Bursdagspenger til Basen: – Nå skal vi ut på tur!

Forsterket enhet ved Kirkevoll skole, eller «Basen» på folkemunne, får bursdagspenger fra Meny Revetal. Og pengene skal gå til felles glede og opplevelser for alle elevene her.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir september 2020.

Søknaden er forfatta av Mari Trolldalen ved Forsterket enhet ved Kirkevoll skole, og er en av hele 76 søknader om bursdagspenger til gode formål i Re.

Gammel-ordfører Thorvald Hillestad trekker, senterleder Tom Bøyesen holder loddposen, og kjøpmann Martin Gran leser opp vinneren. Du så det aller først på ReAvisas Facebook-side – der kommer det flere trekninger ut jubileumsåret.

Krever tilrettelegging

BASEN PÅ KIRKEVOLL SKOLE: Fra venstre Mari Trolldalen, vernepleier, Bente Frydenberg, lærer, Silje Monsen, assistent, og elevene Ida Granerød Markussen (11), Jens August Heierstad (7), Max Emilian Bjerknes Halvorsen (9), Nora Shakir Johnsen (13). Helt til høyre Heidi Dinga, fagarbeider. Jens kommuniserer via en iPad med symboler han kan trykke på. Foto: Stian Ormestad.

I søknaden forteller Mari Trolldalen om ønsket om å kunne gi alle elevene på Forsterket enhet felles opplevelser:

“Når forsterket enhet skal på tur ut av skolens område for å få gode opplevelser krever dette god tilrettelegging, slik at alle elevene kan bli med».

«Tilrettelegging kan blant annet bestå av rullestoltaxi, taxi med plass til alle elever med en ledsager per elev, opplevelser på plasser der det er handikapvennlig, og også på steder der det ikke er for mye støy og andre mennesker på en gang.

«Det vil si hvis vi ønsker å besøke for eksempel en brannstasjon, strand, gårdsbesøk, eller andre tilrettelagte aktiviteter, koster dette mye penger hvis alle skal ha mulighet til å kunne delta”.

Stor jubel

Og det er kanskje ekstra viktig for disse elevene å få til slike besøk på dagtid, i skoletida:

“Mange av våre elever har ikke mulighet til å besøke disse stedene på fritida, slik som andre barn kan, da det ofte er for mye støy og andre mennesker tilstede”.

ReAvisa kunne forteller til noen av de ansatte og elevene som ville bli med på bilde i lokalavisa at akkurat Basen er trekki ut til å motta 10.000 bursdags-kroner.

Det blir tatt i mot med stor jubel!

110.000 kroner deles ut til gode formål i Re

Det er i år 110 år siden forløperen til Meny Revetal ble starta opp av oldefaren til dagens Revetal-kjøpmann.

Les mer om historien i årets februar-avis.

Totalt deles det ut 110.000 kroner, en tusenlapp for hvert år som feires.

11 deltakere mottar 10.000 kroner hver, og alle og enhver blir presentert i papiravisene gjennom jubileumsåret.

Skautur eller lekeland?

– Vi er veldig glade for å få denne muligheten!, sier Mari Trolldalen til ReAvisa.

– Nå skal vi sørge for flere gode opplevelser, for hele elevgruppa!

I denne sammenhengen er det ofte transport for hele elevgruppa med personalet som kan være det dyreste. Derfor kommer den omvendte bursdagsgaven veldig godt med.

– Vi er kjempefornøyde med å motta bursdagspenger, og ønsker å høre om elevene sjøl har noen ønsker for hvor vi skal dra på opplevelsestur, forteller Mari.

Skautur, hoppeland eller brannstasjon?

De ønsker seg tur til lekeland eller hoppeland. Eller kanskje en brannstasjon.

– Jeg vil egentlig bare oppi gapahuken eller kanskje en tur i skauen, jeg, sier Max Emilian Bjerknes Halvorsen (9).

Han elsker å gå tur i skauen med familien sin og klassekameratene sine. Jens August Heierstad (7) vil aller mest på Burger King.

Det viser han ved å trykke på knapper på iPaden sin.

Felles hygge for alle

Det er per i dag ti elever på Basen, og dette elevtallet svinger noe fra år til år.

Elevene her får et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud:

“Elever som søkes hit har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag, og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen”, heter det på kommunens nettsider:

“Mål for elevene på forsterket avdeling er optimalt læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever”.

Basen ble til da Re ble til

Sett i lys av den siste strofa, kommer denne ekstra pengepotten så uendelig godt med, understreker Mari; – til felles hygge for alle elevene ved Basen.

Basen ble oppretta da Re kommune ble til i 2002 etter sammenslåingen av Ramnes og Våle.

“Forsterket avdeling bruker, i tillegg til ordinær muntlig og skriftlig kommunikasjon, alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) som NMT og PCS symboler».

«Personalet består av spesialpedagoger, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter”, får vi vite på skolens nettsider.

Les også: Sjekk «sanseveggen» på Re-torvet.

KIRKEVOLL SKOLE: Her ble Basen oppretta da Re kommune ble oppretta. Foto: Stian Ormestad.

– Om vi skal bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!

Anna og Adolf Gran – ekteparet som starta Revetal-eventyret.

Bakgrunn: Feirer 110 år og deler ut 110.000 kroner til gode formål.

, ,