Her blir streken satt over Re kommune

210616_KOMMUNESTYRE_VOTERING_PRINSIPPVEDTAK

VOTERING: 21 representanter støtter prinsippvedtaket om sammenslåing: AP, FrP, Høyre, KrF og Venstre, pluss fire av seks SP-representanter. Mindretallet på fire ved SV, MDG og to fra SP stemte i mot å oppløse Re som sjølstendig kommune. De stemte også for en ny folkeavstemning. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Sjelden har debatten vært krassere. Men prinsippvedtak om sammenslåing ble i går kveld fattet med 21 mot 4 stemmer.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet 21. juni 2016.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) la til rette for utvida taletid, – før en viktig og avgjørende sak for Res framtid.

Den ble godt benytta. Etter hvert ble ordvekslinga amper.

Elin Berg Schmidt (V) tok ordet først, med en fotballreferanse i disse EM-tider:

– Det er lett å legge seg bakpå i forsvar, men vi vil gå i angrep. Være framoverlent. Venstre mener det er logisk at vi trenger andre kommuner i dag enn før, fordi kommunens oppgaver blir større og mer komplekse.

Derfor funker ikke en kommunestruktur fra 1960-tallet, mener Berg Schmidt.

Heming Olaussen (SV) var kjapt på banen med en verbal sklitakling.

– Kommunestruktur fra 1960-tallet? Jeg vil minne om at Re kommune er fra 2002.

210616_KOMMUNESTYRE_OLAUSSEN_1

NEI TIL SAMMENSLÅING: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

– Sjelden har så få bestemt så mye, som får så mye å bety for så mange, på et så skjørt grunnlag, mener Olaussen.

– Nå viser det seg at vi ikke taper så mye penger likevel? Og grensejustering? Der er ikke siste ord sagt?

Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener debatten bør dreie seg om innholdet i tjenestene – hva blir bedre og hva blir dårligere?

– Debatten om skolene våre, for eksempel, den tar vi ikke i det hele tatt – hvorfor ikke?

– Vi gir fra oss råderetten over grendene våre, skolene våre og alt det som følger med. De forsvinner sammen med eiendomsskatten i den nye kommunen, har jeg fått høre fra folkevalgte i kommunene vi vurderer å slå oss sammen med.

Øyvind Jonassen (H) mener påstander som dette ødelegger hele debatten. Han har fått helt andre signaler. Det har også Lars Jørgen Ormestad (Ap).

– Vi kan rett og slett ikke ha svaret i dag på hva som skjer med skolene våre, det umulig å vite hva framtida bringer. Men vi har fått helt andre signaler enn skolenedleggelser, sier Ormestad.

– Ta Horten for eksempel, der man ser på utviklinga rundt Skoppum stasjon, der det kan være bedre sjanser for å beholde skoler både på Horten-sida og Re-sida med Solerød.

210616_KOMMUNESTYRE_ANESTAD_1

VIL HA NY FOLKEAVSTEMNING: Trygve Ånestad (SP) og Ragnar Kirkevold (SP) brøyt med flertallet i eget parti og fremma forslag om ny folkeavstemning. Forslaget falt, med støtte fra SV og MDG. Foto: Stian Ormestad.

Ragnar Kirkevold (SP) og Trygve Ånestad (SP) foreslår en ny folkeavstemning til høsten.

Med alternativene ja eller nei til sammenslåing, og ønsket retningsvalg hvis Re skal slå seg sammen med noen.

Disse to bryter med flertallet i Senterpartiet og stemmer for en ny folkeavstemning og mot prinsippvedtak om sammenslåing, sammen med MDG og SV.

Olaussen (SV) tordner fra talerstolen:

– Hvor er kunnskapsgrunnlaget for at større kommuner er bedre? Det er tvert i mot det motsatte som viser seg gang på gang. Noe blir ikke sant bare fordi det sies gang på gang!

Odd Gjerpe (KrF) svarer:

– Det blir heller ikke sant hvis du roper det.

Neste innlegg fra Olaussen ble viska fra talerstolen.

