– Vi har vekst på grunn av folka – ikke maskinene

SPENNENDE SAMARBEID: – SMART dreier seg om mange tanker og ideer vi jobber etter. Men dette samarbeidet gir oss et system og en organisering vi har mangla, sier Roberg Grønli, fabrikkssjef ved Speira, tidligere Hydro, i Holmestrand. SMART-virksomhetsleder Henrik Kopstad Arnesen gleder seg over samarbeidet og bidraget på 90.000 kroner til SMART-senteret i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har hatt full fokus på barnehage, skole, barnevern – folk som jobber med folk i det offentlige. Men et samarbeid med det private næringsliv er veldig spennende. Her er det også folk som jobber med folk, og gode relasjoner er minst like viktig her, sier SMART-virksomhetsleder Henrik Kopstad Arnesen.

Sjekk også: – Jeg håper enda flere kommuner ser til Re.

SMART-prosjektet starta i et klasserom på Kirkevoll skole en gang midt på 2000-tallet, før det ble til et eget SMART-senter i gamle Re kommune.

Nå er det en egen virksomhet i nye Tønsberg kommune, som ledes av virksomhetsleder Henrik Kopstad Arnesen.

Stor interesse for SMART

SPEIRA: Her produseres alt fra Makrell i tomat-bokser til beslag til byggeindustrien. Mye er basert på gjenbruk av brusbokser og annet gammalt aluminiumsskrap. Foto: Stian Ormestad.

Kunnskapsministere og kongelige har fått høre om SMART oppvekst på besøk i Re, og interessen har vært stor fra andre kommuner i landet. Virksomheten er ikke fullfinansiert av Tønsberg kommune, men henter også inntekter gjennom bøker, kurs og eksterne bidrag.

Nytt er samarbeidet med næringslivet. – Vi er en stor arbeidsgiver, der våre godt over 400 ansatte er vår viktigste ressurs. Derfor kjenner vi igjen mange av tankene og ideene i SMART-opplegget, men vi har mangla det å systematisere og organisere det.

Det forteller Robert Grønli, fabrikksjef ved Speira i Holmestrand, tidligere Hydro aluminium. Han har invitert pressen til sine fabrikklokaler for å fortelle om et samarbeid med SMART oppvekst.

– Vi har vekst på grunn av folka – ikke maskinene, understreker Robert med pressen på slep.

Setter de gode ideene i system

ET SPENNENDE SAMARBEID – FOR BEGGE PARTER: SMART-virksomhetsleder Henrik Kopstad Arnesen og fabrikksjef ved Speira Robert Grønli presenterer planene for det offentlig-private SMART-samarbeidet. Foto: Stian Ormestad.

Helt konkret har Robert kjøpt seg inn med to kursplasser til to av sine Speira-ansatte, som deretter kan implementere SMART-tanken i organisasjonen på en mer systematisk måte.

– Det er ikke noe revolusjonerende med SMART, det er mye sånn vi jobber allerede i dag med å se styrkene til hverandre og jobbe med gode relasjoner, for eksempel. Her skal folk gå på jobb med glede, her skal folk trives.

– Så man kan jo tenke at dette stort sett baserer seg på innlysende ideer, og det er jeg for så vidt enig i. Men det vi skal lære av SMART er å ha fokus på de gode relasjonene og sette tankesettet i system.

SMART-leder Henrik Kopstad Arnesen ser muligheter til å lære av det private næringslivet, i et slikt samarbeid. Sjøl om de lever i to ganske forskjellige verdener.

Billigere og bedre å forebygge

STOR INTERESSE: Medieoppslagene har vært mange om SMART i Re. Også dette prosjektet høster stor interesse. Foto: Stian Ormestad.

– Det å jobbe forebyggende med psykisk helse for unge, det er lite konkret. Vi ser resultatene av arbeidet først flere år fram i tid, om fem – ti – femten år. Det er noe ganske annet enn det dere driver med her, der dere får inn gammalt skrap og smelter og valser det om til et fysisk produkt.

– Men vi veit at det å forebygge er både bedre og billigere enn å reparere. Derfor er det så viktig å investere i forebygging, sjøl om det er litt lange prosesser og lite håndfast fra den ene dagen til den andre.

SMART og Speira sier det er et samarbeid, – og det er det, understreker både Henrik og Robert – sjøl om pengestrømmen går en vei. Speira spytter inn 90.000 kroner i SMART.

– Speira gjør dette først og fremst for at SMART skal jobbe med forebyggende tiltak for psykisk helse for barn og unge, forteller Robert.

– Det at vi som bedrift også ønsker å trekke lærdom ut av det, er en bonus som kommer i tillegg.

Folk som jobber med folk

OMVISNING: Robert Grønli, fabrikksjef ved Speira, viser Inga Marie Faleide, kommunalsjef oppvekst i Holmestrand kommune, og Henrik Kopstad Arnesen, virksomhetsleder for SMART-senteret i Tønsberg kommune, rundt på aluminiumsfabrikken i Holmestrand. Foto: Stian Ormestad.

Summen dreier seg om to kursplasser og oppfølging for to Speira-ansatte, pluss at Speira også sponser fem kursplasser til skoler i Holmestrand kommune, ved Inga Marie Faleide, kommunalsjef oppvekst.

Kursdeltakerne skal på ni samlingsdager over ett skoleår. Noen starta allerede i år, noen blir med neste år. Så skal de tilbake til skolene og til bedriften og være en SMART-ressurs blant sine.

– Vi i SMART har hatt full fokus på barnehage, skole, barnevern – folk som jobber med folk i det offentlige. Men et samarbeid med det private næringsliv blir veldig spennende.

– Her er det også folk som jobber med folk, og gode relasjoner er minst like viktig her, sier SMART-virksomhetsleder Henrik Kopstad Arnesen.

– Gleder oss til fortsettelsen

– Dette er noe jeg absolutt vil råde og utfordre flere bedrifter i Vestfold til å gjøre, understreker Robert Grønli om samarbeidet på vegne av Speira.

– Vi vil bidra til det gode SMART-arbeidet som gjøres og vi ser i tillegg mange muligheter for gode effekter av dette langt inn i vår organisasjon. Vi gleder oss til fortsettelsen, nå er vi bare helt i startgropa.

SMART – Speira-samarbeidet ble presentert for pressen ved ReAvisa, Jarlsberg avis og NRK Vestfold i Speira sine lokaler i Holmestrand torsdag 10. februar 2022.

Den årlige SMART-festivalen som er blitt avlyst og utsatt i korona-tid, har fått ny dato: 1. juni 2022 blir det SMART-festival på Våle samfunnshus igjen.

Kort om SMART oppvekst:

S – se styrker, finne det du er god på.
M – medvirkning, få et eierskap til beslutningene.
A – anerkjennelse, vise at vi bryr oss om hverandre.
R – relasjoner, skape et fellesskap der alle er med.
T – trening, for å holde fokus på verdiene som ligger i bunn.

VEKKER INTERESSE: – Kanskje flere bedrifter er nysgjerrige på dette? Da er det bare å ta kontakt, forteller Henrik Kopstad Arnesen, virksomhetsleder for SMART, her i intervju med NRK Vestfold, sammen med Robert Grønli, fabrikksjef ved Speira, og Inga Marie Faleide, kommunalsjef oppvekst i Holmestrand kommune. Foto: Stian Ormestad.

Les mye mer om SMART oppvekst i ReAvisa, april 2018 – last ned gratis.

Les mer om skole, barnehage og utdanning i ReAvisa-arkivet.

Les mer om næringsliv i ReAvisa-arkivet.

,