Leserinnlegg: Re bør velge den partner som har mest å gi – og som vil samarbeide med oss

LESERINNLEGG: Næringsdrivende i Re vil komme med betraktninger i denne viktige fase for oss med lokale røtter i Våle og Ramnes, med ungdomstid i alle grender, står det skrevet i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re kommune slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re IKKE slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Det er naturlig at når man først skal slå seg sammen med noen, så velger man den partner som har mest å gi økonomisk og som man finner best kjemi med.

Når valget er tatt av deg som mener noe i folkeundersøkelsen og av kommunestyret- til slutt, skal vi alle i bygda samarbeide om å beholde vår identitet som i dag. Uansett valg av partner.

  • Alternativ 1 : Holmestrand , Hof og Sande: Dette alternativet synes uaktuelt. Det foreligger en folkeavstemming hvor demokratiet sa nei til dette tilbud for kun 1 år siden.
  • Alternativ 2: Horten. Vi ser ikke dette som spennende langsiktig. En kommune som fremstår som særest av alle, dvs ikke ønsker seg mot andre kommuner enn Re, ei heller kan samarbeide om ny legevakt på Kjelle , hvor 6 andre kommuner har gått sammen. Blir vi sammenslått med Holmestrand, kan Re-inger benytte topp legevakt med den beste ekspertise i Tønsberg. Takk for det. Velger vi Horten må vi på sykehus i Horten – med eldre lokaler, med elendige veier og framkommelighet til «ukjent» plass i Horten by-hvor de nest beste leger, ekspertise og utstyr vil holde til. Det er allment kjent at nye lokaler og nyeste teknologi lokker den beste arbeidskraft. Ved ulykker og skader og sykdom vil de fleste av oss foretrekke det mest moderne og raskeste vei unna.
  • Alternativ 3 – det riktige er gå i partnerskap med Tønsberg kommune.
    Tønsberg vil gi den klart beste økonomien på kort og lang sikt. Tønsberg har den desidert største skatteinngangen, ref PwC-rapporten avgitt Re Kommune, og Tønsberg vil gjerne dele på godene og gi oss bygdefolk en trygg fremtid, med tanke på helse og skole, samt næringsarealer i skog og fjell, som vil blomstre på strekningen Kjelle – Svinevold, som vil få gang og sykkelvei på hele strekningen for å styrke helsen når næringslivet i Tønsberg har samarbeider godt mot Re. Næringsforeningen i Tønsberg vil komme i hundretall til Revetal i høst, og vise at Tønsbergs næringsliv gjerne vil samarbeide med oss i Re. Vi ser også av handelstrenden innen idrett at veldig mange idrettsklubber handler sine varer og tjenester på Revetal, mens ingen fra Hortens regionen gjør det samme. Hortens folk ønsker å handle i Horten. Tønsberg folk handler der hvor tilbudet er best !

Ved å velge bort Tønsberg vil ungdommen og yngre attraktiv arbeidskraft, ikke finne den nye kommune som trygg, voksende og spennende kommune å bo i.

Det blir fraflytting kontra tilflytting. Og svak økonomi. Ungdommen vil ha Tønsberg grunnet kultur, økonomi, tilhørighet og selvfølgelighet. Ungdommen flytter da til Tønsberg, Akershus eller Oslo.

Med Tønsberg/Re får vi den flotteste landbrukskommunen på hele Østlandet. Politikere og adm i Tønsberg vil dele med oss og bruke våre lokaler mht rådhus, nytt helsehus og ny ungdomsskole. Skolestrukturen vil bli opprettholdt.

Det er ikke plass til flere i dagens by Tønsberg. Areal er manko. Re videregående skole er en suksess – kulturen ungdommen mellom er allerede kjent. Tønsberg er avhengig av å bruke dagens eksisterende bygg og næringsarealer i Re.

Tønsberg har fått til store nye idrettsbygg og drifter mange kommunale idretts- og kulturbygg. Tønsberg/Re vil gi trygghet for helse ved sykdom og ulykker og gjøre veien til sykehus og legevakt kort, uten daler og topper svinger.

Det er underlig for oss at politikere ikke vil mene noe/sette seg inn hva som er best for våre innbyggere. At kun Re-ordfører Hillestad som privatmann ønsker seg Horten, Re Høyre ønsker seg Tønsberg/Re og Re Rådmann Wifstad anbefaler Tønsberg/Re er flott.

At kun Høyre av de politiske partier bruker sin valgte posisjon til å mene noe hva partiet tror på, er for oss trist. Vi har da valgt politikere til å stake ut en kurs for oss, – så skal plutselig ikke politikere påvirke innbyggerne om sin overbevisning. Det er ansvarsfraskrivelse.

Det er Tønsberg som er riktig for Re’s fremtid. Lytt til politikere som tør å mene noe, som setter seg inn og bruker kunnskapen til å anbefale.

At Re næringsforening enstemmig mener det samme er godt å vite. Kjære politikere: Godt valg.

Næringsdrivende i Re.


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –