Leserinnlegg: Re Næringsforening – retningsvalg for en ny kommune

LESERINNLEGG: Re Næringsforening mener vi trenger en kommunesammenslåing – og aller helst mot sør med Tønsberg.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Re Næringsforening støtter fullt ut at vi er best tjent med å slå oss sammen med en annen kommune.

Vi mener at det er naturlig at når man først skal slå seg sammen med noen, så velger man den partner som gir oss det beste utgangspunkt for at vi sammen skal etablere en ny kommune.

Når først valget er tatt – av deg i spørreundersøkelsen og av politikerne i kommunestyret 21. sept. – skal vi alle samarbeide slik at vi lykkes med å holde vår identitet som i dag.

Som kjent foreligger det 3 alternativer:

  • Alternativ 1 : Holmestrand, Hof og Sande.
  • Alternativ 2: Horten.
  • Alternativ 3 – Tønsberg.

Styret i Re Næringsforening anbefaler alternativ 3 – Re og Tønsberg. Begrunnelse for vår anbefaling er følgende:

  • En bedre forvaltning av arealene langs kysten av Vestfold.
  • En unik mulighet til å trekke utviklingen av næringslivet innover i landet på vestsiden av E18. Vi tror dette vil øke aktiviteten for næringslivet i Re og dermed gi økte arbeidsplasser og økte skatteinntekter for kommunen.
  • En bredere og større kompetanse i en næringsetat i den nye kommunen. Dette er viktig for det etablerte næringslivet og for de som er grundere og trenger hjelp til å starte en bedrift eller virksomhet. Kompetanse tiltrekker kompetanse, dette vil få positive effekter for alle.
  • En bedre kommuneøkonomi gir mer tjenester – også i en næringsetat.

På grunn av tilhørighet og kommunikasjon er Tønsberg førstevalget for styret i Re næringsforening.

Styret i Re Næringsforening
v/Kåre Solberg, Fredrik Aas, Morten Kjølstad, Tore Henden og Anders Gustav Holt.


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –