Leserinnlegg: Hvorfor reagerer bøndene på tilbudet fra staten?

LESERINNLEGG: Bøndene har i en årrekke prøvd å få et oppgjør som gir en lønn å leve av, men ikke nådd fram, skriver Trude Viola Antonsen (AP) i dette leserinnlegget.

Der vi andre i samfunnet får en årlig prosentvis lønnsvekst, så har det seg slik at bonden aldri har nådd opp til tilsvarende vekst og derfor er tilbudet fra regjeringen urimelig.

LESERINNLEGG: Trude Viola Antonsen (AP) tar bøndenes parti. Foto: Stian Ormestad,

Dette er da inntektsgapet, og det er dette bøndene i sitt krav på 9 % ville tette, et krav fremsatt og som da ville vært grunnlag for forhandlinger.

Men dette vil ikke Landbruksministeren, da han mener at norske bønder ikke eier magemål, og det etter å komme med et tilbud som til og med ikke er i samsvar med hans egen jordbruksmelding som forskriver et oppgjør som reduserer inntektsgapet.

Altså det handler om at også de som produserer maten vår skal ha en lønn og lønnsvekst på lik linje med andre arbeidstakere i samfunnet, og får å oppnå det må det et oppgjør til, som monner, så man en gang kommer dit.

Øyvind Jonassen (H) kommer med mange prosenter og tall i sitt innlegg i ReAvisa, det som er sannheten er at landbruksministeren var villig til å øke fra 410’’ til 550’’ i forhandlingene samt at ubrukte midler fra 2017 på 130’’ skulle følge med og 350’’ i inntektspotensialet dersom landbruket får bukt med overproduksjonen.

Tar man de to første faktorene så vil inntektsøkningen på et årsverk være nesten 5500,- mindre enn andre grupper. Siste faktoren er ikke realistisk på kort sikt, markedsbalanse er noe landbruket alltid har som mål, og å ta dette med i regnestykke er en ny kreativ regneøvelse fra statens side, og dermed heller ikke reelle penger.

Hvis man så tar øvelsen å regner på hva dette tilbudet fra staten betyr for et bruk som jeg ville tro var interessant for spesielt dere som oppriktig mener at jordbruksoppgjøret er viktig.

Et eksempel på en gård, som er en helt vanlig gård i Re som ligger akkurat på snittet i Vestfold, så betyr det at gården ikke får snitt økningen på rundt +9000,-.

Denne gården driver med melkeproduksjon i noe som heter sone1 som betyr at den ligger i det området hvor staten vil avvikle tilskudd til arealer med grasdyrking.

I tillegg vil staten avvikle tilskudd for å ha dyr på beite i dette området, men det skal da øke kraftig på utmarksbeite. Men så har det seg slik at denne gården har ikke mulighet for å ha dyr på utmarksbeite, men å ha dyra ute i kulturlandskapet de vedlikeholder, i nærheten av gården. Det vil gården ikke få godtgjort for i statens tilbud.

Bare i reduksjon på beitestilskudd vil man på denne gården gå 27000,- i minus, og på arealtilskudd minus 21450,-

I sum betyr det at når man regner sammen minus og pluss i tilbudet, ender man på et tilbud på omtrent minus 44000,- før den generelle kostnadsøkningen på 2,1% som for denne gården utgjør ca 34000,-. Og det utgjør minus på 78000,- for denne gården.

Altså en helt vanlig gård i Re akkurat på snittet i Vestfold, som gjør sitt for at du og jeg skal få trygg mat på bordet.

I tillegg kan man diskutere hva slags landbruk i framtida vil få dersom regjeringen får gjennomslag for sin holdning til landbruket.

Tar man bort beitetilskuddet, og man som her i Vestfold ikke har så store arealer til utmarksbeite i nærhet til gården, vil bonden tape så mye på å benytte innmarksbeitene i nærheten av gården at alternativet blir at mange da vil velge å heller forholde seg til minimumskravet med tanke på hvor lenge dyra skal være ute, og dyra ender på betongplattinger.

Og er det dit vi vil? Er det redusert dyrevelferd vi ønsker? For det er det som kan bli konsekvensen, og det er det samme som å gå baklengs inn i framtida.

Er det da urimelig av bonden å reagere og vise sin misnøye med statens til bud? Jeg syns ikke det.

Trude Viola Antonsen, Re Arbeiderparti

Les flere leserinnlegg om tema:

Les også: Tilbudet fra staten ville gitt en økning på cirka 2,3 prosent

Les også: Å være bonde er virkelig ikke en hobby!

Les mer om jordbruksoppgjøret:

Les også: – Vi får flere tomler opp enn tuting

Les også: Flammende protest mot landbruksmeldinga – se video!

,