Statsforvalteren peker på flere forbedringspunkter i tilsynsrapport: – Ingen overraskelser, sier rektor

TILSYNSRAPPORT: Røråstoppen skole og skoleeier Tønsberg kommune har fått frist til 5. januar 2024 for å rette opp og svare for det som pekes på som forbedringspunkter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Å bli utsatt for tilsyn er fint, forteller rektor, – det hjelper oss å holde fokus.

Les ReAvisa på papir november 2023 – gratis!

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

Røråstoppen skole ble plukka ut som en av to skoler i Tønsberg kommune, den eneste her i Re, som en del av et nasjonalt tilsyn.

En slags stikkprøve i kommuner landet over, for å se hvordan det står til. Funnene er ganske så like ved de to Tønsberg-skolene, Røråstoppen og Vear skole.

– Ingen dramatikk i resultatene

RØRÅSTOPPEN SKOLE-REKTOR: Anne Husby mener konklusjonen ikke kommer som noen overraskelse. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

At Røråstoppen skole får kritikk på to punkt, overrasker ikke Røråstoppen-rektor Anne Husby. Hun forteller at hun kjenner seg igjen i det rapporten forteller. – Å bli utsatt for tilsyn er fint, forteller hun til ReAvisa, – det hjelper oss å holde fokus. På det som er viktig.

– Det er ingen dramatikk i dette, understreker hun. Det meste er på stell ved skolen, men kritikken går på å sikre at skolen ved ledelsen har en bestemt framgangsmåte og rutine for å sikre at krav følges.

– Oppfølgingen av de kravene det er snakk om, er i dag i stor grad tillitsbasert. Om det er behov for et lokalt eller kommunalt system for å sikre dette, er en diskusjon vi må ta på kommunenivå.

Jobber godt – men må dokumentere

– Vår oppfatning er at vi gjør mye av det som etterspørres her, men vi mangler en bestemt framgangsmåte for å sikre at det gjøres, slik Statsforvalteren forventer.

Røråstoppen-rektoren ser fram til å få på plass en bedre framgangsmåte for å sikre at disse kravene etterleves. Den jobben er allerede i gang.

– Rektorgruppa skal ta det opp og diskutere oss fram til en god løsning sammen med skoleeier.

Et bedre system må på plass

– Dette er jo et tilsyn på kommunenivå, så det ligger vel i kortene at vi bør se på en felles framgangsmåte for å sikre at vi gjør dette i henhold til gjeldende krav, mener Røråstoppen-rektoren. Den diskusjonen ønsker hun velkommen.

Hvordan dette systemet skal se ut, det sier ikke Statsforvalteren noe om.

Bare at et bedre system må på plass.

Kort om Statsforvalterens tilsyn og rapport:

Temaet for tilsynet var elevenes utbytte av opplæringen.

Følgende undertemaer ble kontrollert ved Røråstoppen skole:

  • Opplæring i og formidling av læreplanen
  • Underveisvurdering for å fremme læring og bidra til at elevene øker sin kompetanse
  • Halvårsvurdering
  • Underveisvurdering som grunnlag for tidlig innsats.

Formålet med tilsynet var å kontrollere om kommunen oppfyller kravene på dette.

Skolen har blitt pålagt retting på to områder:

  • Kommunen må sørge for at rektor følger opp at lærerne gir opplæring i tråd med læreplanene
  • Kommunen må sørge for at rektor organiserer skolen slik at lærerne systematisk bruker underveisvurderingen til å vurdere om det er elever på 1. til 4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

Røråstoppen-rektor Anne Husby forteller at skolen har planer som sikrer alle kompetansemålene. Statsforvalteren påpeker at de ser at lærerne har en praksis for håndtering dersom de ikke kommer gjennom de oppsatte planene, men etterlyser en bestemt framgangsmåte for hvordan dette gjøres.

Hun forteller også at lærerne vurderer kontinuerlig om de har elever på 1. til 4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, og setter inn tiltak fortløpende.

Men at Statsforvalteren også på dette punktet etterlyser en bestemt framgangsmåte for hvordan lærerne systematisk og fortløpende skal avdekke dette.

RØRÅSTOPPEN SKOLE-REKTOR: Anne Husby forteller at ledelse og lærere ved Røråstoppen skole har opplevd tilsynsprosessen som god og lærerik, og de er ikke overraska over det som kommer fram i rapporten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om barnehager, skoler og utdanning.

,