– En historisk dag for Re kommune

ReAvisa_Omsorgsbygg_kontraktsignering_001_NETT

SIGNERER KONTRAKT: Thorvald Hillestad, ordfører i Re kommune, og Helge Oppedal, Veidekke entreprenør AS, signerte mandag 4. februar kontrakten for bygging av nytt omsorgsbygg på Revetal. Da hadde gravemaskinene vært i sving på jordene i sju timer allerede. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Med champagnen klar på bordet signerer ordfører Thorvald Hillestad (Sp) kontrakten for bygging av nytt omsorgsbygg. – Med dette sørger vi for et godt tilbud til dem som blir godt voksne i Re, også i framtida.

Gravemaskinene var allerede i sving fra samme morgen, bare fem dager etter at det historiske vedtaket ble fattet i kommunestyret – med 21 mot 4 stemmer for et nytt omsorgsbygg til 422 millioner kroner.

Ett stort ja må bety mange små og store nei framover.

Nå feirer vi ett stort ja til nytt omsorgsbygg på Revetal. Et stort løft for dem som trenger det mest. Men ReAvisa vil også skrive om alle de mange nei som må komme framover. Lokalavisa vil være et talerør der folk i Re kan fortelle om konsekvensene av politikernes prioriteringer – på både godt og vondt.

ReAvisa_kommunestyre_30012013_012

SKEPTISK MANN: Trygve Ånestad (Sp) har stått alene mot både sine egne partikamerater og kommune-styret forøvrig i mange runder i denne saken. Han er bekymra for gjelda Re kommune setter seg i og har stemt mot både økonomiplan og omsorgsbygg. Foto: Stian Ormestad.

Trygve Ånestad (Sp) har hele tida stått steilt mot flertallet i både sitt eget parti og resten av kommunestyret. Han advarer mot den store gjeldsbyrden, og har gått i mot sitt eget parti og et ellers samlet kommunestyre i mange runder.

Ånestad har brukt ord som manipulering fra kommunestyrets talerstol, med påfølgende krass irettesettelse fra ordføreren. – Jeg ber deg slå opp i ordboka og se hva det ordet betyr, og ikke bruke ordet i denne salen igjen.

I den endelige voteringen fikk Ånestad med seg to Sp-ere til; Svein Holmøy og Lise Firing – alle tre med en stemmeforklaring: «Vi frykter at dette løftet vil føre til at tjenestetilbudet i resten av kommunal sektor blir skadelidende».

Sagt på en annen måte: Ett stort ja, betyr mange vanskelige nei framover.

En Frp-er stemte også i mot; Annette Røren Hem. Vedtaket ble dermed fattet med 21 mot 4 stemmer.

Bare fem dager etter vedtaket ble spaden satt i jorda. Entreprenør ble valgt i fjor sommer, tomta var rydda, brakkene var bestilt, til og med jobben med å vaske brakkene var satt bort.

– For hver runde med vedtak er vi et steg nærmere «the point of no return», sa Ånestad på godt norsk tidligere i prossessen, senest i fjor sommer.

Saken har vært på den politiske agendaen i fire og ett halvt år, og den har gått over to kommunestyre-perioder.

Alle partiene har økt kapasitet i pleie- og omsorgssektoren på valgprogrammet. Vedtaket betyr i høyeste grad å oppfylle valgløfter.

Vinteren 2006 utfordret rådmannen de folkevalgte i Re:
Var det noe spesielt rådmannen burde tenke på i arbeidet med økonomiplanen, siden det var valgår?

ReAvisa_kommunestyre_30012013_014_NETT

FEIRER SAMMEN: Ytre høyre og ytre venstre i Re-politikken sto samla i saken om nytt omsorgsbygg på Revetal. Her ved Heming Olaussen (SV) og Morten Stordalen (Frp). Foto: Stian Ormestad.

