Ordfører Thorvald Hillestad heller mot Horten

arkiv_Hillestad

HELST HORTEN: Bildet er fra da Re og Horten starta samarbeidet om Haugan industrifelt i 2006. Næringsområdet strekker seg inn i begge kommunene. Ordfører Thorvald Hillestad (SP) mener grenseområdet blir et vekstområdet framover og Horten er mest attraktiv partner for Re i en ny, større kommune. Denne grusplassen er siden bildet ble tatt blitt til Re kommunes største bygg – som er så stort at det ligger halvveis over kommunegrensa til Horten. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: På direkte spørsmål svarer endelig ordfører Thorvald Hillestad (SP) ReAvisa om hans retningsvalg: – Slik situasjonen er nå, heller jeg mot Horten. Det vil være det beste for Re hvis vi ser 20 – 30 år fram i tid.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her blir streken satt over Re kommune

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet 21. juni 2016.

I siste kommunestyremøte før sommeren ble prinsippvedtaket om sammenslåing fattet med 21 mot 4 stemmer. Vedtaket sier bare noe om at Re vil slå seg sammen med noen, ikke hvem.

Valget står mellom nye Holmestrand, Horten eller Tønsberg. Til høsten skal folket involveres  – ikke gjennom en ny folkeavstemning, men gjennom folkemøter og innbyggerundersøkelse.

Mens flertallet av de folkevalgte fortsatt holder korta tett til brystet og sier de vil vente med å peke ut en retning til folket er hørt, har noen staka ut kursen allerede.

Re Høyre vil til Tønsberg, og er enig med et stort flertall av ReAvisa-leserne som har sagt sin mening (se avstemning over). Høyre er foreløpig eneste parti som har anbefalt et retningsvalg.

Men i kommunestyret kan det virke som det er et flertall for å gå mot Horten, per i dag. Stikk i strid med ReAvisa-lesernes mening, der bare 15 prosent mener det er veien å gå. Tønsberg-alternativet har fått godt over dobbelt så stor oppslutning, 34 prosent.

Det skal sies at det er en uoversiktelig situasjon i lokalpolitikken i Re, der noen ikke har sagt et pip om retningsvalg, mens andre forteller klart og tydelig mellom linjene hvilken vei de vil.

Flere partier er splitta internt, det gjelder etter det ReAvisa erfarer både Senterpartiet og FrP.

Mange har lurt på hva ordfører Thorvald Hillestad (SP) tenker om retningen, etter alt som har skjedd i sammenslåingsdebatten det siste året.

På nok et direkte spørsmål fra ReAvisa velger ordføreren nå å svare. Og svaret er Horten.

Det vil si at den tidligere 3K-forkjemperen for å gå nordover med Holmestrand, Hof og Sande gjerne snur ryggen til tidligere alliansepartnere og heller kikker østover mot Horten.

Men det er ikke et spikra syn på saken, det er mer en magefølelse, forteller Hillestad:

– Vi er inne i en prosess med kommende folkemøter og innbyggerundersøkelse og vi må være lydhøre for det som kommer fram der, spesielt hvis det pekes ut en klar retning – jeg håper jo å lære mer om folkemeninga i løpet av denne prosessen.

– Derfor er jeg åpen for å snu i løpet av høsten, men det er nå sånn jeg tenker akkurat nå, hvert fall.

– Hvorfor Horten?

– Hovedårsaken er den nye jernbanestasjonen Skoppum vest, på grensa mellom Re og Horten. Da det ble et faktum, fikk hvert fall jeg øynene opp for mulighetene i det området – det har jeg inntrykk av at man har fått øynene opp for på andre sida av kommunegrensa også.

– Ser vi 20 – 30 år framover i tid mener jeg vi i Re er mest tjent med å se mot Horten. Men som sagt, det synet kan endre seg dersom noe helt annet kommer klart fram i folkemøter og innbyggerundersøkelsene til høsten.

– Hvorfor ikke nordover med Holmestrand, Hof og Sande?

– Det alternativet har vi liksom stemt over, og fått nei fra folket. Derfor er ikke det alternativet så aktuelt lenger, mener Hillestad.

Han vil få motstand fra flere i sitt eget parti på det synet. Det er fortsatt flere i Senterpartiet som mener nordover er den rette retningen for Re.

Så blir det spennende å se om et representativt utvalg av reinger i innbyggerundersøkelsen gir det samme svaret som ReAvisa-leserne har stemt fram her på ReAvisa.no. Hvis ja, ligger Horten tynt an med marginalt med tilhengere.

Men – i innbyggerundersøkelsen er det også lagt inn et omvendt spørsmål. Det blir ikke bare spurt om hvem du helst foretrekker, det blir også spurt om hvem du helst ser at Re ikke slår seg sammen med. Det kan bli en joker oppi det hele.

Alternativet som er skrevet om tidligere i ReAvisa der Re kunne blitt limet i en ny storkommune med både Horten og Tønsberg, ser ikke ut til å være en vei å gå – spesielt ikke for Horten.

– Kontant nei fra Horten på det forslaget, forteller Hillestad.

I Re ville det etter alle solemerker vært et flertall for en slik konstellasjon med begge byene og Re sammen i en ny storkommune. Men ideen faller ikke i like god jord i Horten:

«Representantene fra Horten var tydelige på at dette alternativet ikke er aktuelt, og ikke vil kunne få noe flertall bak seg i kommunestyret», står det skrevet i referatet etter møtet mellom Re og Horten.


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Hvis det blir kommunesammenslåing, hva da med ReAvisa?


 

– ANNONSE –