– Avvik blir lagt vekk i en skuff

ReAvisa_Thina_2_NETT

STRØKET AV VAKT: Thina Alice Andersen-Lund sto fram med navn i forumet på ReAvisa.no, her sammen med fylkesleder i Norges sykepleierforbund Lisbeth Rudlang. Andersen-Lund ble strøket av vakt etter å ha satt ReAvisa i kopifeltet på en epost der hun sa ifra om kritikkverdige forhold. Les mer om dette i ReAvisa onsdag 12. desember 2012. Foto: Stian Ormestad.

KOMMUNESTYREMØTE: Stort oppmøte, blant dem varsleren Thina Alice Andersen- Lund og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lisbeth Rudlang.

– Thina har gjort det hun er forpliktet til til som sykepleier, forteller Lisbeth Rudlang, fylkesleder i sykepleierforbundet.

Bakgrunn: Ville di fått mat servert herfra?

Les mer: Nei, hva skal jeg si om dette da?

Les også mer om varsleren som ble strøket fra vikarvakt i ReAvisa 12. desember 2012. Ikke fått avisa? Si ifra på Post@ReAvisa.no.

– Andersen-Lund har sagt i fra om det hun opplever som faglig kritikkverdige forhold. Kommunen må legge forholdene tilrette for en faglig forsvarlig utførelse av sykepleieryrket, sier Rudlang.

Fylkeslederen forteller at hennes hovedinntrykk fra kommunene i Vestfold er at avvik blir meldt, lagt i en skuff, blir liggende der og ikke tatt tak i.

To store prinsippielle spørsmål er – ifølge Rudlang:
– Rutiner for varsling: Er de utarbeidet i samarbeid med de ansatte? Er rutinene for varsling kjent for de ansatte?

I tillegg er det viktig at man har tillitt til varsel blir tatt i mot, registrert og gjort noe med – uten at man risikerer ubehagelige reaksjoner. I verste fall dropper man å melde avvik fordi det uansett ikke blir tatt tak i, eller i fordi man er redde for reaksjoner.

På kommunestyremøtet var det møtt opp flere tilhørere, deriblant varsleren Thina Alice Andersen-Lund. Hun ble intervjuet på direkten på NRK Østafjells, som også er tilstede.