Politiet om truslene: Mest fokus på å forebygge

SEKSJONSSJEF PÅ POLITIHUSET I TØNSBERG: Knut Erik Ågrav forteller at politiet jobber forebyggende, og at etterforskninga er mer eller mindre avslutta etter truslene på Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det er ett par uker siden uniformert politi dukka opp på Revetal ungdomsskole. Hverdagen er tilbake til normalen, forteller rektor, og politiet har ikke peiling på hvem som framsatte den gjentatte trusselen – som ikke har gjentatt seg siden.

Bakgrunn: Trussel mot Revetal ungdomsskole.

Les også: – Målet er en så normal skoledag som mulig.

Det var søndag 14. april 2024 at rektor og kommune informerte om en gjentakende trussel om skoleskyting ved Revetal ungdomsskole, med dato dagen etter 15. april 2024.

Politiet justerte ned alvoret i sin vurdering av trusselen, men møtte likevel opp mandag morgen med uniformert bil og uniformert personell. Dette for å trygge alle ved skolen.

Gjentakende trusler – har ikke gjentatt seg

ØKT BEREDSKAP: Synlig politi ved Revetal ungdomsskole mandag 15. april 2024. Her i prat med Mona Elisabeth Larsen, rektor ved Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Nå, ett par uker seinere, står vi fortsatt uten svar på hvem som kom med den gjentakende trusselen. Men den har ikke gjentatt seg siden, forteller Mona Elisabeth Larsen, rektor ved Revetal ungdomsskole, til ReAvisa.

– Vi veit ikke mer om trusselen. Har ikke gjentatt seg, skriver rektor da ReAvisa spør. Hun forteller også at hun er fornøyd med kontakten med politiet og deres vurderinger.

– Hva tenker du om trusselen nå? Blir det gjort noe mer fra skolen sin side, eller er det helt tilbake til normalen nå?

– Tilbake til normalen nå.

Politiet jobber forebyggende

Knut Erik Ågrav, seksjonsleder på politihuset i Tønsberg, forteller at politiet ikke har så mye mer å gå på, og derfor blir heller ikke saken etterforska så mye mer. – Men vi jobber forebyggende, forteller han til ReAvisa.

– Vi har ikke noen flere etterforskningsskritt å gjennomføre, sånn saken står nå. Vi har ingen video, ingen vitner, ingen mistenkte, oppsummerer seksjonslederen i Tønsberg.

Sånn ReAvisa forstår politiets arbeid, er det mest fokus på å informere og forhindre at det skjer igjen.

Den jobben har foregått helt siden mandagen for to uker siden.

– Politiet har noen kriterier å gå etter

UNIFORMERT PATRULJEBIL: Sto parkert utafor Revetal ungdomsskole mandag 15. april 2024. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det foregår forebyggende arbeid. Det dreier seg om samtaler og møter for å få ungdommen til å forstå ringvirkningene av å skrive noe sånt, sier Knut Erik Ågrav til ReAvisa.

Politiet meldte tidlig at det var en såkalt uspesifikk trussel, og at de vurderte alvorlighetsgraden til lav – men han vil ikke gå nærmere inn i bakgrunnen for den vurderinga.

– Det var lite grunnlag for å gjøre en vurdering, det var det. Men politiet har likevel noen kriterier å gå etter, vi har det.

– Uten at jeg kan gå nærmere inn på det.

Vanskelige avveininger

Alt var oppe til vurdering, også det å være helt åpne på trusselen til mediene – det kan være med på å blåse saken opp, noe slike saker som dette helst ikke bør bli, mener seksjonslederen i prat med ReAvisa.

Også det å møte opp med uniformert politibil og politifolk kan være en vanskelig vurderingssak, der politiet landa på å gjøre det – for å trygge alle ved skolen.

– Det er alltid noen avveininger, men vi har våre grunner til å gjøre som vi gjør, sier Knut Erik Ågrav, seksjonsleder på politihuset i Tønsberg.

MØTE: Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen og uniformert politi med uniformert patruljebil utafor skolen, mandag morgen 15. april 2024. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: – Målet er en så normal skoledag som mulig.

Bakgrunn: Trussel mot Revetal ungdomsskole.

Veit du noe om dette? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Sjekk politiloggen i Re.

 

, ,