Aksjon mot fastlandsforbindelsen, i Re: – Hvordan kan SP være med på å bygge ned 75 dekar matjord?

AKSJONERER: «Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen – den nye» – aksjonerer på Revetal og Re-torvet i dag. Her fra en tidligere aksjon på Tønsberg torg. Foto: Privat.

Det nye forslaget for fastlandsforbindelse mellom Smørberg og Ramberg vil få konsekvenser for folk i Re, mener aksjonsgruppa. Og det vil få store konsekvenser for matjord, dyreliv, skog og bomiljø der brua skal bygges. I kveld aksjonerer de på Revetal.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

I dag, fra klokka 17.30 fredag 1. september 2023, blir det en Folkeaksjon på Re-torvet mot et prosjekt veldig få innbyggere i bygda vår veit så mye om, antar aksjonistene:

– Det er svært mange innbyggere som ikke vet hvor store negative innvirkninger dette prosjektet vil få for hele befolkningen i nye Tønsberg kommune, dersom dette blir realisert.

Bompenger inn til by’n – igjen

HOLDER APPELL: Maren Njøs Kurdøl (R) skal holde appell mot fastlandsforbindelsen, på Revetal. Hun er 1. kandidat for Rødt til fylkestingsvalget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Reinger skal ikke betale for en klimafiendtlig bru de ikke bruker, står det skrivi i et leserinnlegg til ReAvisa, forfattet av Christina Grefsrud-Halvorsen, ordførerkandidat Tønsberg SV, og Andrew Knight, leder i Tønsberg SV:

– SV sier nei til at folk skal betale bompenger for en klimafiendtlig bru som ikke bør bygges. Det er heller ikke greit at folk i Re må betale bompenger hver gang de skal til sentrum – for en bru reinger sjeldent kommer til å bruke.

– Den planlagte fastlandsforbindelsen mellom Smørberg og Ramberg blir enormt dyr og vil føre til økte klimagassutslipp under bygging, og nedbygging av viktig matjord.

Reinger blir «straffa»

Bompengefinansieringa betyr at vi fra Re må betale bompenger hver gang vi skal til by’n – igjen. – Reingene må altså betale for en bru de sjelden eller aldri skal bruke bare fordi de har et ærend i sentrum.

Tønsberg SV kan ikke være med på at folk i Re og andre steder som ikke kommer til å benytte brua i det daglige skal være med og betale.

– Reinger blir «straffa» på en måte, for å få de tjenestene de hadde lett tilgang til før sammenslåinga, skriver de i leserinnlegget.

Aksjonerer på Revetal

HOLDER APPELL: Julie Estdahl Stuestøl (MDG) skal holde appell mot fastlandsforbindelsen, på Revetal. Hun er 1. kandidat for MDG til kommunevalget i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Dette er ikke fornuftig bruk av penger, det er ikke klimavennlig, og det er ikke rettferdig overfor reingene, skriver SV-erne i leserinnlegget. SV er ett av flere partier som har sagt ja til å holde appell under aksjonen i Re.

Også MDG og Rødt markerer seg sterkt i mot pakka i Tønsberg kommunestyre, i Færder kommunestyre er også Senterpartiet og FrP i mot, av de etablerte partiene.

Kveldens aksjon på Re-torvet er arrangert av Folkeaksjonen, ikke partiene, understrekes det.

Tar beslag på 75 dekar matjord

Julie Estdahl Stuestøl (MDG) mener planene om ei diger bru fra Ramberg til Smørberg hører fortida til. – Det er på tide at Høyre og Arbeiderpartiet, som ønsker å presse dette gjennom, legger vekk gamle kjepphester og heller blir med på å heller se framover.

– Hvis de vedtar å bygge dette gigantiske nye veisystemet vil det få store konsekvenser for skog, fugleliv, bomiljø og matjord.

– Og hvordan kan Senterpartiet være med på å bygge ned 75 dekar matjord for dette?, spør Julie i prat med ReAvisa.

Bompenge-motstandere

HOLDER APPELL: Chistina Grefsrud-Halvorsen (SV) skal holde appell mot fastlandsforbindelsen, på Revetal. Hun er 1. kandidat for SV til kommunevalget i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Ikke minst reagerer vi på de store summene innbyggerne i Tønsberg må betale: 4.000 millioner skal tas inn med bomring rundt Tønsberg! Jeg håper og tror innbyggerne i gamle Re også vil si at dette er helt uaktuelt å være med på.

– Dette bruprosjektet er også et meget uheldig signal å sende til våre oppvoksende generasjoner, for ved å bygge denne brua sier man at man ikke lytter til ungdommenes krav om en mer klimavennlig politikk, mener Christina Grefsrud-Halvorsen og Andrew Knight (begge SV).

– Dette er å gå baklengs innover mot kommunens klimamål.

Appeller og informasjon

Løsningen på behovet for styrka beredskap kan løses med en paralellbru til dagens kanalbru, det såkalte østalternativet, skriver SV-erne i det nevnte leserinnlegget. – Dette er mye billigere og mye mer miljøvennlig.

I kveldens aksjon har, ifølge Folkeaksjonens egne Facebook-sider og eventer, følgende partier bekrefta at de vil holde en apell på Re-torvet:

Tønsberg MDG ved ordførerkandidat Julie Estedahl Stuestøl, Tønsberg SV ved ordførerkandidat, Christina Grefsrud-Halvorsen, Rødt ved 1. kandidat til fylkestingsvalget Maren Kurdøl.

Ønsker hele pakka skrota

AKSJONSGRUPPE: Aksjonerer på Revetal i kveld, fredag 1. september fra klokka 17.30. Her et bilde fra aksjonsgruppas egen Facebook-gruppe, fra en tidligere aksjon. Foto: Privat.

Arrangørene understreker at alle partier i Tønsberg og fylket er hjertelig velkommen til å holde appell. «Vi er politiske uavhengige, men ønsker å få den vedtatte fastlandsforbindelse mellom Ramberg og Smørberg skrota», skriver de på egen Facebook-gruppe:

«Folkeaksjonen mot den vedtatte nye fastlandsforbindelsen har til hensikt å gi mest mulig relevant folkeopplysning om den vedtatte nye fastlandsforbindelsen».

«Det er dessverre vår oppfatning at fylkeskommunen og kommunene og til dels lokalavisene har sviktet i sitt informasjonsoppdrag».

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,