Skuffa over ordføreren: – Dette er til skade for kommunen du leder, og har leda i mange, mange år!

KST (4)

PROTESTERER: Trude Viola Antonsen (AP). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Godt over halvparten av landets ordførere samler seg i protest mot forslag til nytt inntektssystem – som vil ramme Re hardt. Men Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) blir ikke med på kommune-opprøret.  

Her kan du se hele diskusjonen i kommunestyret rundt nytt inntekstsystem og omkamp om kommunesammenslåing.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene, og press fra Fylkesmannen på å revurdere nei-et, gjør at saken om kommunesammenslåing kanskje bør ses på på nytt, mener flertallet av våre folkevalgte – bare fire måneder etter at kommunestyret vedtok å følge folkets nei i folkeavstemningen.

– Så mye vann har altså rent i elva siden sist, at vi må se på dette på nytt, mener ordfører Thorvald Hillestad (SP). Mandag 7. mars blir det politisk verksted, med en sak på agendaen: Ny runde på kommunesammenslåing?

Som reaksjon på forslaget fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) skjer det et kommune-opprør landet over, der godt over halvparten av landets ordførere, representert i alle leire – også grasrota i Sanners eget parti Høyre – protesterer mot forslaget til nytt inntektssystem.

266 av landets 428 ordførere beskylder kommunalministeren for å tvinge kommuner til sammenslåing.

Trude Viola Antonsen (AP) lurer på hvorfor ikke Thorvald Hillestad, som ordfører i Re, er med på protesten?

– Dette legger opp til tvangssammenslåing. Dette er rett og slett en straff fra kommunalminister Sanner, sier Antonsen fra kommunestyrets talerstol tirsdag 1. mars.

– Og det slår beina under det vi lova i valgkampen. Det ble en god margin nei, og det ble mer enn stor nok valgoppslutning til at alle partiene må holde det de lova:
– Å respektere folkevilja.

KST (1)

FORSVARER FORSLAGET: Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Øyvind Jonassen (H) ser helt annerledes på det, og forsvarer Re Høyres støtte til et inntekstsystem som vil gå hardt ut over Re kommune.

– Dette er en viktig sak, for hele landet, for framtida. Det er lett å bli navlebeskuende. Men denne endringen skal stå seg i mange år framover, og den skal ikke bare passe for Re kommune – men hele Norge.

Ifølge beregninger NRK har gjort, vil 157 av Norges 428 kommuner tape mellom 600 og 840 millioner kroner på kommunalminister Sanners nye inntektssystem. De fem heldigste tjener 664 millioner kroner.

Re kommune kan risikere å tape over 20 millioner kroner.

Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt sånn som det foreligger. På Stortinget vender det ene partiet etter det andre tommelen ned, sist ute var KrF, som mener Sanner bør trekke tilbake forslaget. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget bryter med Stortingets frivillighetsvedtak. Arbeiderpartiet har flagga en klar og tydelig protest mot forslaget, både lokalt og sentralt.

Våre folkevalgte i Re har samstemt påpekt at Vestfold-kommunene og Re kommune har kommet dårlig ut gjennom alle år – helt fram til nå som Re Høyre og Re Venstre bryter ut av den tverrpolitiske protesten og heller støtter et forslag til inntektssystem som vil gi Re enda mindre i inntekter.

KST (2)

PROTESTERER: Frode Hestnes (Frp). Foto: Stian Ormestad.

Sjøl ikke regjeringspartner Frp kan gå god for forslaget, lokalt her i Re:

– Vi folkevalgte i Re har kritisert den sittende regjering – uavhengig hvem som sitter der. Nå vil Re Frp gjøre det samme, sjøl om vi sitter i regjering. Jeg er folkevalgt i Re kommune, lojaliteten er til innbyggerne i Re, understreker Frode Hestnes (Frp).

– De har sagt nei, og da må vi respektere det.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) svarer på kritikken fra Arbeiderpartiet om å ikke kjempe i mot nytt inntekstssystem.

Hillestad stemmer for et høringssvar som kritiserer forslaget, men føler han ikke kan skrive under oppropet Antonsen viser til.

En halvveis protest, mener både Arbeiderpartiet, SV og MDG fra talerstolen, som ikke reflekterer flertallet i kommunestyret i Re, der alle partier – også Hillestad og resten av Senterpartiet, stemmer for et kritisk høringssvar – unntatt Høyres fire representanter og Venstres ene representant.

Hillestad forklarer at han ikke kan gå god for alt som står i skrivet, og mener kommunene uansett hvordan man vrir og vender på det – og uansett hvor mye det protesteres – får mindre penger å rutte med i framtida.

KST (3)

STØTTER IKKE ORDFØRER-OPPROPET: Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

For Hillestad er løsningen en sammenslåing, for å høste av gulrøttene kommunalministeren lokker med.

– Det er ikke sånn at dette kom om julekvelden på kjærringa. Vi visste at de som innordna seg ville kunne beholde tildelingstilskuddet, de andre ikke. Det som er nytt, er hvor dramatisk mye mindre penger det blir. Det kunne vi neppe forutsett.

Arbeiderpartiet, SV og MDG mener det er leit at ordføreren lar seg føye så lett.

– Ordet frivillig betyr ikke frivillig lenger. Dette forslaget er til skade for kommunen du leder, og du har leda i mange, mange år, sier en tydelig skuffa Trude Viola Antonsen (AP).

DSC_0216

VOTERING: Mindretallet ved AP, SV, MDG og to fra SP vil utsette det politiske verkstedet til vi veit helt sikkert hvordan det blir med nytt inntektsystem for kommune, mens flertallet vil møtes for å diskutere kommunesammenslåing på nytt – allerede nå: Frp, Høyre, KrF, Venstre og fire fra SP. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisa dekker det politiske verkstedet mandag 7. mars 2016.


 

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!
Heming Olaussen (SV): – Dette er ikke så dramatisk for Re
Leserinnlegg: «Re Høyre støtter et inntektssystem som gjør at Re vil få best mulig rammer i den fremtidige kommunen»
Leserinnlegg: «Respekterer ikke Høyre folkeavstemninga likevel?»
Leserinnlegg: «Selektiv hukommelse, Olaussen?»
Leserinnlegg: «Sanners sanseløse speed-dating»
Leserinnlegg: «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»
Les også: Frykter at folkevilja blir overkjørt