Tester signalet «Viktig melding – søk informasjon»

Det kommer til å ule godt onsdag klokka 12.00, og det hele er en øvelse.

Les også: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

Onsdag 10. juni klokka 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Re kommune hadde ikke dette, men med nye store Tønsberg kommune har vi plutselig varslingsanlegg i egen kommune:

Tester fast to ganger hvert år

Langs E18 på Sem, på Ås og på Barkåker. Også i Stokke, Horten og Holmestrand – stort sett kystnære områder i Vestfold – er det varslingsanlegg.

Sivilforsvaret, som er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Søk informasjon i aviser med mer

Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel aviser, radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Les også: Full fokus på sikkerhet i Revetalparken.