Inviterer til åpen høring om budsjettforslaget

I går kveld ble forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 lagt fram. Nå inviterer ordføreren til en åpen høring der folk kan si sitt om forslaget.

Bakgrunn: – Vi kan bruke mer, men må likevel spare.

Den nye storkommunen har allerede spart inn 110 millioner kroner, og skal i 2022 spare inn ytterligere 30 millioner kroner.

Innsparingene vil fortsatt merkes her i Re, der kostnadsnivået var høyere enn i Tønsberg i flere sektorer. 

Hva mener du?

Samtidig som innsparingene har vært store, går vi mot et overskudd i inneværende år på rundt 90 millioner kroner. Kommunedirektøren varsler at «vi kan løsne litt på livremmen», men at det samtidig er viktig å fortsette med sparetiltak.

Hele budsjett og økonomiplanen finner du på kommunens nettsider (ekstern lenke). Og nå vil ordføreren og andre sentrale folkevalgte i nye Tønsberg kommune høre hva folk mener om forslaget.

Det skjer på rådhuset i Tønsberg klokka 17.00 onsdag 10. november 2021.

Åpen høring

Lag, foreninger, organisasjoner og interessegrupper inviteres til å legge fram sine synspunkter. Hver delegasjon vil i utgangspunktet få en taletid på inntil ti minutter, men ved stor deltakelse kan taletida bli redusert.

For å delta på høringen, må man melde seg på innen mandag 8. november til sektretariat@tonsberg.kommune.no. Alle påmeldte må også ha med et notat som gjør rede for synspunkt og innspill.

Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 behandles av kommunestyret 8. desember 2021.

HVA MENER DU? Ordfører og sentrale folkevalgte vil gjerne få innspill fra folk. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om politikk, styre og stell.