– Ja, bru-løsninga vil få konsekvenser for Re og Revetal – men kanskje ikke av det negative slaget?

SVARER: Steinar Solum (SP) viser til at det vil gå med matjord, uansett bru-alternativ. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Hvordan kan SP være med på å bygge ned 75 dekar matjord?, spurte Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen i ReAvisa. Steinar Solum (SP), varaordfører i Tønsberg kommune, svarer gjerne:

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Bakgrunn: Aksjon mot fastlandsforbindelsen, i Re.

Tønsberg Senterparti har gjennom flere perioder gått til valg på parallellbru-alternativet for ny fastlandsforbindelse – akkurat som Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen ønsker seg, forteller Steinar Solum (SP).

Men det var før. For betingelsene for de forskjellige bru-løsningene har endra seg veldig.

Nye bru-betingelser

HAR SNUDD: Senterpartiet i Tønsberg var en tidligere alliert til Folkeaksjonen i ønsket om en parallellbru ved siden av dagens Kanalbro, men partiet har snudd. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Da Fylkeskommunens bidrag på 545 millioner kroner ble bindi opp til bare Smørberg – Ramberg-løsninga, samt at prosjekteringskostnadene på cirka 200 millioner kroner må tilbakebetales, var ingenting eller denne løsninga de eneste alternativene.

Da måtte bli Smørberg – Ramberg-løsninga. Også for Senterpartiet.

SP-Steinar reagerer også på matjord-kritikken.

Dyrka mark må ofres – uansett

– Vi får kritikk for at dyrka mark vil bli bygd ned med dagens løsning. Fakta er at det med parallellbru-alternativet ville medføre større beslag av dyrka mark med 4-felts vei fra Kjelle til Sem og 4-felts vei fra Kjelle til Gulli.

– Dette er jo den løsninga MDG, SV og Rødt fortsatt tror er mulig å gjennomføre. Parallellbru-alternativet vil nok heller ikke løse den store trafikkbelastninga gjennom sentrum.

– Overnevnte partier vil samtidig redusere framkommeligheten i sentrum og redusere parkeringsplasser.

Flere vil handle på Revetal?

Én ting sier Steinar Solum (SP) seg enig med Folkeaksjonen og partiene som er i mot den nye fastlandsforbindelsen i, som aksjonerte sist fredag utafor Re-torvet – og det er at det vil få konsekvenser for Re og Revetal.

Men kanskje ikke av det negative slaget? – Vi kan være enige om at Ramberg – Smørberg-løsninga vil få konsekvenser for Revetal:

– Flere fra Nøtterøy vil nok velge å handle på Revetal, når de slipper å kjøre gjennom bysentrum.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

FORSVARER DEN VEDTATTE FASTLANDSFORBINDELSEN: Steinar Solum (SP). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Sjekk leserinnlegg i ReAvisa.

, , ,