Slipper en ny runde i retten – hoppbakken er redda

TINGRETTEN: IL Ivrig fikk lov til å bruke bakken i vinter, i påvente av endelig avgjørelse. Det ble avgjort i Vestfold tingrett i fjor høst. For IL Ivrig møtte leder av skigruppa Inge Hestnes og leder av hoppgruppa Ragnar Skinnes. Motparten ville ikke la seg avbilde eller snakke med lokalavisa. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Partene har blitt enige om en forliksløsning utafor rettssalen – og dermed er saken i Tønsberg tinghus til uka avlyst. 

Les mer om Rambergkollen i ReAvisa på papir, februar 2021.

Det har vært hoppbakke i Rambergkollen i godt over hundre år. Men siden i fjor har framtida til hoppanlegget stått i fare.

I dette årets første papiravis kunne du lese om nabofeiden. Der skreiv vi også om rettssaken som var berammet i mars. Men sånn ble det ikke, med innskjerpa korona-tiltak.

Håp om å komme til enighet

SISTE HOPPBAKKE: Av alle hoppbakkene som har eksistert rundt om i Re, er Rambergkollen den eneste som er igjen. Nå er framtida redda, hvert fall tjue år fram i tid. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Ny dato for saken ble satt til mandag og tirsdag til uka, 28. og 29. juni 2021, i Tønsberg tinghus. Men allerede ved utsettelsen av saken i mars fortalte advokatene til ReAvisa at det var et håp om å komme til enighet utafor rettssalen.

Nå bekrefter Ole Søby, IL Ivrigs advokat, at det er tilfelle: – Partene har blitt enige om en forliksløsning. Det er inngått en ny kontrakt med grunneier på tjue år, på stort sett de samme vilkår som tidligere.

– Det blir derfor ingen sak i tingretten mandag og tirsdag til uka, informerer advokaten til lokalavisa.

Eneste hoppbakken som er igjen

Rambergkollen er den eneste hoppbakken som er igjen, av mange tidligere hoppbakker i gamle Våle, Ramnes og Re, og det er også den eneste hoppbakken i den nye storkommunen Tønsberg.

Hoppanlegget står på leid grunn, der det i sin tid ble skrevet kontrakt for langtidsleie med begge grunneierne, med mulighet for forlengelse.

Det var denne muligheten for forlengelse den ene grunneieren nekta idrettslaget. Nå har de imidlertid kommet til enighet, utafor rettssalen.

Nye vintre med lange flotte svev

SLIPPER RETTSSAK: IL Ivrigs advokat Ole Søby, hoppildsjel Ragnar Skinnes og skigruppeleder Inge Hestnes utafor tingretten i fjor høst, da partene møttes for å få til en løsning. Nå har de endelig lyktes. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Grunneieren som har nekta forlengelse av leiekontrakten, har ikke ønsket å uttale seg til lokalavisa, ifølge deres advokat Bjørn Gullaker.

Den andre grunneieren, Fred Viktor Danielsen, har tidligere uttalt at han har ingenting å utsette på leieforholdet.

Nå er det klart at det blir det nye vintre med lange flotte svev i Rambergkollen.

RAMBERGKOLLEN: Hoppanlegget med godt over hundre års historie består av tre hoppbakker; K44, K18, pluss en K6-bakke for de aller minste. Dette er en del av Bibo idrettsanlegg, og er den eneste hoppbakken igjen i Re og den nye storkommunen Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om Rambergkollen i ReAvisa-arkivet.