Fortsatt høy prisklasse i sentrale strøk av Re – men nå øker prisen på landlige eiendommer mest

031116_dnb_eiendom_2

GODE TALL: DNB Eiendom på Revetal ved Truls Bøhle (30) og Thor Fredrik Hanssen Solberg (37) er den største aktøren på det lokale boligmarkedet. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Mens boligprisene begynner å stabilisere seg i sentrale strøk av Re, fortsetter prisene å stige i mer landlige deler av kommunen vår.

I hele fjor ble det solgt 107 brukte boliger i Re. Så langt i år er det blitt solgt 110. I tillegg kommer gårdsbruk, tomter og nybygg. DNB Eiendom Revetal er markedets største aktør, og har stått for godt over halvparten av salgene.

Det lokale eiendomskontoret ble værende da banken la ned. Men de har ikke merka noen nedgang i boligmarkedet etter at banktjenestene forsvant fra samme plass:

– Resultatene viser enda bedre tall i år enn i fjor, oppsummerer Thor Fredrik Hanssen Solberg (37) og Truls Bøhle (30). Og det er bra, for uten resultater – da hadde det vært kroken på døra også for det lille eiendomskontoret med to mann.

– Vi har nok vært litt sta, vi to. Da er det bra å bevise at det er viktig å være lokale. Det er deilig å si «se hva vi får til!», forteller Truls.

– Jeg er overbevist om at det er en fordel at vi begge er fra Re. Vi kjenner til lokale forhold som skoler, turløyper, kulturtilbud, idrettstilbud, med mer – vi selger mye mer enn en bolig. Vi selger en ny hverdag, i et nytt lokalsamfunn. Da er det en trygghet å handle med en som kjenner Re ut og inn, født og oppvokst her.

Den lokale tilhørigheten gir resultater, men det hjelper lite å være herfra hvis man ikke gjør en god jobb og legger ned en skikkelig innsats, understreker Thor Fredrik. Han ser en trend nå at DNB sentralt ønsker å beholde de lokale eiendomskontorene.

Når det gjelder prisutviklingen i Re, er det to trender som gjelder – en for sentrale strøk, og en annen for mindre sentrale strøk. 

– I mindre sentrale strøk ser vi en sunn prisøkning. Småbruk, for eksempel, er blitt ekstremt populært. Folk som flytter til Re vil ofte bo landlig og litt for seg sjøl.

Dette er en trend som starta for ett par år siden, og som har dratt seg til enda mer dette året. Prisen er blitt «mer riktig» for småbruk, for eksempel i Vivestad.

Kvadratmeterprisen sett over ett for Re er ganske lik snittprisen fra i fjor, fra 21.818 kroner i 2015 til 22.108 kroner sålangt i 2016.

– En prosent prisvekst, det er mer et sunnhetstegn – at det stabiliserer seg litt her i Re, mener Thor Fredrik. – Men, det er fortsatt en høy prisklasse i sentrale strøk av Re.

– Kvadratmeterprisen har veldig mye å si på objektene, understreker Truls. – Noen boliger er strøkne og drar snittet på kvadratmeterpris opp, mens andre er oppussingsobjekter.

Noen boliger selges godt over prisantydning, andre ikke. Thor Fredrik anslår at 40 prosent av boligene går under prisantydning, 40 over, og cirka 20 på.

I fjor tok det godt over en måned å selge bolig, i år godt under en måned. Spesielt et rush på vårparten dro årets snitt veldig ned. Da var omsetningshastigheten nede i ei uke.

Tallenes tale er en omsetningshastighet på 37 dager i snitt i fjor, sammenliknet med 24 dager i snitt i år.

– Dette året har det vært gjennomsnittlig flere folk på visninger og boligene går kjappere, forteller Truls.

– Fortsatt er det flere folk på visning i byen, men der er det ofte flere nysgjerrige som en veit ikke kommer til å handle. Her på landet er de aller fleste som kommer på visning som regel også veldig interesserte i en handel.

Når det gjelder nye boliger, er ti av tjue leiligheter på Brekkeåstunet i Våle solgt. Også på Revetal er halvparten av leilighetene solgt i Torvparken 2. I Skjeggestadåsen er 13 tomter solgt så langt i år.

– Da delfelt B5 ble lagt ut på vårparten i år ble alle eneboligtomtene solgt på ei uke. Det er alltid stor interesse når nytt delfelt slippes, forteller Truls.

Truls ble i fjor landets 6. beste eiendomsmegler i antall salg, av alle i DNB-eiendomsmeglere i hele landet. Les mer i ReAvisa, februar 2016.


 

Sist helg flytta de aller første inn i det nye Brekkeåstunet i Våle. Les mer her, og se video av forvandlingen fra da det gamle småbruket ble rivi tidligere i år:

,