestrand kommunes høringssvar til utvidelse av sydbruddet (crossbanen) sa et enstemmig nei, men det ble ikke tatt hensyn til av myndighetene, det er jo Re kommune som til sist godkjenner all utbygging.

Vi synes ikke dette er bra for Holmestrands innbyggere, Re kommune meler kun sin egen kake, uten tanke for hvilke uheldig innvirkning det har på andre.

Hilsen Vern om Oslofjorden – Avslutt giftmottaket på Langøya
Jorunn Henriksen, Anne Skottvåg, Bjørn Nymoen, Kim Taanevig, Gry J. Johanin, Linda Langsrud
Leder Knut Schüller, Vern om Grenland nei til deponi
Jan Erik Parr, Naboer mot giftdeponi

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

,