Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd blir i Re

VEIVALG: Mye tyder nå på at Grettebygd forblir ei bygd i Våle, Re og nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

GRETTEBYGD: Fylkesmannen mener spørreundersøkelsen ikke ga noe klart svar, og at det ikke har framkommet andre forhold av betydning som tilsier at Grettebygd bør overføres til Holmestrand. Reinger i Grettebygd jubler og håper at departementet kommer til samme konklusjon.

Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd fortsatt skal være en del av Re kommune, heter det i en pressemelding fredag 11. august 2017:

Fylkesmannen mottok 7. november 2016 søknad fra Grettebygd velforening om grensejustering mellom Re og Holmestrand kommuner ved Grettebygd grunnkrets.

Spørreundersøkelsen ga ikke noe klart svar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i april i år Fylkesmannen i oppdrag å gjennomføre en utredning av den foreslåtte grensejusteringen.

Som en del av utredningen gjennomførte Fylkesmannen en spørreundersøkelse blant direkte berørte innbyggere. 50 prosent svarte at de ønsket å høre til i Holmestrand, Hof og Sande, mens 47 prosent svarte Re og Tønsberg. Forskjellen er ikke signifikant.

Spørreundersøkelsen ga med andre ingen klare svar på hvilken kommune innbyggerne i Grettebygd mener de bør tilhøre.

KJEMPER FOR Å BLI I RE: Caroline Vinar (31) og Michael Aasestrand Hansen (39). Foto: Stian Ormestad.

Klar anbefaling:

Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd grunnkrets i Re kommune ikke overføres til den sammenslåtte Holmestrand, Hof og Sande kommune, heter det i pressemeldingen – med følgende konklusjon:

Fylkesmannen legger avgjørende vekt på spørreundersøkelsen blant innbyggerne i området, som ikke gir et klart svar på hvilken kommune de mener de bør tilhøre at det ikke har framkommet andre forhold av betydning som tilsier at Grettebygd overføres til Holmestrand.

Ifølge Grettebygd velforening var det et overveldende flertall som ville ut av Re. Etter hvert viste en objektiv innbyggerundersøkelse at det ikke stemte. – Tallene viser heller at vi må forbli en del av Re, mente Caroline Vinar og Michael Aasetrand Hansen.

Samboerparet tok til orde mot den ensidige fokusen for å bryte ut av Re i ReAvisa. Også et enstemmig kommunestyre i Re anbefalte å ikke grensejustere Grettebygd.

Lov å være optimist

– Digg at vi har anbefalinger imot grensejustering både fra kommunestyret i Re og Fylkesmannen i Vestfold, sier Caroline og Michael til ReAvisa når de får høre nyheten.

Nå som også Fylkesmannen anbefaler dette, er det lov å være optimist.

– Men ingenting er avgjort enda. Det er kommunaldepartementet som skal ta den endelig avgjørelsen. Men dette er klart en seier for alle oss som vil bli i Re. Vi håper på det beste!

Les også: Et stort flertall av de yngste vil bli i Re.

Les også: Et enstemmmig kommunestyre sier nei til grensejustering.

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.