Leserinnlegg: Grensejusteringer mellom Re og Horten

LESERINNLEGG: Horten har en lang – og til dels kronglete – felles grense med Re kommune, skriver fire folkevalgte i Horten i dette leserinnlegget. 

Som en del av kommunereformen skal behovet for justering av gamle grenser vurderes. Horten har en lang – og til dels kronglete – felles grense med Re kommune.

Kommunestyret i Horten har derfor vedtatt at vil skal se på grensene og komme med forslag til eventuelle endringer. I denne saken er vi enige med Re om at vi skal ha en åpen debatt og se på mulighetene for å komme frem til et felles forslag.

Forhandlingsutvalget – som ble nedsatt under debatten om kommunesammenslåing – har derfor hatt møte med tilsvarende utvalg i Re.

Som et overordnet prinsipp er vi enige om at de som bor i de berørte områdene skal ha det avgjørende ordet. Grenser skal ikke flyttes mot et flertall av beboerne i området sitt ønske.

Det er flere områder som er interessante å se på. Lengst sør har vi felles grense ved Adal og Skoppum vest. Horten har signalisert at det er viktig for oss at hele området til den nye jernbanestasjonen blir liggende i Horten. Re har vist stor forståelse for dette.

Lengre nord ligger Haugan næringsområde. Dette området blir i dag delt av kommunegrensen. For best mulig utvikling av området kan det være hensiktsmessig å samle hele næringsområdet i en kommune.

Nord i kommunen har to ulike områder blitt drøftet. Godsterminalen på Kopstad ligger i dag i Horten, mens et omliggende område som er aktuell for veiløsninger ligger i Re. Rett nord for Horten ligger Helland i Re. Dette området har Fylkesmannen foreslått at blir overført til Holmestrand.

Vi er imidlertid kjent med at området historisk har hatt nær tilknytning til Nykirke og Horten. Hvis innbyggerne ønsker det er de selvfølgelig velkomne til Horten.

Politikerne i Re kommune har lekt med tanken om at E18 kan fungere som en kommunegrense, både mot Horten og Holmestrand kommune.

Noen steder kan det være hensiktsmessig, mens det andre steder ikke er det.

Eksempelvis bor det folk vest for E18 som har en helt naturlig tilknytning til Nykirke og Horten. Godsterminalen på Kopstad er også viktig for oss.

Vi er også kjent med at enkelte innbyggere i andre områder, som for eksempel i Undrumsdal, har signalisert at de ønsker å bli en del av Horten. Denne typen justeringer må eventuelt komme på bakgrunn av at innbyggerne selv har tatt initiativ til det.

I tiden fremover oppfordrer vi alle som bor i aktuelle områder til å ta diskusjonen, og gi uttrykk for sine meninger. Eventuelle justeringer fordrer at innbyggerne selv ønsker det.

Are Karlsen, ordfører
Ivar Andreassen, varaordfører
Maria-Karine Aasen-Svensrud, gruppeleder Arbeiderpartiet
Finn-Øyvind Langfjell, gruppeleder Høyre


 

Flere Re-områder i spill: Hvor skal grensa gå?