Leserinnlegg: – Når Venstre svikter Vivestad

200.000 kroner i korona-kompensasjon ble til 50.000 kroner, noe alle partier kunne enes om. Bortsett fra Venstre – som svikter Vivestad, mener Heming Olaussen (SV).

Les også: – Deilig – og viktig – å være i gang igjen!

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I dagens kommunestyremøte 8.12. var samtlige partier i kommunestyret innstilt på å støtte Sagatun, som har kommet opp i alvorlige økonomiske vansker på grunn av manglende inntekter som skyldes korona-epidemien.

KOMMUNESTYRE-REPRESENTANT: Heming Olaussen (SV). Arkivfoto.

Alle – unntatt Venstre. Som var bekymret for de prinsipielle konsekvensene av å hjelpe Sagatun. «Hva med andre som trenger hjelp», var Venstres inngang til saken.

Altså: Ikke hjelpe Sagatun, hvis vi kanskje «risikerer» at vi må hjelpe andre i tillegg.

Heldigvis var Venstre totalt isolert i denne saken.

SV og Rødt gikk inn for å innvilge Sagatuns søknad om 200.000 kroner, som dekker tapet for manglende høstmarked 2020. Sagatun har også måttet avlyse mange andre intektsbringende aktiviteter på grunn av koronainnstramminger.

Når da Sagatun ikke var kvalifisert for å søke korona-erstatning, valgte kommunestyrets flertall å vise forståelse for situasjonen. Til slutt stemte alle – minus Venstre – for forslaget fra AP/SP/MDG/KrF om å bevilge 50.000 kroner til Sagatun.

For SVs del var det bedre med litt enn ingenting, men vi prøvde så godt vi kunne å overbevise kommunestyret om å bevilge det beløpet Sagatun hadde bedt om.

Jeg håper det bevilga beløpet blir positivt mottatt i Vivestad, og at vi kommer over i en situasjon der Sagatun kan ta opp igjen sine inntektsbringende aktiviteter.

Skjønt – epidemien har tydeligvis ikke «sagt sitt siste ord», dessverre.

Heming Olaussen, SV, kommunestyrerepresentant Tønsberg.

Sjekk også: – Ny besøksrekord!

BYGDEHUSET SAGATUN: Storstua i Vivestad, der drifta finansieres gjennom jul- og høstmarked og bingo hver tirsdag som arrangeres på dugnad og til inntekt for bygdehuset – i normale tider. Arkivfoto.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.