Leserinnlegg: Overskudd og bånnscore – stem heller Rødt

LESERINNLEGG: Re kommune er knappe tjue plasser unna å være den dårligste kommunen i Norge på helse. Er det da noe å skryte av å ha gått i pluss? I samme bånnsjiktet ligger kultursatsinga, og jammen også sosialtjenestene, skriver Odd Christian Hagen, Rødt-medlem, i dette leserinnlegget:

ReAvisa melder at Re kommune har gått med «overskudd» – hva det nå enn er. Hvis man ser litt bak tallene er det kanskje heller ikke så mye å juble for.

– Hovedårsakene er knyttet til økt skatteinngang, meravkastning finans, lavere pensjonsutgifter og mindreforbruk i virksomhetene, ifølge herværende avis. Javel.

Tar man en titt på Kommunal Rapports kommunebarometer der vi at kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (402. plass), kultur (397. plass) og sosialtjeneste (339. plass).

402 er knappe tjue plasser unna å være den dårligste kommunen i Norge på helse. Er det da noe å skryte av å ha gått i pluss? I samme bånnsjiktet ligger kultursatsinga, og jammen også sosialtjenestene.

Rødts mål er et kunnskapsbasert og moderne helsevesen som er i stand til å respektere og ta vare på folks behov gjennom hele livet. Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller.

Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene. Samtidig er helse og velferd blitt et svært profitabelt marked for private aktører. Økt sentralisering truer på sin side helsetilbudet for folk i distriktene.

Er det derfor det scores så lavt, og blir det bedre i Nye Tønsberg kommune?

Rødt mener kultur er et offentlig ansvar. Rødt ønsker et rikt og mangfoldig kulturliv, der ulike kunstarter, stilretninger og kulturer med både profesjonelle utøvere og et bredt folkelig kulturliv blir stimulert.

Det ser ut som kulturen er en salderingspost i Re kommune, men overskudd er jo fine greier?

Rødt vil ha slutt på innstramminger i ytelser til folk utenfor arbeidslivet, og mener Nav-kontorene må få nok kapasitet og bedre retningslinjer, slik at de har reell mulighet til å følge opp folk ordentlig. Men det kan jo gå ut over budsjettene?

Det er ingen grunn til å feire et overskudd når man har så elendig plassering på kommunebarometeret. Stem Rødt i høst, fordi fellesskap fungerer.

Odd Christian Hagen, Rødt-medlem.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.