– Nei, hva skal jeg si om dette da?

ReAvisa_Raadmann1_NETT

VISSTE IKKE OM DETTE: Rådmannen forteller at han var på besøk på sykehjemmet senest for to uker siden og så på kritikkverdige forhold, men at han ikke fikk vite om alt det ReAvisa viser fram. – Jeg snoka nok ikke rundt på kjøkkenet og sjekka utløpsdato på ting og tang i kjøleskapet. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE / REVETAL: – Jeg må summere opp inntrykket, sier rådmannen. – Jeg regner med dette blir fiksa opp i. Så får vi prøve å holde skuta flytende fram til omsorgsbygget står klart.

I møte med rådmann Trond Wifstad viser ReAvisa fram bilder fra Re sykehjem.

Bakgrunn: Ville du fått mat servert herifra?

– Vet du om dette?
– Dette hadde jeg ikke kjennskap til. Jeg visste ikke om alt dette.

– Hva mener du om det du ser?
– Ja, hva skal jeg si til det da? Rådmannen tenker seg om, før han forteller at standarden på eksisterende bygg er en av årsakene til at det er så viktig å få på plass et nytt omsorgsbygg.

– Hva kan eventuelt gjøres med problemene?
– I påvente av et nytt omsorgsbygg på Revetal, skal det ikke investeres store summer på de eksisterende bygga. Derfor vil det ikke bli gjort noen større grep i forhold til bygningsmassen. Men vi må drive forsvarlig.

– Det betyr å bli kvitt problemer med mus der mat håndteres og serveres, det betyr også å servere mat som ikke har gått ut på dato?

– Det er ingen føringer fra rådmann når det gjelder å bruke varer som er gått ut på dato. Det er riktignok innkjøpsstopp, men ikke når det kommer til mat.

– Hvorfor får ReAvisa fortalt at det brukes mat som er gått ut på dato?

– Vi har alle forskjellige holdninger til det, både du og jeg kan vel bruke noe der datoen best før har gått ut. Men det ligger som sagt ingen føringer på at sånn skal det være. Heller motsatt.

ReAvisa har også med seg en bunke med sitater etter prat med ansatte og pårørende med meninger om Re sykehjem.

– Hva sier du til påstander om at det drives faglig uforsvarlig?
– Jeg får rapportert at pleie- og omsorgstjenestene i Re drives forsvarlig, på tross av små ressurser. Det er det jeg må forholde meg til.

– Hvordan kan du vite det, hvis det er slik at rapporteringsrutinene svikter, spesielt med tanke på avviksmeldinger?

– Det har jeg ikke kjennskap til. Når det gjelder rutiner rundt medisinering, har jeg mottatt en ganske fersk rapport som avdekker noen områder der det er potensiale for forbedringer. Men når det gjelder det faglige er nok virksomhetsleder for pleie- og omsorgstjenester Britt Jonassen rette person å snakke med.

Rådmannen forteller at han var på besøk på sykehjemmet senest for to uker siden og så på kritikkverdige forhold, men at han ikke fikk vite om alt det ReAvisa nå viser fram. Det gikk mer på bygningsmessige forhold.

– Jeg snoka nok ikke rundt på kjøkkenet og sjekka utløpsdato på ting og tang i kjøleskapet.

– Burde du visst om dette?

– Nei, jeg er ikke sikker på det. Jeg vet ikke om dette er noe rådmann skal ha greie på. Grovt sett blir det sånn at dette med mus og mat bør ordnes uten at rådmann blir koplet inn. Men det faglige er en helt annen sak. Der har vi rapporteringsrutiner jeg forholder meg til, og jeg regner med at jeg får høre det hvis det drives uforsvarlig.

– Jeg må summere opp inntrykket, sier rådmannen. – Jeg regner med dette blir fiksa opp i.

– Så får vi prøve å holde skuta flytende fram til omsorgsbygget står klart.

ReAvisa_sjukehjem_tilstand_mappe_NETT

EI GRØNN MAPPE MED PAPIRER: ReAvisa tok med seg bilder, sitater, påstander og meninger om eldreomsorgen til kommunehuset og viste fram til rådmann Trond Wifstad. Han mener mye av det viser hvor stort behovet er for et nytt omsorgsbygg på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

 

,