Hagelaget har hatt en god medlemsvekst i korona-året

RE HAGELAG: Fra venstre sekretær Torill T. Vasveen, styremedlem Eva Eide Pedersen, kasserer Marit Flåtten, leder Torill Wilskog, styremedlem Johan Johansen og styremedlem Inger Ekstrøm Le Maire. Foto: Håkon Westby..

Det har vært et godt år for Re hagelag, sjøl om en del møter måtte avlyses. Økonomien er god og medlemmene blir stadig flere.

Dette kunne du lese om først i ReAvisa på papir november 2020 – last ned gratis!

I oktober avholdt Re hagelag årsmøte i verkstedbygget på Lefsrød, med 11 hagelag-medlemmer tilstede.

LEDER I RE HAGELAG: Toril Willskog hjemme i sin egen, spirende hage forrige sommer. Arkivfoto: Håkon Westby.

Møtet ble leda av Torill Wilskog. Regnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

Medlemsvekst i korona-året

Lagets møtelokale på Re helsehus har blitt stengt på grunn av korona-pandemien, så en del møter har blitt avlyst i år. Økonomien er bedre.

Meny Revetals jubileumsgave, presentert i en tidligere utgave av ReAvisa i år, var en god støtte, og oppmerksomheten det førte med seg har gitt laget en medlemsvekst.

Laget, som ble stifta for over 70 år siden i 1949, har nå 37 medlemmer, straks tilbake til gamle høyder. Sjølberging blir bare mer og mer greia, og mange vil dyrke eget til fryd for både øye og gane.

Valget gikk greit, med gjenvalg på de som var på valg.

Styret har denne sammensetning:

Formann Torill Wilskog, kasserer Marit Flåtten, sekretær Torill T. Vasveen, styremedlemmer Inger Ekstrøm Le Maire og Johan Johansen, varamedlemmer Lars Sølversen og Eva Eide Pedersen.

Årsprogrammet for 2021 ble utdelt og orientert om, før kveldens foredragsholdere Team Henriksen fra Hortensia blomster og hatteforetning tok over praten.

De demonstrerte og forklarte om kompostering ved hjelp av «Jora kompost». I tillegg hadde de med hatter og hodeplagg til både damer og menn.

Foredragsholderne hadde en lydhør forsamling som fulgte godt med, kan ReAvisas utsendte fortelle.

Les også: En grønn, spirende arena for læring, sjølberging og inkludering.

Fra arkivet: Re hagelag bidro med flere av landets tusen åpne hager.

Les også mer om Re hagelag i årets mars-avis – gratis!