Leserinnlegg: Kvalitet i tjenestene er et politisk valg

En større del av befolkninga blir eldre, og med det øker behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester. Trass i dette står nesten 30 prosent av elevene i helsearbeiderfaget uten lærekontrakt, skriver Vebjørn Stigen på vegne av Valgkamputvalget i Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Mange kommuner mangler en helhetlig plan for hvordan de skal skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å bemanne velferdstjenestene våre når behovet blir større.

I 2023 var det flere søkere til videregående skole som hadde yrkesfag som førstevalg, enn studieforberedende fag. Det er positivt, men det bør òg forplikte.

LESERINNLEGG: Vebjørn Stigen i Valgkamputvalet i Fagforbundet Vestfold og Telemark. Foto: Privat.

De som fullfører helse- og oppvekstfag vil være sårt tiltrengt arbeidskraft for norske kommuner. Då er det helt nødvendig at kommunene tar ansvaret sitt og sikrer at de får nok kompetent arbeidskraft i framtida.

Fagforbundet mener at retten til læreplass må lovfestes. Oppretting av flere læreplasser må følges opp med pålegg der offentlege og private virksomheter ikke sjøl følger opp.

Det finnes praktiske utfordringer med ei generell lovfesting, men skal vi sikre den arbeidskrafta vi kommer til å trenge i framtida, må arbeidsgivere holdes ansvarlige.

Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for store summer hvert år, og må bruke innkjøpsmakta si til å påvirke private virksomheter. Private som gjør en jobb for det offentlige skal ha lærlinger ansatt, og dette må følges opp i langt større grad enn i dag.

Det er en tendens til å snakke om lærlingplasser som noe som må opprettes for de unge si skyld. Dette er bare en del av bilde. Fagforbundet er sjølvsagt opptatt av at nåverende og framtidige medlemmer får gjøre ferdig utdanninga si.

Men like viktig er det at kvaliteten på de kommunale tjenestene er best mulig. For å oppnå dette trenger vi fleie faglærte. Behovet vil bare øke i åra som kommer.

I vår kom rapporten fra helsepersonellkommisjonen. Rapporten slår fast at det kommer til å bli stor mangel på helsepersonell i åra framover. Da har vi ikke råd til at noen av de som ønsker å bli helsepersonell står uten læreplass.

Vi må begynne å planlegge for framtidige behov i dag. Det betyr å ta ansvar for at unge som velger et utdanningsløp der de kommer til å bli avgjørende arbeidskraft for kommunene, får muligheten til å fullføre fagbrevet.

Fagforbundet oppfordrer medlemmene våre til å stemme på parti som tar yrkesfag og lærlinger på alvor, og som garanterer læreplass til de som vil ha det.

Vebjørn Stigen,
på vegne av Valgkamputvalet i Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.