Etterlyser fire nye legatmottakere: – Husk å søke!

Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat er et av landets største utdanningslegat, og utdelinga skjer hvert å til avgangselever på VGS bosatt i Re.

Les også: Delte ut 300.000 kroner til evnerik ungdom fra Re.

– Husk å søke! Søknadsfrist er 9.mai, vil Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth minne om via lokalavisa:

For tross kommunesammenslåing, videreføres et av landets største utdanningslegat øremerka for ungdom i Re.

TAR I MOT SØKNADER: Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth. Arkivfoto.

Evnerik Re-ungdom

Lizzy og Erling Sæbø levde livet sitt på en gård ved Linnestad. De fikk ingen barn, og ønska å samle sine midler i et legat til lokal ungdom.

Utdanningslegatets formål er å dele ut midler til evnerik ungdom i Re kommune, til støtte for videre utdanning på universitet, høgskole og lignende.

For tre år siden var det en ny rekord i antall søknader, og i åra etter har det fortsatt holdt seg på et stabilt høyt nivå.

Ikke rart, for det er gode penger å hente til å investere i høyere utdanning:

Penger – og motivasjon!

– Det er mye penger! Og det er dyrt å studere. Bare leilighet koster mye, så dette hjelper veldig mye. Vi kan fokusere enda mer på skole, og mindre på å få økonomien til å gå rundt. Og kanskje vi kan studere lenger enn vi ellers hadde kunnet.

– Dette gir enda mer motivasjon. Vi slipper kanskje å måtte jobbe så mye ved siden av studiene. Nå kan vi kan legge all energi i studiene – og vi gleder oss!, har tidligere mottakere av midler sagt til ReAvisa.

Det er hvert år fire kommende studenter som får tildelt midler fra legatet, og de må være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune fram til kommunesammenslåing med Tønsberg.

«Ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet»

«Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett», heter det i utlysningen.

«Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen. Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse».

Utdelingen er basert på årlig avkastning, og de siste åra er det delt ut totalt mellom 180.000 og 300.000 kroner, fordelt på fire heldige søkere som plukkes ut.

Søknadsfrist 9. mai

«Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden», informeres det i utlysningen.

Søknad sendes på epost til rektor sindre.bjerkeseth@vtfk.no eller i post til Re videregående skole v/rektor, Bergsåsveien 44, 3175 Ramnes.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen ved rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth på telefon 908 78 675.

Og aller viktigst, i rektors påminnelse: – Søknadsfristen er 9. mai.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Re-ungdom kan søke på landets største utdanningslegat gjennom flere år. Her fra en tidligere utdeling. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skolene i Re.

,