Re-ordføreren i Fellesnemnda: – Jeg blir litt skremt

SNEKRER EN NY KOMMUNE: Det hardner til i snekringen av en ny kommune. På bildet ser vi Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) i det første felles kommunestyret. Foto: Stian Ormestad.

RE/TØNSBERG: Beskyldninger om “et provoserende politisk spill” fra Tønsberg-hold gjorde Re-ordføreren “skremt”. Så gæli ble det at varaordføreren i Re etterlyser klarere kjøreregler for Fellesnemnda – det øverste organet for sammenslåingen av Re og Tønsberg.

Dette kunne du først lese i ReAvisa september 2018 – last ned gratis!

Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg skulle diskutere den nye kommunens viktigste symbol i augustmøtet: Nytt kommunevåpen.

LIKER IKKE BESKYLDNINGENE: Frode G. Hestnes (FrP) fant ingen støtte hos sin partikollega i Tønsberg – tvert i mot. Foto: Stian Ormestad.

Striden står rundt spørsmålet om grønt er skjønt, eller om det er et «uromoment» som kommunevåpen-komiteen kaller det.

Driver Re et “provoserende politisk spill”?

Flertallet av Re-politikerne vil gi grønnfargen en sjanse, mens flertallet av Tønsberg-politikerne vil vrake grønnfargen her og nå.

Det så lenge ut til at Tønsberg-ordførerens dobbelstemme, som leder av Fellesnemnda, skulle avgjøre en fastlåst situasjon: Voteringen gikk mot uavgjort 8 – 8.

Heming Olaussen (SV) mener Fellesnemnda var på god vei mot en “alvorlig frontkollisjon” mellom et Re-flertall og et Tønsberg-flertall. – Vi unngikk den store smellen, men det etterlot noen riper i lakken, oppsummerer han.

For å spole litt tilbake: Det var i slutten av juli at Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) lanserte en ny versjon av motivet som tilslutt fikk flest stemmer: Stavn og spire. Forslaget var opprinnelig i hvit/sølv og blå. Hva med en grønn spire?

NYTT FARGEFORSLAG: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) fikk med seg seks av åtte partier i Re på fargeforslaget sitt. Til slutt ble grønnfargen med videre med minste mulige margin i Fellesnemnda. Foto: Stian Ormestad.

Lite visste de at de skulle bli beskylt for «å drive et provoserende politisk spill». Flere Re-politikere samla seg rundt forslaget, til slutt ble det seks av åtte Re-partier. Tilbakemeldingene har vært overveiende positive her i Re.

Men både kommunevåpen-komiteen og flere Tønsberg-politikere ba om at forslaget måtte trekkes. Med den oppladningen var det duket for et interessant møte, der partier fant sammen på tvers av kommunegrensa – og til de grader ikke.

Full FrP-konfrontasjon

Spesielt FrP raknet i sømmene, der Frode G. Hestnes (Re FrP) og Bent Molvær (Tønsberg FrP) var rykende uenige helt fra første innlegg til siste votering. Frode G. Hestnes åpner med å vise til diverse oppslag i lokalavisene:

– Jeg skal ha meg frabedt å lese i Tønsbergs Blad at jeg ikke skal få lov å mene det jeg mener. Det er utidig av avisa å framstille det som at «dette alternativet fikk flest stemmer, det vant, og slik blir det», mener Hestnes. Det var aldri sånn det var ment.

– Vi skal huske at det er et politisk sammensatt utvalg som skal bestemme dette. Derfor mener jeg at kommunevåpen-komiteen har misforstått sin rolle når de ber politikere om å trekke et forslag, sier en krystallklar Frode G. Hestnes.

Han møter umiddelbar motstand fra sin partikollega i Tønsberg, Bent Molvær. Han står på at forslaget om grønnfarge bør trekkes.

– Hva vil folk tru om oss? Her har folk blitt oppfordra til å stemme på noe som ble lagt ut i Tønsbergs Blad, som så viser fram vinneren. Nå må vi ikke rote mer. Komiteen har lagt fram et resultat, og sånn er det, mener Molvær.

GODT FORBEREDT: Re-politikerne stiller godt forberedt til Fellesnemnda-møtene. Og de er stort sett samkjørte i sakene som tas opp en etter en, i snekringen av en ny kommune. Foto: Stian Ormestad.

Thorvald: – Jeg blir litt skremt

Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) nekter å trekke forslaget. – Jeg blir litt skremt, åpner han sitt innlegg. – Dette her har vi fått veldig bra til, så langt. Nå må vi tenke oss om så vi ikke kjører hele greia på grunn, sier Hillestad mens han prøver å manøvrere i opprørt hav.

– Vi bør unngå et vedtak der en dobbel-stemme avgjør, mener Re-ordføreren, og skisserer opp et scenario han håper å unngå:

– Vi risikerer i neste omgang å komme tilbake til Fellesnemnda, fra hvert vårt kommune- og bystyre, uten likelydende vedtak – og det blir enda flere runder på dette før vi kan bli enig på skikkelig vis.

