Ungdomsskole-brannen: – Kan vi kalle det systemsvikt?

290316_KONTROLLUTVALGET (1)

KONTROLLUTVALGET I RE: Utvalgsleder Ulf Lund Halvorsen (MDG). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Re kommune har overprøvd konklusjonen fra brannteknisk ekspertise – det burde ikke vært gjort, ifølge Vestfold interkommunale brannvesen.

I går fikk kontrollutvalget i Re en muntlig redegjørelse fra rådmann i Re om ungdomsskole-brannen, og hva som var gjort i forhold til manglende automatisk brannalarm.

Rådmann Trond Wifstad viste til samme foreløpige rapport som kommunalsjef Mette Halvorsen gjorde i Hovedutvalgsmøte for drift, eiendom og næring tidligere denne måneden.

Siden sist har Re kommune fått en klarere tilbakemelding på at det burde vært installert automatisk brannalarm på Revetal ungdomsskole.

– Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) sier i dag at to forhold tilsier det, forteller rådmann Wifstad.

– For det første har Re kommune bestilt en rapport fra et eksternt firma med brannteknisk kompetanse, der konklusjonen er at bygningene bør ha brannanlegg i kategori 2 – det betyr automatisk deteksjon. For det andre utvida vi skolen i 2003 – og ifølge brannvesenet var dette en så stor bygningsmessig endring at det burde vært installert automatisk brannalarm i hele bygningsmassen.

Men – fortsatt har rådmannen og hans stab ikke fått klarhet i om det er et formelt krav til automatisk brannalarm på ungdomsskolen. Det er hele tida snakk om at det bør være automatisk brannalarm. Heller ikke om det er et krav i forsikringsvilkårene.

290316_KONTROLLUTVALGET (5)

ORDFØRER OG RÅDMANN: Thorvald Hillestad og Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) var også kalt inn på teppet, men hadde ikke så mye å tilføye:

– Nå kan det se ut som om at det overhode ikke finnes noe brannvarsling på ungdomsskolen? Jo, det er det, sier Hillestad og viser til det manuelle brannvarslingsanlegget – som ble utløst først da ansatte kom på jobb da det brant på ungdomsskolen 8. mars.

– Diskusjonen dreier seg heller om hvor moderne anlegg vi skal ha, mener ordføreren.

Leder av kontrollutvalget Ulf Lund Halvorsen (MDG) understreker at utvalget ikke skal diskutere om det er behov for automatisk brannalarm eller ikke.

– Vårt mandat er å se på den den formelle saksgangen, om ting er gjort riktig eller ikke. Så er det opp til hovedutvalg og/eller kommunestyret å mene noe innholdet i saken som sådan.

– Vi politikere må helt klart være på denne ballen, det forventer innbyggerne av oss, mener Lund Halvorsen.

290316_KONTROLLUTVALGET (3)

KONTROLLUTVALGET I RE: Lars Sollie (H). Foto: Stian Ormestad.

Lars Sollie (H) mener det ser ut som en systemsvikt. Først ett avvik, så enda ett avvik – før Re kommune muntlig forteller at avviket ikke vil tettes utifra en kost/nytte-vurdering, uten at denne kontakten med brannvesenet er logga.

Også kost/nytte-vurderingen er forholdsvis tynn, innrømmer rådmann Wifstad. – I ettertid hadde jeg gjerne sett at den hadde vært mer tydelig, forteller han til kontrollutvalget.

Magnus Theiste Østlie (SV) vil ha klarhet i hvor alvorlig dette egentlig er – og om etterpåklokskapen tar helt overhånd:

– Eneste formelle feilen er at det ikke er blitt gitt en skriftlig tilbakemelding om at det aldri var meninga å installere automatisk brannalarm på ungdomsskolen? Hadde Re kommune gjort det, så hadde alt vært greit? Da hadde ikke ReAvisa hatt noe å grave i?

290316_KONTROLLUTVALGET (2)

KONTROLLUTVALGET I RE: Magnus Theiste Østlie. Foto: Stian Ormestad.

– Det vet vi jo ikke, svarer kontrollutvalgsleder Lund Halvorsen. 

– Da kunne det jo være at brannvesenet hadde sagt at det ikke er greit, som de nå sier. Den videre gangen i saken veit vi ikke hvordan hadde blitt, siden saken stoppa opp der og da – da Re kommune ikke svarte skriftlig innen fristen 19. januar i fjor – og fortsatt ikke hadde svart da det brant 8. mars i år.

Kontrollutvalget mener det er vanskelig å spore hva som er gjort. – Her kan det se ut som ingenting er gjort, mener Sollie – som ser ut til å sitte igjen med flere spørsmål enn svar.

– Avvik skal lukkes – sånn er det jo bare? Og her har ikke det skjedd i løpet av flere år? Det ser ut som systemsvikt med mangel på logging og sporing. Hvordan kan vi få tak i dette og rette opp i det – før det skjer noe liknende?

I protokollen fra kontrollutvalgsmøte 29. mars 2016 heter det:

«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen med en tidslinjal som gir en oversikt over hele sakens forløp og de vurderinger som er gjort, herunder oppfølging av Finseth-rapporten, rapporteringsrutiner med VIB, grunnlaget og saksbehandlingen for kost/nytte-vurderingen i DEN-sak 34/14 og kommunens forsikringsavtale. Kontrollutvalget er opptatt av at redegjørelsen belyser system, dokumentasjon og sporbarhet. Redegjørelsen bes oversendt kontrollutvalget innen fredag 15. april 2016. Kontrollutvalget vil med bakgrunn i rådmannens redegjørelse vurdere behovet for en eventuell ytterligere gjennomgang fra Vestfold kommunerevisjon i saken.»

290316_KONTROLLUTVALGET (4)

KONTROLLUTVALGET I RE: Både rådmann og ordfører var kalt inn til møtet tirsdag 29. mars 2016. Foto: Stian Ormestad.

Rådmannen vil legge fram en sak for kommunestyret om brannteknisk vurdering for alle de 27 kommunale bygga i Re, sett ut ifra nye forskrifter.

Det er også en helt konkret plan for Revetal ungdomsskole, fram til ny skole står ferdig 1. august 2018:

– Vi vurderer å gå til innkjøp av automatisk brannalarm som skal installeres i den nye idrettshallen, men som kan installeres i 1968-bygget nå og så tas ned og monteres i det nye bygget nå det skal tas i bruk, forteller rådmann Wifstad.

080316_USKOLE_1

BRANN PÅ UNGDOMSSKOLEN: Tidlig på morgen tirsdag 8. mars 2016 ble det oppdaga brann på Revetal ungdomsskole – og brannvesenet ble varslet manuelt. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Vi kan ikke vente vår og sommer på rapporter for å vurdere om vi skal sette inn automatisk brannalarm!


 

I kveld onsdag 30. mars er det kommunestyremøte – møtet kan følges fra tilhørerplass i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, og det kan også følges på direktesending via Re kommunes nettsider. ReAvisa dekker møtet.

,