Signerte kontrakten for nye Revetal ungdomsskole

230616_KONTRAKT_UNGDOMSSKOLE_3

KONTRAKTSIGNERING: Oppdragsgiver Re kommune og hovedentreprenør Veidekke AS. Foto: Re kommune.

REVETAL: Ny ungdomsskole kommer på godt over 200 millioner kroner, der mesteparten blir finansiert gjennom et nytt låneopptak. Gjeldsbyrden skal finansieres gjennom øremerka eiendomsskatt.

Dagens hovedbygning er fra 1968, delen vest for hovedbygget er fra 1986, og den nyeste delen lengst nord er fra 2003. Nå skal et nytt bygg stå ferdig 1. juni 2018, og bare svømmehallen og 2003-bygget beholdes av den gamle bygningsmassen.

Vedlikeholdsbehovet har vært stort de siste åra, og ReAvisa har skrevet mye om det.

Så ille ble det at en foreldrerepresentant trua fra kommunestyrets talerstol med å komme tilbake med maskingevær, hvis ikke fare for liv og helse ble utbedra i løpet av sommeren for fire år siden.

Mange mente i diskusjonen rundt bygging av Re helsehus at det sto mellom nytt helsehus eller ny ungdomsskole.

Nå blir det «ja takk begge deler», og et nytt låneopptak befester Res posisjon i norgestoppen når det kommer til høy gjeldsgrad.

Kommunen har også kjøpt tomt nord for dagens skoletomt, den såkalte Opthun-tomta.

Den nye skolebygningen kommer delvis på samme tomt som i dag og delvis på den nyinnkjøpte Opthun-tomta.

Kommunestyret bestemte i mars i år type bygg og valg av hovedentreprenør. Det var ikke noen selvfølge at skolen skulle bygges på Revetal, der både plassering ved Røråstoppen skole og på tomta til dagens Ramnes skole ble vurdert.

Etter at det ble bestemt at skolen skulle bygges på Revetal, ble det lansert fire alternativer til bygg og plassering. Til slutt ble et nybygg nord for dagens skolebygg valgt. Et alternativ som ble karakterisert som «helt i utkanten av Revetal sentrum«.

Torsdag 23. juni, to dager etter endelig vedtak i kommunestyret, ble kontrakt om bygging av nye Revetal ungdomskole underskrevet mellom Re kommune og hovedentreprenør Veidekke AS, skriver Re kommune på sine nettsider.

Anledningen ble feiret med kake, taler og formell underskrivning av kontraktsdokumentene.

ReAvisa_kommunestyre_30012013_012

BEKYMRA FOR KOMMUNENS GJELD: Trygve Ånestad (SP) stemte i mot bygging av ny ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

I det siste kommunestyret gikk diskusjonen på om 1986-bygget også skulle beholdes – til en ungdomsklubb, for eksempel – som ReAvisa skreiv at var et ønske fra ungdommen i mai-utgaven i år.

Mens Arbeiderpartiet snakka varmt om å beholde bygget, mente Høyre og flertallet at det kom inn som et usikkert økonomisk moment seint i prosessen. Det vil koste dyrt å oppgradere bygget til dagens standard, ifølge rådmannens saksutredning.

Dessuten ligger kjelleren i 1986-bygget inne i planene som et fordrøyningsbasseng som skal ta unna store vannmengder ved flom på Revetal.

En folkevalgt gikk i mot hele saken, Trygve Ånestad (SP). Han gikk også i mot bygging av Re helsehus, med samme bekymring for Re kommunes gjeldsgrad.

– Jeg mener fortsatt at vi kunne tatt bedre valg underveis, hvis administrasjonen hadde utredet bedre en kombinasjon av nybygg og dagens bygg. Det mener jeg ikke er blitt gjort, desverre.

Med 24 mot 1 stemme ble vedtaket om å bygge ny ungdomsskole fattet i kommunestyremøtet 21. juni 2016.

Kostnadsrammen for bygget er 216,5 millioner kroner.

Endelig finansiering blir innarbeida i økonomiplanen for 2017 – 2020. Totale kostnader til prosjektet; bygg, uteområde, tomt og infrastruktur med mer, legges inn i den samme økonomiplanen og budsjett for 2017.

«Bygging av «nye Revetal ungdomsskole» er et stort økonomisk løft for Re kommune. Det er
hovedgrunnen til at det politiske flertallet valgte å innføre eiendomsskatt fra 2016», står det i saksutredningen.

Se opptak av debatten i kommunestyret 21. juni 2016.

230616_KONTRAKT_UNGDOMSSKOLE_1

SKISSE: Den nye ungdomsskolen, sett fra skolegården. Foto: Re kommune.

Les mer om Revetal ungdomsskole.

,