Leserinnlegg: Satsene må opp

Dagens satser er for lave, og fører til mer utenforskap og psykisk uhelse, mener nestlederen i Tønsberg SV.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I lov om sosiale tjenester heter det at «formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet».

Da må også ytelsene være på et nivå som gjør dette mulig. Dagens satser er for lave, og fører til mer utenforskap og psykisk uhelse. I 2022 fikk vi endelig til å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, dette må også gjelde strømstøtten.

LESERINNLEGG: Christine Andersen, nestleder Tønsberg SV. Foto: Privat.

Det hjelper ikke at regjeringa innfører tiltak for å avhjelpe de fattigste når ikke kommunene følger opp. Kanskje kan flere over på tiltakspenger eller kvp? Det må også være mulig for de under 25 år å få samme satser for de over 25.

Dette er en gruppe som kanskje trenger pengene aller mest for å henge med i et sosialt liv, og de har også barn som vi må forhindre havner i utenforskap så ikke historien gjentar seg.

Har man dårlig råd, isolerer man seg og klarer ikke være en aktiv del av samfunnet, vennegjengen, og så videre. I Tønsberg gikk 775 personer på sosialhjelp pr april 2023. Heldigvis gjør ikke kommunen vår forskjell på de over og under 25.

Per nå ligger satsen på 6.850,- måneden. Og i følge revidert nasjonalbudsjett skal veiledende sats opp med hele 150,- til 7.000,- pr mnd! Dette dekker ikke opp for prisveksten! I tillegg vet vi at det er mange sjuke på sosialstønad, de er avhengige av behandling og medisiner.

Satsene må opp, og det har vi i SV satt av to millioner til i vårt alternative budsjett. Jeg ønsker en økning til statens satser.

Christine Andersen, nestleder Tønsberg SV.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.