Her er Re VGS-elevene helt (vei)sjef!

I ARBEID: Re VGS-elevene har fått ansvaret for oppgradering av grusveien Merkedamsveien i Vivestad. Foto: Stian Ormestad.

Denne høsten har anleggselever ved Re VGS tatt over veiansvaret. – Veldig gøy, og veldig utfordrende!

Elever og bedrifter skryter av pionerprosjekt på Re VGS: – Her knyttes det mange nyttige kontakter!

Fra i høst får elevene ved anleggsteknikk på Re videregående skole en helt ny mulighet til å lære seg veivedlikehold i praksis:

Gjennom en avtale mellom fylkeskommunen som har veiansvaret, og Mesta som har vedlikeholdskontrakten, og skolen, har Re VGS VG2 anleggsteknikk tatt over hele vedlikeholdsansvaret for 4,6 kilometer med vei.

RE VGS-ELEVER: Norah Norum Sørby (17) fra Tønsberg og Andreas Wigart (17) fra Holmestrand, og anleggsleder og lærer Bent Gunnerød. Foto: Stian Ormestad.

Alle skal prøve seg på alt

Alle de 43 elevene i klassen grøfter, lager stikkrenner, sprenger vekk fjell, med mer, og på den måten får et best mulig utgangspunkt når de fra neste år skal ut i praksis som lærlinger.

Her er det gravemaskiner, dumpere, traktorer og en borerigg, og alle elever får prøve seg på alt. Og det er et realt stykke arbeid som skal gjøres:

– Det er første gang vi får prøve oss på et så stort oppdrag gjennom skolen, forteller Norah Norum Sørby (17) fra Tønsberg og Andreas Wigart (17) fra Holmestrand til ReAvisa.

En bra og moderne maskinpark

DUMPER IKKE: Re VGS har i mange år hatt gode tall for bestått videregående utdanning. Dette vil bidra til at skolen blir enda bedre, tror Re VGS-elevene, som også skryter av en bra og moderne maskinpark ved skolen. Foto: Stian Ormestad.

De er glad for at valget var Re VGS i sin tid, og det var aldri noen tilfeldighet, sjøl om det er «en liten skole utpå landet»:

– Det er en liten skole, men Re VGS er store på bygg og anlegg og alt det andre du kan gå her. Det er et godt skolemiljø, lite frafall, og ikke minst, sier anleggselevene til ReAvisa:

GODT SYNLIG: At Re VGS er veisjefer langs Merkedamsveien er godt skilta. Foto: Stian Ormestad.

– En bra og moderne maskinpark.

Snart ikke mer å grave i Bergsåsen

Og det kommer til nytte, nå som Merkedamsveien skal rustes opp av Re VGS-elevene.

Det er skolens første oppdrag av sitt slag, kan Bent Gunnerød, anleggsleder på vegne av Re VGS, fortelle:

– Vi har opparbeida mye for egen skole, Re kommune og lokale idrettslag, som for eksempel på Bibo og i Bergsåsen. Men nå er det snart ikke noe mer å grave rundt skolen, så det er veldig bra for elevene å få nye utfordringer – som dette.

– Dere kommer til å huske denne jobben for resten av livet, sier Bent til elevene sine: – Her kommer dere sikkert til å kjøre mange ganger, når dere skal opp på Merkedammen og bade. Da kan dere være litt ekstra stolte!

Stor læringsverdi – og penger spart

PRESSEKONFERANSE: I øs pøs regnvær var både presse og politikere tilstede for å prate med representanter for skole og anleggsnæringa: Elisabeth Holien og Arve Høiberg, ledere av henholdsvis hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for kompetanse i fylkeskommunen, elevene Norah og Andreas, Re VGS-lærer og anleggsleder Bent Gunnerød, og Jørn Carsen Evensen, regionsjef Maskinentreprenørenes forening (MEF). Foto: Stian Ormestad.

Sjøl om dette er det aller første samarbeidet av sitt slag mellom fylkeskommunen og Re VGS, er det neppe det siste. Dette er starten på noe bra, kan fylkespolitikerne konstatere på Re-besøk:

Arve Høiberg (AP), leder av hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at framover vil det bli tenkt på videregående skoler ved utlysning av nye kontrakter.

– Dette vil bli regelen, ikke unntaket – slik det har vært fram til nå, sier Arve som på den ene siden ser verdien av å lære ute i felt for elevene, og samtidig på den andre siden å spare penger. En vinn-vinn-situasjon, rett og slett.

VANNPROBLEMER: Re VGS-elevene får en skikkelig utfordring i arbeidet med Merkedamsveien. Foto: Stian Ormestad.

Det anslås at prislappen blir en femtedel av kostnaden ved bruk av en ordinær entreprenør.

Reelle prosjekt

Jørn Carsen Evensen, regionsjef i Maskinentreprenørenes forening (MEF), understreker hvor viktig det er for rekrutteringen til faget at elevene får prøve seg på reelle prosjekt allerede i skolegangen.

Elisabeth Holien (AP), leder av hovedutvalg for kompetanse i fylkeskommunen, er stolt av samarbeidet, – og særlig viktig er det for elevene.

Re VGS-elevene skal holde på til de er ferdige. Her står problemene i kø – eller rettere sagt: De fosser nedover. Langs veien:

– Det er mye vannproblemer, med vann som ikke renner skikkelig og heller ødelegger veien, forteller anleggsleder og lærer Bent Gunnerød.

Med andre ord: En skikkelig utfordring. Og en helt ekte utfordring.

Fine skoledager

ANNERLEDES SKOLEDAG: Hermann Sjøgren (17) fra Sande digger å jobbe, istedenfor å sitte ved skolepulten. Han og klassekameraten hadde heller ikke tid til å ta pause da det var invitert til pressekonferanse i Merkedamsbakken. Foto: Stian Ormestad.

Mens flesteparten av elevene snakker med pressen, som var invitert i stort monn til Merkedamsveien torsdag 24. september, hadde ett par elever ikke tid til å ta pause fra arbeidet.

– Dette er nok en ganske annerledes skoledag enn mange andre har, sier Hermann Sjøgren (17) fra Sande til ReAvisa. Han svinger skuffa på gravemaskinen og skal rense grøftekanten.

Rett oppi veien driver en klassekamerat med akkurat det samme. De springer litt att og fram for å utveksle erfaringer og planlegge jobben videre, mellom all gravinga.

– Om jeg skal jobbe med veier eller noe annet, det veit jeg ikke helt enda. Jeg liker det meste vi kan jobbe med etter å ha gått anleggsteknikk.

– Dette er veldig gøy da, sier han om veiarbeidet langs Merkedamsveien.

PRESSEKONFERANSE: – Vi har bare hatt fint vær her, forteller elevene som har tjuvstarta arbeidene tidligere i høst. Men da presse og politikere var invitert til anleggsplassen, pøsa regnet ned. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker om bil, trafikk og veier i Re.

Les flere saker om skolene i Re.

Les flere saker om Re VGS.

,