Leserinnlegg: Folkeavstemming for feiginger?

070316_POLITISK_VERKSTED_4

RE SV: Kommunestyrerepresentant Heming Olaussen. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: « Den eventuelle bestemmelsen om hvilken retning vi (Re) velger, får kommunestyret være voksne nok til å ta selv». (Thorvald Hillestad, Tønsbergs Blad 9.3.16).

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing i Re

«Re kommune tar resultatet av folkeavstemningen 13-14. september til følge, noe som innebærer at Re består som egen kommune. Re kommune skal ikke ta nye initiativ for sammenslåing med andre kommuner i denne perioden.» (Kommunestyrets flertallsvedtak 3.11.15. Senterpartiet og ordfører Hillestad var del av flertallet.)

Spørsmålet alle reinger må stille seg nå, er om kommunereformen i virkeligheten er en tvangsreform? På tross av Stortingets forsikringer om at sammenslåinger skal være frivillige? Og om kommunestyrets flertall bøyer av for tvangen eller ikke?

Kommunalminister Sanner og Fylkesmann Lae mener vi gjorde et «feil» vedtak da folket i Re i folkeavstemminga 14.9.15 med et klart flertall sa nei til kommunesammenslåing. De ber kommunestyret omgjøre vedtaket. Kommunalminister Sanner har lagt fram et forslag til nytt inntektssystem for kommunene som har som et formål å presse «frivillig små» kommuner til å slå seg sammen.

Ordføreren tar tydeligvis ikke lenger «sjansen» på å la velgerne få bestemme. Folkeavstemming skal skrotes. Det betyr at man hverken respekterer egen befolkning eller egne vedtak.

Nå legges det opp til en ny befolkningsundersøkelse i stedet. Spørsmålet er om den skal tvinge folk til å ta stilling til hvilken kommune vi skal slå oss sammen med, uten å gi folk anledning til å stemme på alternativet «Fortsatt sjølstendig Re kommune»?

Vi hører ofte snakk om politikerforakt i vår tid. Synkende valgdeltakelse er et problem for demokratiet (folkestyret) i Norge. Men dersom politikere uttrykker forakt for eget folk, er det kanskje ikke rart om man avler forakt tilbake?

«Kommunestyret må være voksne nok til å ta avgjørelsen sjøl», sier ordføreren. Det blir veldig underlig tatt i betraktning at Hillestads mangeårige ordførergjerning i Re nettopp hviler på folkeavstemningsresultatet i Ramnes og Våle i 2001, da det ble ja-flertall med knappest mulig margin i Våle.

Enda underligere blir det når samme mann og parti var med og vedtok folkeavstemningen i 2015, og når han og SP lovte å respektere folkeavstemningsresultat – for fire måneder siden!

Begrunnelsen for snuoperasjonen er altså Sanners tvangstrøye av en kommuneøkonomi, samt tidsnød.

Men ordføreren ville ikke skrive under på et ordføreropprop mot Sanner-tvangen, slik over 260 ordførere landet rundt har gjort – fire av dem fra Vestfold – med bl.a. krav om mer tid.

Re SV vil om nødvendig kreve at spørsmålet også denne gangen legges ut til folket for råd. Vi vil kreve at en eventuell befolkningsundersøkelse inneholder et alternativ som gjør at alle de som er mot at Re skal oppgis som kommune, får mulighet til å svare det.  Men først og fremst krever vi respekt for folkeavstemningen fra september 2015 og kommunestyrets eget vedtak fra november 2015.

Det hender det koster å forsvare demokratiet. På lenger sikt er det alltid vel verdt det.

Styret i Re SV,
Heming Olaussen, Elisabeth Sann, Andrew Knight

Les mer om mandagens politiske verksted i ReAvisa som ligger i postkassa onsdag 9. mars –avisa kan også lastes ned gratis her på nettavisa ReAvisa.no.

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?

Her finner du flere leserinnlegg.