Leserinnlegg: Det trengs et kommuneopprør!

Vi står foran ei krise i kommune-Norge, skriver Grete Wold og Heming Olaussen, landsstyrerepresentanter i SV: Budsjettkutt i kommunen betyr å kutte i tjenester som folk er avhengige av.

Les også: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

Kommunens utgifter er lønn til læreren til ungene våre, alle dem som tar seg av våre eldre på sykehjemmene, reinholderne som holder oss friske, og de som står opp midt på natta for å brøyte veier eller tømme søpla vår.

KREVER SATSING, IKKE KUTT: Heming Olaussen (SV) fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Når kommunene må kutte mister vi ikke bare arbeidsplasser, vi mister tryggheten som velferden gir oss.

Det rammer alle.

Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid.

Regjeringa sier kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere, og flere innbyggere trenger tjenester fra kommunen.

Regjeringa har også via ABE-reformen (ostehøvelkutt kalt «effektivisering») systematisk kutta i kommunene i mange år.

Koronakrisa gjør situasjonen enda verre.

Mange kommuner har store tap av skatteinntekter og høye ekstrautgifter. Økonomien er skrapa og situasjonen er svært alvorlig.

KS har beregna nedgangen i skatteinntekter til fire prosent, mens regjeringa bare har beregna litt over en prosent. Dersom KS sitt anslag er rett, er det ikke mulig for kommunene å unngå store kutt.

Hvis ikke Regjeringa og Stortinget tar alvoret innover seg, risikerer vi oppsigelser av kommunalt ansatte.

Mens ansatte innen renhold, renovasjon, helse, omsorg, utdanning og transport har fått folkets applaus fordi de med risiko for egen helse holdt samfunnet i gang under krisa, møter regjeringa dem nå med verst tenkelige framtidsutsikter:

Null lønnsøkning og fare for å miste jobben.

Kutt i tjenester og kutt i stillinger vil i særlig grad ramme kvinner. Både fordi kvinner er mest avhengige av kommunale tjenester- spesielt i eldreomsorgen – og fordi det jobber flest kvinner i disse samfunnskritiske yrkene.

Med overføringer til kommuner og fylker som står i forhold til oppgavene, kan tjenester sikres og flere få arbeid. Opprusting av samfunn er god krisepolitikk, slik vi så i 2009 med Kristin Halvorsen som finansminister.

I stedet for å si opp folk kan vi pusse opp klasserom, bygge barnehager, få på plass gode lokaler for sykehjem og dermed sørge for oppdrag til det lokale næringslivet.

Det lokale sjølstyret må ikke reduseres til kampen om hvor det skal kuttes. SV krever ressurser til å utvikle lokalsamfunna og sikre gode tjenester.

Vi krever at:

  • Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må dekkes fullt ut.
  • Det må komme ei krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter, og arbeid og tjenester i kommunene.
  • Det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringer til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett.

For at dette skal bli virkelighet trengs et kommuneopprør. SV inviterer alle lokalpolitikere til å slutte seg til dette opprøret.

Nok er nok!

Av Grete Wold og Heming Olaussen, landsstyrerepresentanter i SV.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.