– Vårt forslag er ikke å vrake den hvite og blå varianten, men vi tar den med videre – sammen med flere fargealternativer, understreker Hillestad. Han nærmest trygler Fellesnemnda om å samle seg om det.

– Det er ikke dermed sagt at det blir en grønnfarge i kommunevåpenet – men det er snakk om å ta en runde til uten å utelukke grønnfargen, understreker Hestnes.

– Hvis det er så viktig med konsensus, er det vel bedre at dere fra Re trekker forslaget?

SNEKRER EN NY KOMMUNE: Alle møtene i Fellesnemnda er åpne møter, som kan følges fra sidelinja på kommunehuset på Revetal eller rådhuset i Tønsberg – og de overføres direkte på nett. Neste møte er torsdag denne uka, 20. september. Foto: Stian Ormestad.

Bent Molvær har ingen planer om å gi etter for sin partikollega i Re. – Vi kan ikke få til enighet i alle settinger. Det er vel derfor vi har slike råd og utvalg. Hvis det er så viktig med konsensus, er det vel bedre at dere fra Re trekker forslaget?, mener Molvær.

STEMTE MED TØNSBERG-FLERTALLET: Tove Øygarden (H) brøyt ut av Re-flertallet, det sammen gjorde KrF i siste liten. Foto: Stian Ormestad.

Tønsberg-flertallet kommer også med kritikk til måten forslaget kom på. “Et provoserende politisk spill”, blir det sagt: – Man kan ikke bare gå ut i ReAvisa og kjøre prosessen der.

– Tønsbergs Blad kunne også valgt å skrive om det, sier Frode G. Hestnes (FrP). – Ingen av oss er redaktør i TB, så ingen av oss kan svare for hvorfor det ikke skjedde. Jeg ser ikke helt hvordan vi politikerne fra Re kunne gjort dette annerledes, sier Hestnes og ramser opp gangen i saken:

Forslaget ble lufta i ReAvisa, det virka lurt å gå videre med det, og det ble varsla et forslag til Tønsberg-politikerne i forkant av møtet.

– Dette er et ryddig politisk arbeid, og så blir vi beskyldt for å drive et politisk spill? Det har ikke vært en eneste kontakt fra Tønsberg foran disse møtene. Men andre veien, derimot – dere har visst veldig godt hva vi i Re driver med, sier Hestnes.

Han kaller kritikken “en prosessutfordring”.

– Vi er IKKE tjent med at dette blir diskusjonen, disse beskyldningene, sier Hestnes som etterlyser kjøreregler for Fellesnemnda, og legger det fram som et forslag under eventuelt på tampen av et ampert møte.

PROSJEKTLEDER OG KOMMENDE RÅDMANN: Egil Johannesen leder sammenslåingen av nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Prosjektleder: – Ikkeno stress!

Det ble også pekt på tidsfrister som ikke ble overholdt, og at vedtaket også blir forsinka med en ny runde. Prosjektleder og rådmann for den nye kommunen Egil Johansen kunne imidlertid berolige Fellesnemnda med at det fortsatt er god tid.

– Ikkeno’ stress, sa Johansen og la det argumentet i mot å la grønnfargen få en sjanse dødt.

Så ble møtet hevet for et gruppemøte – der politikerne fra hver kommune samla seg – og etter pausen ble det klart at en vararepresentant for Tønsberg Venstre fikk det hele til å vippe over i Re-flertallets – og grønnfargens – favør:

Britt Lillian Fevang (Tønsberg Venstre) snudde om og lot grønnfargen få en sjanse. Dermed ble følgende vedtak fattet, med støtte fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, FrP, SV, MDG og Venstre i Re, og Senterpartiet, SV og Venstre i Tønsberg:

«Stavn og spire, som grafisk framstilt i vedlegget, vedtas som kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. Kommunevåpen-komiteen bes foreslå flere alternativer vedrørende fargevalg blant fargene hvit/sølv, blå og grønn, før saken legges fram til endelig behandling i fellesnemnda og i kommune-/bystyret».

Mindretallet med Høyre og KrF i Re, og Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, KrF og MDG i Tønsberg, stemte i mot.

Fire forslag på forskjellige fargekombinasjoner

Det vil si at kommunevåpen-komiteen skal komme med forskjellige fargeforslag på stavn og spire-motivet, i fargene hvit/sølv, blått og grønt.

Dette er de fire forslagene som er utarbeida:

Så tas saken videre derifra, neppe uten diskusjon skal vi tolke et mer anstrengt klima i Fellesnemnda utover dette året – snaut halvannet år før Re og Tønsberg skal bli til en kommune.

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa september 2018 – last ned avisa gratis!

Her finner du opptak fra augustmøtet i Fellesnemnda (ekstern lenke).

FELLESNEMNDA: Re-politikerne i Fellesnemnda, det øverste organet for sammenslåingen av Re og Tønsberg. Fra venstre ser vi Tove Øygarden (H), Bent Sørsdal (V), Benedichte Lyngås (KrF), Trude Viola Antonsen (AP), Heming Olaussen (SV), Thorvald Hillestad (SP), Kari Proos (MDG) og Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.