Enstemmig kommunestyre: – Nei til grensejustering

VEIVALG: Grettebygd står foran et viktig veivalg. Resultatet av innbyggerundersøkelsen gir dødt løp mellom de to alternativene – men blant de yngste er det flertall for Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

GRETTEBYGD/TØNSBERG: Grettebygd bør forbli en del av Re – og nye Tønsberg kommune. Mest fordi et stort flertall av de yngste ønsker det.

Les også: Et stort flertall av de yngste vil bli i Re

Kommunestyret har kommet fram til en høringsuttalelse angående en eventuell grensejustering så Grettebygd går fra Re til Holmestrand.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt:

ET ENESTE TYDELIG TEGN: De yngste vil bli i Re, viser Frode Hestnes (FrP) til. Foto: Stian Ormestad.

«Innbyggerundersøkelsen som viser et dødt løp mellom hvilken kommunen innbyggerne i Grettebygd foretrekker tilsier at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en grensejustering».

«Når man i tillegg ser at de yngste beboerne, dvs. de under 45 år klart foretrekker Re, bør dette veie tungt i saken. Med bakgrunn i dette bør Grettebygd forbli en del av Re kommune».

Bare ett eneste tydelig tegn i innbyggerundersøkelsen

Heming Olaussen (SV) tar tak i den siste setningen i rådmannens innstilling. Han mener det er lurt å vektlegge de unges syn.

Det samme mener Frode Hestnes (FrP): – Det er det eneste tydelige tegnet i innbyggerundersøkelsen, peker Hestnes på.

Trygve Ånestad (SP) minner om at det er ei splitta bygd, der halvparten vil ut av Re og halvparten vil bli – hvis du ser alle aldersgrupper over ett.

De eldste er mest for å gå ut av Re og over til Holmestrand, og flertallet er størst blant de over 65 år. De yngste, spesielt de under 30 år, men også opp til 45 år, er mest for å bli i Re og nye Tønsberg kommune.

Ånestad mener at alle eventuelle initiativ må møtes med respekt.

– Grettebygd er ikke bare ei hel bygd – det kan være store forskjeller innad. Kanskje er flere for å gå over til Holmestrand jo nærmere kommunegrensa du kommer, spekulerer han.

Klart og entydig råd: Grettebygd bør forbli en del av Re

Fylkesmannen skal innen 16. august sende innbyggerundersøkelse, høringsuttalelser og hele saken til kommunaldepartementet, sammen med sin anbefaling.

Fra Re kommune kommer et klart og entydig råd: Grettebygd bør forbli en del av Re – i nye Tønsberg kommune.

Og rådet fra våre folkevalgte ble enstemmig klubba gjennom i kommunestyremøte tirsdag 20. juni – i Tønsberg.

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

Les også: Et stort flertall av de yngste vil bli i Re

HEIA RE! Grettebygd bør forbli en del av Re, og henge med i den nye Tønsberg kommune, mener Caroline Vinar (31) og Michael Aasetrand Hansen (39) i Bruserudveien. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.