Flere Re-områder i spill: Hvor skal grensa gå?

251016_grensejustering_horten_thorvald_hillestad_2

KAPPER LAND: Nesten som et brettspill er Vestfold-kartet lagt utover bordet hos Re-ordfører Thorvald Hillestad. Horten-ordfører Are Karlsen er mest ivrig på å få hele den nye togstasjonen på Skoppum på sitt territorium, mens Re-ordfører Hillestad ser for seg hele næringsområdet på Haugan til Re. Foto: Stian Ormestad.

BJERKE: Mens Holmestrand-ordføreren tordner over forslaget fra Re om å la E18 være utgangspunkt for ny kommunegrense, er Horten-ordføreren mer på glid. Men til sjuende og sist skal folk i områdene sjøl få bestemme. 

Tirsdag 25. oktober hadde Re-ordfører Thorvald Hillestad invitert pressen hjem til gården på Bjerke. Presseoppbudet var stort til å være her i Re, med både Tønsbergs Blad og Gjengangeren på besøk – i tillegg til ReAvisa.

Kommunereformens punkt 2 er å «ta finsømmen på noen av dissa krøkkete kommunegrensene våres», som Re-ordføreren sier det. Punkt 1 var å finne ut om en skulle slå seg sammen med noen – og hvis ja – hvem. Det ble Tønsberg for Re sin del.

Re-ordføreren forklarer sammen med Horten-ordfører Are Karlsen hvordan de ser for seg en grensejustering mellom sine respektive kommuner. – Vi vil jobbe sammen for gode løsninger, sier de i kor. – Alt vi kan bli enig om, er hvert fall en god start.

Det er et godt utgangspunkt fra høyeste hold mellom Re og Horten. Det er ikke et like hjertelig forhold til en gammel 3K-kamerat i nord. – Et useriøst «takk for sist», mente Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele i byens lokalavis Jarlsberg, om forslaget fra Re:

Hva om E18 grovt sett danner grunnlaget for ei ny kommunegrense? Ideen kom som et benkeforslag fra Frode Hestnes (FrP) i kommunestyrets september-møte, og fikk tilslutning.

Mens forslaget ble slakta i Holmestrand, blir det tatt langt bedre i mot i Horten. Såpass godt at ordførerne velger å fronte det sammen, i håp om å skape en debatt. Og da aller helst i de berørte områdene.

251016_grensejustering_horten_thorvald_hillestad_4

SIKK-SAKK: Ser du på kartet, vil du stusse over en krøkkete kommunegrense mellom Re og Horten. Det åpner ordførerne i begge kommunene for å gjøre noe med. Den svarte streken er E18, og den grønne er dagens kommunegrense. Foto: Stian Ormestad.

Dagens kommunegrense slynger seg i sikk-sakk på hver sin side av E18. Flere krøller gjør at noen gårder og grender ligger som små enklaver inn i nabokommunen. – Det er flere merkelige grenser, vi har i Horten flere gårder som er omringa av Re, forteller Horten-ordfører Karlsen.

Totalt blir det fem områder som peker seg ut, der dagens kommunegrense slynger seg et stykke unna E18 inn i Re eller Horten: Helland, områdene vest for Kopstad mot Haugan, området øst for E 18 ved Brekke, Skoppum vest – der den nye togstasjonen kommer, og grenseområdet mellom Re og Horten i Undrumsdal.

Noen av områdene er befolket, men i ett par av områdene er det mest snakk om næring. Der det bor folk, skal de spørres – og innbyggerne skal høres, lover begge ordførerne. Der det er næringsområder, blir det mer snakk om å gi og ta i forhandlinger kommunene imellom.

For Re er Haugan næringsområde viktig. I dag går kommunegrensa tvers gjennom industriområdet. Det kan være naturlig at hele blir liggende i Re, mener ordfører Hillestad. – Det er kanskje viktigst for oss.

For Horten er den nye togstasjonen Skoppum vest viktig – faktisk det aller viktigste, ifølge Horten-ordføreren. – Det har vi en stor forståelse for fra Re sin side, svarer Hillestad.

251016_grensejustering_horten_thorvald_hillestad_3

FORSLAGET ER PÅ BORDET: Vestfold-kartet skal tegnes på nytt, og nå skal «finsømmen» på plass mot Horten. Tonen med Holmestrand er litt mer anstrengt om dagen. Foto: Stian Ormestad.

Begge ordførerne understreker at dette må gjøres skikkelig, med en indirekte og dårlig skjult kritikk til grensejustering-prosessen i Re mot Holmestrand.

For eksempel kunne det være lurt å spørre folk også om Horten, ikke bare ha Holmestrand som det eneste alternativet, mener Horten-ordføreren. Re-ordfører Hillestad er enig. Mange på Helland har tilknytning til Nykirke i Horten, men det er de ikke blitt spurt om.

Men nå kan folk i grenseland mellom Re og Horten regne med å bli spurt om sin mening om kommunetilhørighet på nyåret, anslår ordførerne. Det blir opp til Fylkesmannen å ta saken videre, etter at begge kommunene har sendt inn sine felles betraktninger om saken.

Noen steder kan fasiten bli store jafs av nabokommunen, andre steder vil kanskje folk ha det som i dag.

Utover de områdene som nå er i spill, vil ingen av ordførerne kappe mer land på eget initiativ. Skal det blir snakk om flere eller større grensejusteringer, må ønsket komme fra innbyggerne sjøl, er begge ordførerne skjønt enig om.

251016_grensejustering_horten_thorvald_hillestad_1

STORT PRESSEOPPBUD: Sjelden så stor interesse fra avisene rundt Re, som når det gjelder å kappe land. Her er både Tønsbergs Blad og Gjengangeren på plass hos Re-ordfører Thorvald Hillestad hjemme på Bjerke. Foto: Stian Ormestad.

Re kommune har allerede sendt et brev til departementet med et ønske om å vente med eventuelle grensejusteringer mot Holmestrand til vi ser konturene av det store bildet, forteller Hillestad.

– Vi mener det må være lurt å ikke ta dette bit for bit, og har derfor bedt om at vi kan vente til vi er ferdig med alt av grenseproblematikk – ikke bare mot Holmestrand, men også mot Horten.

Uansett er det viktig å understreke at folkemeninga skal følges, forteller ordførerne. Når det gjelder Langøya, som etter Fylkesmannens anbefaling bør gå fra Re til Holmestrand, sier Hillestad med et tydelig engasjement; – Der kunne de vel spurt eieren og de som driver der.

Fra før veit vi at Gjeldsten Holding som eier NOAH som driver på Langøya setter stor pris på et godt samarbeid med Re kommune.

251016_grensejustering_horten_thorvald_hillestad_5

MØTES I RE: Horten-ordfører Are Karlsen og Re-ordfører Thorvald Hillestad på sistnevntes gård på Bjerke, nord for Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Les også om frykten for et oppslitta Re: – Skeptisk til en sammenslåing på sviktende grunnlag

Les også om Thorvald Hillestads oppfordring til å gå helhjerta inn for Tønsberg: – Detta har jeg veldig trua på, rett og slett!


 

ReAvisa skreiv om en vanskelig hverdag i grenseland i Re april 2014 – last ned avisa her.