Gjerpe har mer skytts: – Mens de fleste tenker på de kommende generasjoner, tenker Olaussen mest på sin egen generasjon.

Hele ordvekslinga endte med en krangel om hvem av de to representantene som tenker mest på barnebarna sine.

Den tidligere Nei til EU-lederen Olaussen lurer på hvordan EU-spørsmålet kan overlates til folket, mens en kommunesammenslåing er for komplisert til at folk skjønner sitt eget beste?

– Skal vi ikke ha en folkeavstemning av hensyn til barnebarna, i tilfelle det blir nei? Det er et merkelig argument. Har ikke innbyggerne våre barn og barnebarn?

210616_KOMMUNESTYRE_GJERPE_1

JA TIL SAMMENSLÅING: Odd Gjerpe (KrF). Foto: Stian Ormestad.

– Hadde vi hatt en folkeavstemning, der det fort kan bli ja, ville til og meg jeg holdt kjeft. Da ville en sammenslåing ha legitimitet, mener Olaussen.

Anette Røren Hem (FrP) forteller at hun er glad for sin nei-stemme til sammenslåing mot nord i folkeavstemningen i fjor, og ønsker andre alternativer til sammenslåing velkommen. Det vil si Horten og Tønsberg.

Men hun og FrP ønsker ikke en ny folkeavstemning.

Det er ikke tid og anledning til noe annet enn et prinsippvedtak om sammenslåing nå. En stram tidsplan følges, med et vedtak før 1. juli. 

Bare på den måten sikrer vi at vi ikke går glipp av gulrøttene i kommunereformen, mener Trude Viola Antonsen (AP) på vegne av flertallet.

Tove Øygarden (H) mener dette er første steget på veien til å bygge en helt ny kommune med en kvalitet på tjenestene som vi kan være stolte av.

Trygve Holmøy (SP) mener det er en problematisk å først si ja til sammenslåing, men seinere med hvem. Først til høsten skal det velges hvilken kommune Re skal slås sammen med.

– Det blir som å bestemme seg for å gifte seg, lenge før en blind date?

210616_KOMMUNESTYRE_HOLMOY_1

FEIL REKKEFØLGE: Svein Holmøy (SP) liker ikke å si ja til å gifte seg, lenge før den første daten. Foto: Stian Ormestad.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener hele denne prosessen er et skoleekspempel på hvordan politikerforakt skapes.

– Her kan kommunen legges ned uten at det får noen som helst politisk konsekvens for oss lokalpolitikere. Neste gang det er valg, er Re kommune historie.

Prinsippvedtak om kommunesammenslåing fikk flertallets 21 stemmer fra AP, FrP, Høyre, KrF og Venstre, pluss fire av seks SP-representanter.

Mindretallet på fire ved SV, MDG og to fra SP stemte i mot å oppløse Re som sjølstendig kommune.

Det samme ble resultatet i voteringen over ny folkeavstemning.

– En glad dag for Re Høyre og Re kommune, smiler Tove Øygarden (H) fra øre til øre etter vedtaket.

– Og der var Re kommune oppløst, oppsummerer Ulf Lund Halvorsen (MDG).

210616_KOMMUNESTYRE_HILLESTAD_1

HISTORISK: Re kommune får norgeshistoriens korteste levetid, oppløst allerede maks 18 år etter at den ble etablert. Ordfører Thorvald Hillestad (SP) blir også historisk, som ordfører i hele kommunens levetid. Det har neppe skjedd før… Foto: Stian Ormestad.

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet 21. juni 2016.

Kommunestyret vedtok følgende:
«Med bakgrunn i rapporten, tidligere utredninger og vurderinger fatter Re kommune følgende vedtak: Re kommune gjennomfører en sammenslåing med en av de nevnte tre kommunene; nye Holmestrand, Horten eller Tønsberg. Endelig vedtak om hvem Re skal gjennomføre en sammenslåing med besluttes i møte 21.09.16».


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Hvis det blir kommunesammenslåing, hva da med ReAvisa?