Leserinnlegg: Reinger skal ikke betale for en klimafiendtlig bru de ikke bruker

Tønsberg SV sier nei til at folk skal betale bompenger for ei klimafiendtlig bru som ikke bør bygges. Det er heller ikke greit at folk i Re må betale bompenger hver gang de skal til sentrum – for en bru reinger sjeldent kommer til å bruke, skriver SVs ordførerkandidat og SV lokallagsleder i Tønsberg.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Den planlagte fastlandsforbindelsen mellom Smørberg og Ramberg blir enormt dyr og vil føre til økte klimagassutslipp under bygging, og nedbygging av viktig matjord. I tillegg blir kommunen delt i to: de som bor i sentrum og de som bor på Sem eller på bygda i gamle Re.

Vi i Tønsberg SV reagerer kraftig på at innbyggerne våre i hele Tønsberg kommune skal belastes med å betale bompenger for ei klimafiendtlig brubygging som også tar matjord.

LESERINNLEGG: Christina Grefsrud-Halvorsen, ordførerkandidat Tønsberg SV. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det vil også bety at folk fra Re må betale bompenger hver gang de skal til Tønsberg sentrum. Reingene må altså betale for en bru de sjelden eller aldri skal bruke bare fordi de har et ærend i sentrum.

Tønsberg SV kan ikke være med på at folk i Re og andre steder, folk som ikke kommer til å benytte brua i det daglige, skal måtte betale for et klimafiendtlig prosjekt.

Reinger blir «straffet», på en måte, for å få de tjenestene de hadde lett tilgang til før sammenslåinga. Dette er ikke fornuftig bruk av penger, det er ikke klimavennlig, og det er ikke rettferdig overfor reingene.

Dette bruprosjektet er også et meget uheldig signal å sende til våre oppvoksende generasjoner, for ved å bygge denne brua sier man at man ikke lytter til ungdommenes krav om en mer klimavennlig politikk.

Dette er å gå baklengs innover mot kommunens klimamål, og det er slett ikke riktig at folk i Re – og heller ikke andre innbyggere – i hele Tønsberg kommune skal betale for det.

Behovet for styrket beredskap kan løses i stedet ved en parallellbru til dagens kanalbru, det såkalte østalternativet. Dette er mye billigere og mye mer miljøvennlig.

Vi sier nei til at folk i Re og andre folk i Tønsberg skal belastes for et klimafiendtlig byggeprosjekt.

Tidligere Re SV og nå dagens Tønsberg SV har kjempet for områdets innbyggere.

Det skal vi fortsette å gjøre.

Christina Grefsrud-Halvorsen, ordførerkandidat Tønsberg SV, og Andrew Knight, leder i Tønsberg SV

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,