Klager på «Re-ordførerens tette bånd til Gjelsten og NOAH» – saken kommer opp for kontrollutvalget

RE-PATRIOT: Bjørn Rune Gjelsten er en av landets fremste forretningsfolk. Gjennom NOAH Langøya har han lært Re og Re-ordfører Thorvald Hillestad å kjenne. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/HOLMESTRAND: Re-ordføreren må møte i kontrollutvalget for å svare på anklager fra deponi-aksjonister. De mener båndene er blitt for tette mellom Gjelsten som NOAH-eier og Re kommune som reguleringsmyndighet. Ungdomshus-gaven mener de er et eksempel på det.

Bakgrunn: Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re.

Det hele bunner i at Re-ordfører Thorvald Hillestad reiste til Porsgrunn for å rose deponiselskapet NOAH og Bjørn Rune Gjelsten på et folkemøte der, ifølge Kommunal Rapport.

AVSKJEDSGAVE: Bjørn Rune Gjelsten ønsker å sette igjen et fotavtrykk i kommunen etter mange års godt samarbeid, sier Thorvald om tilbudet om 6 – 7 millioner kroner til nytt ungdomshus. Foto: Stian Ormestad.

Det burde han ikke gjort, mener en deponi-aksjonist som klager til kontrollutvalget.

Giftdeponiet på Langøya er snart fullt

Gjelsten har gjennom NOAH sponsa både arrangement og bygninger i Re, blir det poengtert. Det er snakk om pengestøtte til Re middelalderdager og sist en milliongave til et nytt ungdomshus på Revetal. 

NOAH driver på Langøya, som alltid har vært en del av gamle Våle kommune, og som enn så lenge er en del av Re kommune. Men øya vedtatt grensejustert fra Re til Holmestrand fra og med 1.1. 2020.

Selskapet er også aktive i Porsgrunn, der et nytt deponi av giftig avfall er på gang i de gamle kalksteinsgruvene etter sementselskapet Norcem. Det trengs nytt deponi, fordi det gamle på Langøya er på vei til å bli fullt.

«En samfunnsbygger med stor S»

Selskapet NOAH ble etablert av staten for å håndtere farlig avfall, og Gjelsten kjøpte det opp og har videreutviklet løsningene.

Et nytt deponi må etableres et sted i Norge, men i Porsgrunn vil ingen ha det, skriver Kommunal Rapport: Der er det stor motstand med stadig protestmøter og andre markeringer.

På folkemøtet i Porsgrunn i mai i år beskrev Re-ordføreren NOAHs Bjørn Rune Gjelsten som en samfunnsbygger med stor S, og skrøyt av hans evne til å bygge tillit til politikere og lokalsamfunn.

Thorvald sa også at Gjelsten gjør alt nøyaktig og riktig, og at han er opptatt av det han etterlater seg.

GODT SAMARBEID: – Gjelsten og NOAH er flinke til å informere om hva de driver med på Langøya. Noe staten ikke var da de dreiv der ute, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad. Her i møte med Gjelsten på Aker brygge tidligere i høst. Foto: Stian Ormestad.

Thorvald: – Den reneste samvittighet

Klageren mener Re-ordføreren gikk langt utenfor sitt mandat. Klagen har ført til at Re-ordføreren er innkalt til møte i Kontrollutvalget i Re torsdag 8. november.

Sjøl sier Thorvald at har den reneste samvittighet.

– Da administrerende direktør i NOAH, Carl Hartmann, ringte meg og spurte om jeg kunne komme til Porsgrunn på folkemøtet og fortelle om vårt gode samarbeid, gjorde jeg selvfølgelig det, sier han til Kommunal Rapport.

Han rådførte seg med sine folk, blant annet en kommunalsjef, som mente det var lurt å reise på møtet.

– En av de viktigste jobbene en ordfører har, er å smøre maskineriet for næringslivet i kommunen. Synes man ikke det er en viktig oppgave, kan man finne på noe annet å gjøre.

– Det var vel noen der som ikke ønska å høre det jeg hadde å si

Re-ordføreren satt blant publikum på folkemøtet. På spørsmål fra Kommunal Rapport om det var riktig å delta og ta ordet i en så betent sak i en annen kommune, er ikke Thorvald i tvil:

– Ja, nettopp fordi vi har hatt denne erfaringen i 20 – 30 år, så var det riktig å fortelle om hvordan det har vært for oss.

– Men det var vel noen der som ikke ønska å høre det jeg hadde å si.

En avskjedsgave etter mange års godt samarbeid

I klagen til kontrollutvalget og saken i Kommunal Rapport gjøres det et poeng ut av gaven til et eventuelt nytt ungdomshus på Revetal:

– Gjelsten synes formålet er veldig bra, og ønsker å sette igjen et fotavtrykk i kommunen etter mange års godt samarbeid, sier Thorvald om tilbudet om 6 – 7 millioner kroner fra Gjelsten.

Dette er bare en av flere gaver, gjennom flere år, fra Gjelsten og hans selskap NOAH. Alle gavene er blitt gitt i full åpenhet, til allmennyttige formål i vertskommunen Re.

Samarbeidet med Gjelsten har vært så bra, at det går samarbeidet med den norske stat en høy gang, mener Re-ordføreren.

– Gjelsten og NOAH er flinke til å informere om hva de driver med på Langøya. Noe staten ikke var da de dreiv der ute.

GJELSTEN-MØTE: Kultursjef Ida Johre og ordfører Thorvald Hillestad i møte med Bjørn Rune Gjelsten på Aker brygge tidligere i høst, der avtalen om pengegave til nytt ungdomshus ble underskrevet. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordfører Thorvald Hillestad har for tida ferie. Hans sitat i denne saken er alle enten gitt i tidligere sammenhenger eller saksa fra saken i Kommunal Rapport.

Bakgrunn: Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re.

,