– Skal vi bruke plan- og bygningsloven til å finsortere hva vi vil ha her?

KRITISK: – Dette er en etablert bygningsmasse, skal vi stoppe det vi ikke liker på grunn av et krav til heis? Jeg synes ikke det er riktig, sier Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/SOLVOLL: Samme dag som storbrannen på Solvoll, der tidlig varsling og en fantastisk innsats redda resten av bygningsmassen, skulle dispensasjonssøknaden for å ta i mot asylsøkere med truende eller voldelig adferd behandles.

ReAvisa skreiv om de nye planene for Solvoll torsdag ei uke før nabomøtet. Reaksjonerne har vært mange, og spørsmålene sto i kø. På nabomøtet kom mange bekymringer fram, men noen ble også mindre skeptiske etter å ha hørt mer, skreiv ReAvisa.

BARE RESTER IGJEN: Et bygg brant helt ned til grunnen på Solvoll tirsdag morgen 27. februar 2018. Tidlig varsling og en fantastisk innsats gjorde at resten av bygningsmassen ble redda. Foto: Stian Ormestad.

Storbrann kunne jevna hele bygningsmassen med jorda

På morgen samme dag som våre folkevalgte skulle få saken på sitt bord, brant det voldsomt på Solvoll. I den sterke vinden kunne det gått med enda flere bygninger enn den ene som brant helt ned til grunnen. Nå har politiet sperra av hele området, både branntomta og resten av bygningene.

I januar ble saken utsatt siden fristen for naboinnspill ikke hadde gått ut enda. Men rådmannens forslag var å gi dispensasjon, så det kunne startes særbol på Solvoll. Foran februar-møtet mangla det ikke på innspill, og rådmannens innstilling var gått fra ja til nei.

Huset som brant ned er der frivillige samla inn klær til flyktningene da asylmottak-planene ble først kjent for tre år siden. Det var ikke den største bygningen med forsamlingslokaler og innkvartering.

– Sånn sett berører ikke brannen til morgen i dag denne saken, forteller hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF).

40 NYE ARBEIDSPLASSER? Det frister, men bekymringene til naboene må veie tyngst, mener Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Sier nei – under tvil

Dispensasjon-diskusjonen endte med et enstemmig nei – men ikke uten innvendinger. Trygve Ånestad (SP) ville gi dispensasjon i januar, og ville helst gjort det nå også. Men han føyer seg for flertallet, under tvil:

– Sist fulgte jeg hjerte og prinsipp, og jeg mener egentlig at vi burde gitt dispensasjon nå. Jeg ser ikke den store forskjellen fra tidligere bruk, det har vært skole og institusjon, understreker Senterparti-politikeren som møter motstand fra eget parti – som så mange ganger før.

Heidi Myhre (SP) er helt uenig, og mener dette blir en for stor endring av bruken av byggene. Spesielt for bekymra naboer: – Dette loven sier om trygghet, det må vi ta på alvor. Her er det snakk om åpen soning, eller ikke soning, men boenhet for mennesker med særlig behov.

– Jeg mener det er mer passende å legge en slik institusjon lenger vekk fra befolkning, skole og idrettsmiljø – nettopp på grunn av sikkerheten til innbyggerne våre.

HOVEDUTVALG FOR DRIFT, EIENDOM OG NÆRING: Nei til dispensasjon fra dagens reguleringsbestemmelser, bestemte et enstemmig hovedutvalg tirsdag 27. februar 2018. Bildet er fra et tidligere møte. Foto: Stian Ormestad.

Det samme mener Bente Brekke (FrP). – Det blir alt for nært, det går også en gang- og sykkelsti rett forbi. Og vannforhold? Brannvesenet forteller at de sleit med å framskaffe vann under slokkingen. Det er mange ting som må ses på i forhold til dette bygget og hva som kan være der.

Bekymringene veier tyngre enn 40 nye arbeidsplasser

FÅR SKRYT: Flere folkevalgte berømmer Sana utvikling AS for åpenhet rundt planene for særbol-tilbud på Solvoll. Her redegjør ledelsen for planene under nabomøtet torsdag sist uke. Foto: Stian Ormestad.

I sakspapirene er flere forhold ved bygget nevnt, som burde være på plass på Solvoll for å bli særbol – blant annet heis.

– Skal vi bruke plan- og bygningsloven til å finsortere hva vi vil ha her?, spør Trygve Ånestad (SP). – Jeg føler at vi er litt i ytterkant, det er på sett og vis feil lovverk vi bruker. Dette er en etablert bygningsmasse, skal vi stoppe det vi ikke liker på grunn av et krav til heis? Jeg synes ikke det er riktig.

Øyvind Jonassen (H) har ikke glemt at han representerer et parti som ellers liker å vise sin iver etter nye arbeidsplasser, men her er det for mange men:

– Sist vi hadde denne saken på bordet, var den for dårlig belyst. Nå er den betydelig bedre belyst. Jeg vil berømme søker for et godt nabomøte og en åpen tone, sier Øyvind Jonassen (H) som viser til ganske massiv motstand fra naboer, – her må vi ta hensyn.

– Vi ønsker selvfølgelig de 40 nye arbeidsplassene som følger med, sier Jonassen, som likevel mener det veier for lett i forhold til et langt tyngre hensyn til bekymringene i nabolaget. Han mener at plan- og bygningsloven favner om et nei, utifra bekymringer:

– Det er et moment som normalt ikke inngår i saker vi har her, men vi skal vurdere også dette med sikkerhet. Til sjuende og sist er dette mennesker som vi ikke kan gripe inn ovenfor.

HOVEDUTVALGSLEDER: Odd Gjerpe (KrF) minner om at søker kan be om en full reguleringsprosess. Foto: Stian Ormestad.

Karl Anders Bråten (AP) varsler også at Arbeiderpartiet vil følge rådmannens nei til disp.

Siste punktum er kanskje ikke satt?

Et nei til disp kan være et ja til å gå i gang med en full reguleringsendring, orienterer hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF): – Det kan bli regulert til rus eller psykiatri for framtida.

På tampen av fjoråret gikk en midlertidig dispensasjon til psykiatriske behandlingsplasser gjennom for Solvoll.

Administrasjonen informerer nærmere på spørsmål fra de folkevalgte: Søker må vurdere om de ønsker å sette i gang en total planprosess.

Ønsker de det, vil det blir en førstegangsbehandling, så høring, nabomerknader, risikoanalyser, med mer. Deretter vil saken vurderes av administrasjonen, med en innstilling til andregangsbehandling og en siste runde – i først hovedutvalg, og så endelig vedtak i kommunestyret.

Dette kan være etter at Re kommune er historie, og våre nye folkevalgte etter et felles Re og Tønsberg-lokalvalg i 2019 sitter og bestemmer i Tønsberg. Sjøl om det normalt kan ta ett års tid, kan det ta lenger tid. Det er tross alt snart bare halvannet år til sammenslåingen.

FANTASTISK INNSATS: Brannmannskapene hadde det travelt med å hindre spredning til de andre bygningene på Solvoll da et hus brant helt ned til grunnen tirsdag morgen 27. februar 2018. Foto: Stian Ormestad.

Les også: En ny aktør vil ta i mot asylsøkere på Solvoll

Les også: Mange spørsmål rundt de nye planene for Solvoll

Les også: Rådmannen snur – vil ikke gi disp til nye Solvoll-planer

Les også: Slik gikk nabomøtet på Solvoll

Les også: Storbrann på Solvoll

Les også: Politiet har sperra av branntomta og hele bygningsmassen på Solvoll

Les mer om Solvoll.

,