Tre nye æresmedlemmer i Ramnes IF

ÆRESMEDLEMMER: Tre nye æresmedlemmer ble utnevnt på RIFs årsmøte i Underetasjen. Fra venstre Synnøve Finnerud, Reidar Skjeggerød og Tore Finnerud, pluss leder i Ramnes IF Alfred Ringdal som delte ut utmerkelsene. Foto: Håkon Westby.

Etter lang og tro tjeneste vil idrettslaget gi den flotteste påskjønnelsen de kan gi: Æresmedlemskap.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Årsmøte til Ramnes IFs hovedforening fant sted dagen før korona-restriksjonene trådte i kraft. Etter at regnskap, budsjett og valg var gjennomført, ba den gjenvalgte lederen Alfred Ringdal om at Reidar Skjeggerød, Synnøve Finnerud og Tore Finnerud måtte komme fram.

INNSATSPOKALER: Innsatspokalen for jenter tilfalt jentefotballaget 2007 og ble tatt i mot av Juli-Anne Grøttan og Frida Ugulen Nilsen. Deretter ser vi RIF-leder Alfred Ringdal, Thomas Dahl som fikk pokalen for sin trenerinnsats i både håndball og fotball, og avtroppende nestleder i RIF, Synnøve Finnerud. Foto: Håkon Westby.

Alle tre fikk overlevert æresmedlemsdiplom og blomster for lang innsats i idrettsforeningen, til stor applaus fra de tilstedeværende.

To innsatspokaler og en vandrepokal

Innsatspokalen for jenter/damer gikk til jentefotballaget 2007 som er blant kretsens beste lag.

Mens pokalen til gutter tilfalt Thomas Dahl for hans trenerinnsats både i håndball og fotball.

Anker Kirkevolds vandrepokal ble tildelt Tormod Kolbrek for stor og lang administrativ innsats.

Idrettsmerke-prestasjoner

Fra idrettsmerkeutvalget sakser vi at Kjell Holm tok merket for 65. gang!

Anne Marie Høydal tok merket for 50. gang og får 50-årsmerket, mens Svein Borge, Vidar Fluto og Astrid Larsen får 30-årsmerket.

Helge Bøe tok merket for 21. gang i en alder av 89 år (han har alledede tatt årets idrettsmerke, i en alder av 90 år), mens Kathy Fagerstrøm er statuettvinner etter å ha tatt merket 15 ganger. Hun fikk statuetten overlevert av Synnøve Finnerud i idrettsmerkeutvalget.

IDRETTSMERKESTATUETTEN: Kathy Fagerstrøm fikk overrakt statuetten av Synnøve Finnerud. Foto: Håkon Westby.

Alfred fortsetter som leder

Valgkomiteens forslag gikk enstemmig igjennom. Alfred Ringdal ble gjenvalgt med applaus og fikk disse med seg i styret:

Henrik G Sandnes, nestleder, Grethe Synnøve Myhre, kasserer, Elise Hogsrød, sekretær og Morten Lewin, styremedlem. Vara Ingelin Trevland Hegg.

Ramnes IF hadde ved siste årsskifte 514 medlemmer og en sunn økonomi.

Les mer om årsmøte i mai-avisa, last ned papiravisa her.

Les mer om sport i Re.