Da ble omsorgsbygg på Revetal først foreslått av Frp. – Et stort flertall mente det var en helt håpløs ide. Hvorfor i all verden legge et omsorgsbygg sentrumsnært? Det var en fryktelig tanke, referer Morten Stordalen (Frp) fra møtet sju år tilbake i tid.

Frp skrev det inn i programmet sitt før lokalvalget høsten 2007.

– Nå har vi altså vedtatt nytt omsorgsbygg på Revetal, i tråd med Re Frps forslag snart seks år tilbake i tid, oppsummerer Stordalen etter møtet.

Det var en merkelig stemning i kommunestyresalen.

– Et historisk møte, vi kan alle gå ut herfra med hevet hode, avrundet ordfører Thorvald Hillestad (Sp).

Flere vil ha en bit av æren for det historiske vedtaket. Samtidig gikk mange av de 21 som stemte for nytt omsorgsbygg på talerstolen for å lufte sine bekymringer: Det blir trangere budsjett framover for å få råd til nybygget på Revetal.

Det vil kreve mye av våre folkevalgte å gjøre stramme og helt sikkert vanskelige prioriteringer.

ReAvisa_kommunestyre_30012013_010_NETT

RÅDMANNENS STAB FÅR SKRYT: Et godt planlagt prosjekt, mener de folkevalgte om bygging av nytt omsorgsbygg sentrumsnært i Re. Her ser vi rådmann Trond Wifstad stående. Foto: Stian Ormestad.

Sjøl om tvilen var der for mange, ramlet altså 21 av 25 kommunestyrerepresentanter ned på et ja. Representanter fra alle partiene fra høyre til venstre var oppe på talerstolen med en mer eller mindre tydelig reservasjon i sin tilslutning til nytt omsorgsbygg.

Bortsett fra lengst til venstre i Re-politikken: Heming Olaussen (SV) jubler for vedtaket.

Selvfølgelig har ikke SV fått det som de vil hele veien – blant annet når det gjelder antall plasser som er redusert fra opprinnelige 132 til 116 i det endelige vedtaket.

– Jeg mener rådmannen har gjort et flott stykke arbeid. Vi får et bygg til over 400 millioner kroner til en årlig merkostnad for kommunen på cirka 5 millioner.

De to ytterpunktene i den årelange debatten – Ånestad og Olaussen – sitter tvers ovenfor hverandre i kommunesalen, på enden av hvert sitt langbord i 4. etasje i kommunehuset. Begge har kort vei til talerstolen.

Trygve Ånestad (Sp) har mang en gang åpnet sine innlegg slik: – Unnskyld ordfører, men jeg må stemme i mot. Dette har vi ikke råd til.

Og Heming Olaussen (SV) slik: – Denne gangen skal jeg være kort, ordfører. Og vi har råd – ved å innnføre eiendomsskatt.

Eiendomsskatt blir en het potet framover. Der må flere partier svelge store kameler hvis det skal bli en realitet. En stram kommuneøkonomi vil kanskje tvinge det fram.

Bare to partier vil komme helskinna fra det: SV og Arbeiderpartiet, som sa henholdsvis ja og tja til eiendomsskatt i lokalvalgkampen 2011.

Alle de andre partiene må gape høyt skal eiendomsskatt innføres i Re. Deler av Sp har allerede begynt å gape.

Men minst like viktig som innføring av eiendomsskatt eller ikke: Storinvesteringa i nytt omsorgsbygg vil føre til upopulære avgjørelser i små og store saker framover, fra møte til møte, hele året gjennom, for å spare penger – for å få råd til et bygg til 422 millioner kroner.

ReAvisa_Omsorgsbygg_kontraktsignering_010

GODT I GANG: Spaden ble satt i jorda allerede tidligere samme morgen som kontraktsigneringen på kommunehuset. Re helsehus skal stå ferdig og klart til innflytting ved utgangen av neste år. Foto: Stian Ormestad.

,