Fylkesmannen: – Godt samvirke under Revac-brannen

POSITIV LESNING: I motsetning til evalueringsrapporten etter forrige storbrann hos Revac sommeren 2014, er denne rapporten veldig positiv lesning. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Evalueringen etter Revac-brannen viser at samarbeidet mellom nødetatene, kommunen og andre organisasjoner fungerte godt. Tidlig varsling, tilstrekkelig med ressurser og god kompetanse på brannstedet er nøkkelfaktorene.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad. Snaut to og et halvt døgn etter meldte brannvesenet at brannen endelig var slokt.

FRYKTA NY FORURENSING: Seniorrådgiver hos Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling Fred Marius Svendsen tok prøver og sørga for preventive tiltak under brannen. Foto: Stian Ormestad.

Nå er Fylkesmannnes evaluering klar. Der presiseres det at brannen fortsatt etterforskes av politiet.

Små skader på miljøet

Konsekvensene for miljøet ble av mindre omfang, enn ved forrige Revac-brann for snaut fire år siden, konkluderer Fylkesmannen i Vestfold:

«Under den forrige brannen på Revac i 2014 rant giftig slukkevann ut i Aulielva og forårsaket store miljøskader. Det er gjort flere forbedringer i anlegget for å sikre at det ikke skal skje igjen, blant annet er det bygget et basseng for å samle opp vannet. Det fungerte godt».

Det var mellom 80 og 100 tonn oppmalt elektrisk avfall og hvitevarer lagra under tak der det begynte å brenne.

Rundt 180 husstander i nærområdet ble evakuert, barnehager måtte holde stengt og bøndene i området ble pålagt restriksjoner.

KRAFTIG BRANN: Slokkingen varte fra søndag morgen til tirsdag kveld. Foto: VIB.

God krisehåndtering

– Det er en glede å sende ut en evalueringsrapport som beskriver god krisehåndtering, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. – Ofte må vi påpeke feil og mangler. Alt var naturligvis ikke perfekt denne gangen heller, men hovedinntrykket er at alle involverte gjorde jobben sin.

Han understreker at brannen var en omfattende og faglig krevende oppgave for Vestfold interkommunale brannvesen, og at de løste den godt.

Tidlig innsats og tilstrekkelig med ressurser både hos politiet og kommunen var andre nøkkelfaktorer. I tillegg bidro Sivilforsvaret, Vestfold bondelag og flere andre organisasjoner.

EVAKUERING: Re kommune ved ordfører Thorvald Hillestad sto for evakueringsplanene. Foto: Stian Ormestad.

Felles nødsentral

Meldingen om brann kom inn få dager etter at nødmeldesentralene for brann og politi var samlokalisert i politiets nybygg i Tønsberg. Til daglig er de to sentralene atskilt med en glassvegg, men under brannen ble veggen åpnet for å sikre best mulig samvirke.

Politi og brann melder at dette fungerte etter hensikten.

Fylkesmannen har ansvar for å evaluere innsatsen under større krisehendelser.

Det var en drøy jobb for brannmannskapene:

Gleden var stor for å kunne komme hjem igjen etter evakueringen:

Les flere saker fra politiloggen i Re.