En av Jensens nærmeste støttespillere: – Skandale!

EN AV EIRIK JENSENS NÆRMESTE STØTTESPILLERE: Jan Bøhle fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

I dag fikk Eirik Jensen sin endelige dom etter tre og et halvt år i rettssystemet. En reing har vært blant den tidligere politimannens nærmeste støttespillere gjennom hele saken, og reagerer på domfellelsen med sterke følelser.

Sjekk også: Flere og flere leser mer og mer på nettavisa.

Jan Bøhle fra Ramnes mener at dommen mot den tidligere politimannen er en skandale, ifølge NRK (ekstern lenke).

Han har fulgt saken fra start til slutt, og aldri vært et sekund i tvil om Jensens uskyld. Når dommen skulle kommenteres, er det Jan Bøhle som siteres i NRK-saken:

– Ikke bevist

– Eirik er dømt på tolkninger av tekstmeldinger og andre indisier som det ikke er framlagt konkrete og håndgripelige beviser for, mener han.

Det står i et brev NRK har fått tilgang til, som ble skrivi før dommen ble kjent, og som Jan Bøhle ønska at skulle komme ut dersom Jensen skulle bli dømt.

ReAvisa har tidligere prata med Jan Bøhle om hans engasjement i saken. I dag fikk Eirik Jensen sin endelige dom, og det var stikk i strid med reingen håpa på:

Like over klokka 08.30 ble dommen kjent – den tidligere polititoppen fikk 21 år for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

– En skandale

Jan Bøhle mener at dommen er en justispolitisk og rettssikkerhetsmessig skandale for domstolen og politietaten.

I tidligere prat med ReAvisa har han fortalt om støtten til den tidligere politimannen: Han benytta ukonvensjonelle, men effektive metoder. En politimann som fikk ting gjort. Som oppnådde resultater.

Jan Bøhle har på den andre sida ikke mye til overs for Gjermund Cappelen, som blir trodd i nok en rettsrunde. Han gjentar det i brevet, ifølge NRK:

Jensen er dømt på påstander fra en «superkriminell» som ikke er etterprøvd.

Tre og et halvt år

Cappelen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års fengsel, mens Jensen fikk lovens strengeste straff på 21 år. Dommen er enstemmig hva gjelder Jensens skyld, men delt når det gjelder straffeutmåling.

ReAvisa har fått korte svar på SMS fra Jan Bøhle i dag. Han viser til NRK-saken og brevet statskanalen har fått tilgang til.

Det er tre og et halvt år siden første rettsdag. Jan Bøhle har fulgt saken fra start til slutt. 

Eirik Jensen har anket dommen.

Les mer om krim og domstoler i ReAvisa-arkivet.

,