Enda vanskeligere å få plass – foreslår en halvering

HALVERER: Dekningsgraden vil bli godt og vel halvert i forhold til hvor mange gamle og sjuke over 80 år Re kommune hadde plass til, hvis dekningsgraden som nå foreslås i nye Tønsberg kommune blir vedtatt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Re gikk inn i den nye kommunen med dobbelt så god dekningsgrad for våre gamle og sjuke, som det som foreslås nå.

Les også: Foreslår å droppe ungdomshus på Revetal – igjen.

Re kom inn i Tønsberg kommune til «Handlingsrom 2024» – en stor innsparingsplan som skulle gi romsligere rammer for kommunebudsjettet. Mange gode ord og fagre løfter for den nye kommunen i den politiske plattformen røyk allerede da.

Nå har vi bladd oss fram til 2024 på kalenderen, og det kommer en ny innsparingsplan, lansert av kommunedirektøren denne uka, «Sunn kommuneøkonomi».

Dramatisk endring for Re-delen av kommunen

KOMMUNEDIREKTØR: Mette Vikan Andersen foreslår mange innsparinger. Det er våre folkevalgte som til slutt velger hva de går for. Det skjer i kommunestyrets juni-møte. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Et av innsparingsforslagene fra kommunedirektøren er å redusere dekningsgraden på pleie- og omsorgsplasser – enda mer enn det har blitt etter kommunesammenslåinga.

Historikken viser en dramatisk endring for Re-delen av storkommunen, siden sammenslåinga for fire år siden.

Gamle Tønsberg kommune lå langt under Re, også på dette området.

Halvering er «et veldig høyt tall»

Re kommune hadde, med nybygd Re helsehus, potensielt 35 prosent dekningsgrad før sammenslåinga. I realiteten var dekningsgraden 28 prosent, siden hele helsehuset ikke var tatt i bruk enda.

Tønsberg kommune hadde før sammenslåinga en dekningsgrad på 17,6 prosent, ser vi av gamle ReAvisa-saker i forbindelse med kommunasammenslåinga.

Den nye kommunen skulle, ifølge den politiske plattformen, ha 23 prosent dekningsgrad. Plasser i Re hjalp til å løfte gamle Tønsberg.

Reduserer dekningsgraden enda mer

Forslaget fra Tønsberg var 20, men Re-delegasjonen vant fram med et krav om «å møtes på midten» i den politiske plattformen – tallet ble 23. Realiteten er at Tønsberg kommune i dag har en dekningsgrad på 19,5 prosent.

Det vil si at vi har gått fra potensielt 35, i realiteten 28, til bare 19,5 plasser per 100 innbyggere over 80 år, som dekningsgraden angir.

Ifølge forslag til innsparinger skal dekningsgraden reduseres enda mer. Blir det vedtatt, vil det bety en halvering på fem år for Re.

«Et veldig høyt tall»

19,5 er «et veldig høyt tall» ifølge kommunedirektør Mette Vikan Andersen, som la fram flere innsparingsforslag for økonomiplanutvalget i Tønsberg kommune tidligere denne uka.

Forslaget lyder nå på 14 prosent – det vil gi en innsparing på godt over 50 millioner kroner, er anslaget.

Les også om forslag om å droppe ungdomshus, og barnehage- og skolenedleggelser, i denne saken.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om styre og stell.

,