Leserinnlegg: Tilgang til nok og rimelig energi er fundamentet for velferdsstaten

Energipolitikken trenger en ny retning, lokalt i våre kommunestyrer og i fylkestinget, mener den lokale KrF-duoen.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vår velferdsstat er bygget opp ved at staten har lagt til rette for kraftutbygging som har sikret næringsliv og innbyggere tilgang til nok og rimelig energi. Dette har skapt muligheter for næringsutvikling i by og bygd i mange generasjoner.

Kraftkrevende industri har hatt lavere produksjonskostnader enn utenlandske konkurrenter. Dette har sikret arbeidsplasser.

LESERINNLEGG: Ole Døvik (KrF), kandidat til kommunestyret i Tønsberg, og Benedichte Lyngås (KrF), kandidat til Fylkestinget. Foto: Privat.

De siste åra har vist at fundamentet for velferdsstaten er i spill ved at prisene på energi nå svinger kraftig og tilgangen på energi er blitt redusert. I flere regioner er planlegging av nye industriarbeidsplasser forsinket grunnet mangel på nødvendig energitilgang.

Noe av dette skyldes elektrifisering av sokkelen der strøm produsert på land benyttes til å produsere og transportere olje og gass. Kraften som benyttes på Johan Castberg feltet tilsvarer en by med 75.000 innbyggere.

Det er et tankekors når det i Grenlandsområdet er mangel på tilgjengelig kraft. Dette hindrer nødvendig fornying og utvikling av industriarbeidsplasser.

I vårt energiområde NO2 er i dag vannmagasinene smekkfulle, likevel er energiprisen 5 ganger dyrere enn i de andre energiområdene i Norge. Dette skyldes prissmitte fordi vårt område (NO2) er knyttet til kontinentet med kraftkabler og felles Europeisk energiomsetning (ACER).

Situasjonen i dag er i all hovedsak skapt av politiske vedtak som KrF har stemt imot. KrF stemte mot ACER, har vært kritisk til kraftkabler og er imot elektrifisering av sokkelen på Melkøya- fordi vår energi er vært helt avgjørende for velferdssamfunnet.

Situasjonen i dag skaper store merkostnader for husholdninger og for næringslivet. Dette er utbyggingsprosjekter som krever massive statlige subsidier for å kunne realiseres. I tillegg fører dette med seg at energiprisen ytterligere økes ut til forbruker for den energien som allerede blir produsert på land.

KrF vil legge til rette for utredning av kjernekraft i Norge. Både EU sitt vitenskapspanel og FN har nylig gjennomført analyser som viser at kjernekraft har klare fordeler som en del av en helt nødvendig kraftmiks av vind, vann og sol.

Kjernekraft er den tryggeste energikilden vi har, med de laveste utslippene av klimagasser og kan være det beste valget for klima, natur og miljø. Mer energi ville løst utfordringene i Grenland og Vestfold.

KrF tør å tenke nytt og er villige til å bruke vitenskapsbasert kunnskap fordi vi ønsker at du skal få det bedre.

Energipolitikken trenger en ny retning, lokalt i våre kommunestyrer og i fylkestinget.

Stem KrF!

Benedichte Lyngås, KrF, kandidat til Fylkestinget,
og Ole Døvik, KrF, kandidat til kommunestyret i Tønsberg.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.