Flere skal gå lenger til skolen: Bekymra foreldre inviterte ordføreren på kjøretur – SE VIDEO!

HAUGANVEIEN: – Vi er ikke i mot at ungene skal gå til bussen, men vi vil gjerne at veien de skal gå er tryggest mulig, forteller foreldrene langs Hauganveien. – Penger spart på skoleskyss bør brukes på rydding i busk og kratt langs veiene, mener de.

Se video fra nabolagets møte med ordføreren i Hauganveien i toppen av saken!

Her kan du se opptak av debatten om skoleskyss i siste kommunestyremøte for sommeren.

060616_SKOLESKYSS_HAUGANVEIEN_2

INVITERTE ORDFØREREN MED PÅ KJØRETUR: Beboere langs Hauganveien viser fram en gjengrodd kommunal vei. Ordfører Thorvald Hillestad skjønner bekymringen for å sende barna ut på en vei som med kantslått og hogst kan gjøres langt mer oversiktelig. Foto: Stian Ormestad.

I det siste kommunestyremøtet før sommeren ble nok en gang definisjonen av farlig skolevei debattert. Det endte med en innstramning av dagens definisjon av farlig skolevei.

Fram til nå har de fleste veier i Re vært definert som særlig farlig skolevei for 1.- 4.trinn.

I rådmannens forslag ble bare Bispeveien definert som farlig skolevei for 1.-4. trinn – tidligere var Bispeveien definert som farlig skolevei også for 5-7. trinn – mens mange andre veier skulle med et pennestrøk gå fra farlig skolevei til en trygg skolevei.

Innstramningen skulle gi en innsparing på 900.000 kroner.

Etter debatten i kommunestyret ble det etter forslag fra Svein Holmøy (SP) vedtatt en mindre omfattende innstramning, en mellomløsning der noen flere veier enn bare Bispeveien fortsatt regnes som farlig skolevei for 1. – 4. trinn:

Alle andre veier der fartsgrensa er høyere enn 60 kilometer i timen og det ikke finnes gang- og sykkelei eller fortau skal fortsatt regnes som farlig skolevei.

Holmøys forslag fikk flertall med støtte fra SP, AP, SV, MDG og V – mot H, FrP og KrF som støtta rådmannens forslag.


 

Dette er det nye vedtaket om farlig skolevei: 

  • Bispeveien uten G/S-vei defineres som farlig skolevei hele året for elever i 1.-4.trinn. Ingen elever i 1.-4.trinn skal ferdes langs Bispeveien der det ikke er g/s-vei eller måtte krysse den. For elever i 1. – 4. trinn regnes som farlig skoleveg også andre veier der fartsgrensa er høyere enn 60 km/t og det ikke finnes gang- og sykkelveg eller fortau. Inndekning fra disposisjonsfondet.
  • Elever kan gå i henholdsvis 1.km for 1.trinn og 2.km. for 2.-10.trinn til busstopp/oppsamlingsplass. Dette er i henhold til reglene i VKT- Vestfold kollektivtrafikk.
  • Endringene for 1.-4. trinn i Kleivaveien vil ikke bli gjort gjeldende før det er etablert et nytt busstopp langs Bispeveien.
  • Elevene som blir berørt av endret vedtak vil få et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
  • Ved revisjon av trafikksikkerhetsplanen blir skoleveiene gjennomgått spesielt

060616_SKOLESKYSS_HAUGANVEIEN_1

INVITERTE ORDFØREREN: Naboene langs den søndre delen av Hauganveien ville vise ordfører Thorvald Hillestad skoleveien til barna. Ordføreren er enig i at det trengs å ta et skikkelig røsk langs denne og kanskje også andre kommunale veier i Re. På bildet ser vi familien Aas, familien Solberg, familien Horn, familien Klubben, familien Roberg og familien Heum. Foto: Stian Ormestad.

Resultatet er uansett at flere av de små må ut og gå ved skolestart rett over sommerferien. Det bekymrer foreldrene langs Hauganveien.

Der har naturen fått spise seg inn på veien i flere år, og det må mer enn en vanlig kantslått til for å åpne opp sikta langs den smale kommunale veien – det må hogst til.

De spør seg om ikke vinninga går opp i spinninga?

For sjøl om det er penger spart å sende barna til fots til busstoppet ett par kilometer unna, bør det brukes penger for å gjøre skoleveien trygg før skolestart, mener Daniel Aas (27) og Margareth Horn (37).

Sammen med resten av nabolaget langs den søndre delen av Hauganveien inviterte de ordfører Thorvald Hillestad med på kjøretur denne uka.

Ordføreren måtte si seg enig med et samla nabolag. Her må det tas et røsk.

– Her er det nok enkelte deler av veien som er litt uoversiktelig, og skal man få orden på det må en nok inn med større redskap og felle noen busker som er blitt litt vel kjukke som ikke kantslåtten rår med nå.

– Så det må gjøres en sjau nå for å få dette ålreit.

Til sjuende og sist har alle – både innbyggere, folkevalgte og administrasjon i Re kommune – felles ønske om at alle skal være mer aktive og gå til bussen, til skolen, til jobben.

– Tema folkehelse står øverst på handlingsplanene våre. Men det må ikke gå på livet laus når du skal ut og skaffe deg den folkehelsa, det må jo kunne skje under noenlunde anstendige og trygge forhold.

– Så jeg trur vi må ta en runde og få gjort en bedre jobb enn det som er de faktisk forhold akkurat nå.

Se video fra nabolagets møte med ordføreren i Hauganveien i toppen av saken!

Her kan du se opptak av debatten om skoleskyss i siste kommunestyremøte for sommeren.

060616_SKOLESKYSS_HAUGANVEIEN_3

MED DUKKE SOM MARKØR: Nabolaget arrangerte et møte mellom to møtende biler og en fotgjenger – for sikkerhets skyld ei utstillingsdukke lånt av sportsbutikken på Revetal – i en av de mange gjengrodde svingene langs Hauganveien. – Det er ikke tvil om hvem som taper når to biler og en fotgjenger slåss om plassen, forteller Daniel Aas (27) og Margareth Horn (37). De vil at veikanten blir slått så det blir en stripe å bruke for barna som fra skolestart av må gå langs veien. Foto: Stian Ormestad.


 

– ANNONSE –

, ,